Socialsekreterares möjlighet att bestämma över enskild

2016-05-27 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hejsan, jag undrar vad mina socialsekreterare kan bestämma över mig, om dom kan bestämma nåt jag inte kan göra.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Socialtjänsten jobbar främst efter Socialtjänstlagen (Sol). Lagen bygger på frivillighetsprincipen och respekt för människors självbestämmande och integritet. Det innebär att alla beslut ska tas i samförstånd med den enskilde (den berörda personen). I vissa fall så kan enligt 4:4 SoL socialnämnden begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i praktik som nämnden anvisat, och enligt 4:5 SoL kan försörjningsstöd vägras eller sättas ner om personen vägrar att delta i praktiken utan godtagbart skäl. Socialnämnden kan i dessa fall alltså inte tvinga personen att delta i praktiken utan kan i dessa fall ställa det som ett slags villkor för försörjningsstöd.

Det tvång som kan användas i socialtjänstsammanhang, dvs då beslut tas utan samtycke från en person, är främst då en person är i behov av vård enligt Lagen om vård av unga (LVU) eller Lagen om vård av missbrukare (LVM). I dessa fall är det inte socialnämnden som beslutar utan det är förvaltningsrätten som beslutar på ansökan av socialnämnden. Det är alltså förvaltningsrätten som bestämmer i dessa fall.

Hoppas att du fick svar på dina funderingar.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (587)
2020-12-27 Skäl för omhändertagande av soc?
2020-12-22 Kan beslut enligt 13 § LVM överklagas?
2020-12-22 Är mejl skickade inom samma myndighet att klassas som allmänna handlingar?
2020-12-10 Vad räknas in som tillgång och inkomst vid ekonomiskt bistånd?

Alla besvarade frågor (88084)