Körkort med alkolås

2016-05-30 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej.Jag har fått indraget körkort i tolv månader för rattfylleri och fick chansen att ta körkort med alkolås! Men jag har inte råd och söka med alkolås.
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Det finns två möjligheter till att få behålla körkortet efter att Transportstyrelsen beslutat att dra in det. Det första är precis som du nämnt att ansöka om ett körkort med villkor om alkolås. Du kan då köra förutsatt att du klarar utandningsprover under slumpmässigt återkommande kontroller. Detta är dock som du även konstaterad rätt dyrt. Det är dock den bästa chansen att få behålla ditt körkort.

Den andra möjligheten är att överklaga Transportstyrelsens beslut. Detta gör du genom att skicka en överklagan till Transportstyrelsen. De kommer då att skicka vidare ärendet till förvaltningsrätten som sedan beslutar i frågan. Mer om hur du överklagar kan du hitta här. Beroende på omständigheterna kring rattfylleriet (till exempel att du vart påkommen med en låg mängd alkohol i blodet) så kan du hävda att att du anser att en varning hade varit ett lämpligare straff (se 5 kap 9 § körkortslagen). Värt att poängtera är dock att ett sådant överklagande kan bli dyrt i domstol, varför detta endast rekommenderas om du anser att du har en chans att vinna. Då omständigheterna kring rattfylleriet inte framgår i din fråga så kan jag inte gå in djupare på detta.

Jag hoppas att detta besvarat din fråga.

Med vänlig hälsning,

Erik Claeson
Fick du svar på din fråga?