Klaga på LVU-vård

Min väninnas dotter har på felaktiga grunder fått ett LVU. Jag har känt både mor och dotter sen förskolan. Våra döttrar var/är bästa vänner. Hennes äldsta dotter var den som drog igång allt som nu fyllt 18 år. Har inte hörts igen trots att det framkommit att det mesta var lögn. Mamman motarbetas konstant fr social, dottern får inte komma till tals,ingen psykolog el dyl trots mammans alla försök. Dottern vill hem och har börjat skära sig i armarna. Soc bryr sig inte. Drar in all umgänge samt telsamtal. Soc missköter detta total,lägger till personliga tankar och åsikter. Undanhåller och lägger till viss info(påhitt)på beslut till Förvalträtten som går på deras ord. 1 års tid nu. Vad kan dem göra för att soc granskas och deras sätt att handlägga detta ärendet?!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag är ledsen att höra om din väninnas familjs erfarenheter. De kan vända sig till IVO (inspektionen för vård och omsorg) om de vill framföra klagomål på vården. IVO har tillsyn över socialtjänsten, och har ett ansvar att se till att brister i vården rättas till. Observera dock att IVO inte är skyldiga att utreda ärendet. På denna sida kan ni läsa mer, och det finns även en länk till deras E-tjänst för klagomål.

De kan dock inte ändra beslut som fattats av socialnämnden eller domstolen. Som jag förstår din fråga, så har de redan överklagat omhändertagandebeslutet och att Förvaltningsrätten då valde att inte ändra beslutet. Som jag då har sagt kan inte själva beslutet ändras av IVO. Istället får de, om de önskar att överklaga, överklaga förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. Beslut att inskränka rätten att ta emot/föra telefonsamtal kan överklagas till förvaltningsrätten enligt 42 § LVU (lagen om vård av unga). Beslut att inskränka umgängesrätten kan överklagas till förvaltningsrätten enligt 41 § LVU.

Hoppas du har fått svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar,

Josefin JennerheimRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000