Skyndsam handläggning av vapentillstånd

2016-05-31 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
hej! mina jakt vapen har beslagtagits. enl.lagen skall detta utredas skyndsamt. ej hört något efter 2 mån.är detta acseptabelt?älgskytt
SVAR

Hej!

Om polisen har beslagtagit vapen ska de enligt Vapenlagen (här) pröva frågan om återkallelse av tillstånd skyndsamt, 4 a § VapenL och om tillståndet inte återkallas ska det omedelbart lämnas tillbaka.

När en myndighet som i det här fallet har ett ärende så ska handläggningen skötas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts, 7 § Förvaltningslagen (här).

Om du anser att Polisen eller den specifika handläggaren har agerat felaktigt eller i strid med lagen i och med den långsamma handläggningen kan du göra en JO-anmälan då Justitieombudsmannen ansvarar för övervakningen av offentliga myndigheters verksamhet. Nedan länk är till formulär för JO-anmälan:

www.jo.se

Polisen har inte för så länge sedan fått kritik med anledning av deras långa handläggningstider för vapentillstånd. I beslut diarienummer 5529-2013 (här) hade en jägare fått sitt jaktvapen beslagtaget och fick sedan i Förvaltningsrätten ersättning för ekonomisk skada samt kränkningsersättning med anledning av den långa handläggningstiden. Du kan med andra ord kräva skadestånd från staten om det visar sig att polisen dröjt för länge i sin handläggning av ditt ärende.

Jag tycker du ska ringa polisen och prata med dem om din situation så hoppas jag att de bistår dig med bra service.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (581)
2020-11-29 Hur hittar man praxis om förvaltningsrätt?
2020-11-28 Förvaltningsdomstolarnas motiveringsskyldighet
2020-11-27 Behöver beslut att avslå ansökan om återställande av försutten tid motiveras?
2020-11-26 Vad innebär laga kraft och vad är det till för?

Alla besvarade frågor (86657)