Vem ärver när testamente finns?

2020-10-20 i Testamente
FRÅGA |Vem ärver när ett testamente finns?Kvinnan avlider först, har inga barn. Mannen avlider senare och har barn.I testamentet står att den som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med undantag av bröstarvingens laglott. Efter bådas bortgång skall vår kvarlåtenskap tillfalla våra bröstarvingar enligt lag.Kvinnan har en syster, kan hon vara bröstarvinge till kvinnan? I bouppteckningen efter kvinnan står det att hon är efterarvinge.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Ärvdabalken är den lag som reglerar frågan om vem som ärver. Dock bara om personen inte skrivit testamente. Om denne har skrivit testamente så går det som står där före, då testamentet ger uttryck för testatorns vilja och därmed ska respekteras. Om testamente finns gäller alltså inte lagen. I vart fall inte till stora delar. Det finns nämligen vissa bestämmelser i ärvdabalken som är tvingande, vilket betyder att de gäller trots testamente. En sådan regel är exempelvis 7 kap. 1, 3 §§ ÄB om bröstarvinges rätt till laglott. Om det i det här fallet finns ett testamente ska det gälla, förutsatt att inga tvingande bestämmelser i Ärvdabalken försöker frångås genom testamentet. I det här fallet ska alltså den som överlever den andra ärva dennes egendom med fri förfoganderätt med undantag från bröstarvingarnas (barnens) laglott. Här ärver alltså kvinnan allt i och med att de inte har några barn. När båda går bort och det inte finns några bröstarvingar som kan ärva torde lagen överta de regler som gäller för arvet efter kvinnan. Vem ärver i det här fallet? Enligt lagen ska en förälder ärva dennes barn om barnet inte har några egna bröstarvingar. I det här fallet ska alltså föräldrarna till den avlidne ärva (2 kap. 2 § Ärvdabalken). Om föräldrarna är döda ska den avlidnes syskon ärva denne (2 kap. 2 st. Ärvdabalken). Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,