Måste jag delta i en strejk om jag inte är ansluten till något fackförbund?

2020-10-27 i Strejk och blockad
FRÅGA |Hej, jag är inte med i facket på min arbetsplats och det börjar ryktas om en eventuell strejk. Kan jag jobba som vanligt och inte bry mig om vad de fackligt anslutna gör? Jag har letat en del på nätet och jag hittar egentligen bara att en strejk berör inte mig, så jag kan jobba på som vanligt
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du inte är fackligt ansluten överhuvudtaget, och alltså varken är med i en facklig organisation som har ett kollektivavtal på arbetsplatsen eller är med i en annan facklig organisation. Detta antagande gör jag då svaret kan bli annorlunda om du är med i en facklig organisation som inte har kollektivavtal på arbetsplatsen. Du som oorganiserad arbetstagare har ingen skyldighet att strejka, utan du kan välja att fortsätta arbeta som vanligt. Du har dock rätt att delta i strejken om du skulle vilja detta, en rättighet som går att härleda ur artikel 6.4 i Europeiska sociala stadgan. Skillnaden är dock att du som oorganiserad arbetstagare inte har någon rätt till konfliktersättning som många fackföreningar betalar ut till sina medlemmar under strejken. Du kan även välja att vara neutral, och då beviljas tjänstledighet. Under tjänstledigheten kommer du inte att få någon lön eller annan ersättning från din arbetsgivare. Vänliga hälsningar,

Företrädesrätt till återanställning för den som inte fyllt 68 år

2020-06-05 i Övrigt
FRÅGA |Jag känner en som är uppsagd pga arbetsbrist från och med den 1 juni. Hen har 6 mån uppsägningstid och fyller 67 år i augusti. Har hen företrädesrätt till arbete efter uppsägningen trätt i kraft? Hen har varit anställd i förtaget i 15 år.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När jag besvarar din fråga kommer jag att utgå från att själva uppsägningen i sig har genomförts på ett korrekt sätt. Pensionsåldern i Sverige har nyligen höjts Den 1 januari 2020 höjdes pensionsåldern i Sverige från 67 år till 68 år. Detta innebär att anställningsskyddet gäller på samma villkor för alla fram tills att man fyller 68 år, vilket framgår av 32 a § LAS. Hur fungerar företrädesrätten? Företrädesrätten innebär att den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har en rätt att återgå i tjänst i samma verksamhet om behovet av att anställa ny personal skulle uppstå som gäller framför någon som tidigare inte varit anställd i verksamheten. Denna företrädesrätt gäller i nio månader från den dagen uppsägningen skedde och anställningen upphörde. Ovanstående information återfinns i 25 § LAS. Företrädesrätten är visserligen begränsad på så sätt att den inte gäller för den som fyllt 68 år, men detta är inte något som kommer att påverka din bekant. Sammanfattningsvis har din bekant samma rätt till företräde till återanställning som hen hade haft även om hen var 20 år yngre. Företrädesrätten gäller dock endast i nio månader från den dagen anställningen upphörde att gälla.Vänliga hälsningar,

Hur påverkar ditt belastningsregister dina möjligheter att bli anställd?

2020-06-09 i Övrigt
FRÅGA |hej jag har sökt jobb på akut psykiatrin och de inväntar svar från polisens register, jag har tidigare blivit dömd flrbedregeri på nätet och ställd detta är typ 8 år sen kommer det påverka mig att få anställnkng????
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du för åtta år sedan blev dömd för bedrägeri av normalgraden. Belastningsregistret är ett digitalt register som förs av Polismyndigheten, vilket framgår av 1 § lag om belastningsregister. Varför registreras en uppgift i belastningsregistret? Om du genom dom har ålagts påföljd för brott kommer denna uppgift att registreras i ditt belastningsregister, vilket anges i 3 § första punkten lag om belastningsregister. Hur påverkar detta din möjlighet att få jobbet? Om du dömdes till fängelse för brottet försvinner uppgiften från ditt belastningsregister tio år efter din frigivning. Om du däremot dömdes till böter försvinner uppgiften fem år efter domen. Denna information återfinns i 9 § lag om belastningsregister. Detta innebär att om du dömdes till böter så kommer inte uppgiften att finnas kvar i ditt belastningsregister. Om du däremot dömdes till fängelse så finns uppgiften fortfarande kvar i ditt belastningsregister. Detta innebär inte att arbetsgivaren är skyldig att avslå din ansökan. Däremot kan arbetsgivaren beakta faktumet att du tidigare är dömd för bedrägeri när denne väljer ifall du ska anställas eller inte. Syftet med belastningsregistret är visserligen inte att en arbetsgivare ska kunna använda detta som ett medel för att gallra kandidater, däremot har belastningsregistret i praktiken fått denna funktion. Bara faktumet att du förekommer i belastningsregistret innebär dock inte att du direkt kommer att nekas anställningen på grund av detta. Det finns alltid en möjlighet att den typ av brott du dömdes enligt rekryteraren inte är av en sådan typ att den bör påverka dina möjligheter att utföra arbetet hos akutpsykiatrin. Vänliga hälsningar,