Statliga bolag och allmän handling

Hej,

Hur fungerar det med statliga bolag, i detta fall SJ AB. Har de någon skyldighet att lämna ut uppgifter om hur deras inkommande betalflöden ser ut? Information om t.ex. hur fördelningen ser ut gällande kort-, faktura, kontant eller direktbetalningsköp på deras hemsida?

Tack vänligen för svar,

Philip

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Myndigheter har en skyldighet att dela med sig av allmänna handlingar om detta efterfrågas från allmänheten enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) samt Tryckfrihetsförordningen (TF). En allmän handling kan begäras ut av allmänheten om den är upprättad av eller inkommen till en myndighet. För att anses som upprättad så måste handlingen enligt 2 kap. 7 § TF antingen expedierats, det vill säga skickats från myndigheten till en annan myndighet eller enskild, tillhöra ett ärende som har blivit justerad eller på annat sätt färdigställt av myndigheten.

Aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting utöver bestämmande inflytande räknas enligt 2 kap. 3 § OSL som myndigheter i detta avseende. Däremot gör inte statliga bolag det, förutsatt att de inte är uppräknade i bilagan till den ovan nämnda lagen, vilket framkommer av 2 kap. 4 §. SJ är dock inte ett sådant statligt bolag som är inskrivet i denna bilaga, varför de inte inte har en skyldighet att lämna ut handlingar till allmänheten.

Jag hoppas att detta besvarat din fråga.

Med vänlig hälsning,

Erik ClaesonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo