Kan man ha uppsägningstid vid en provanställning

Jag har skrivit på ett kontrakt för provanställning. I kontraktet som jag skrivit på så står det att uppsägningstiden är 3 månader. I LAS så ser det ut som att det bör vara mindre? Blir det den tiden som står i kontraktet som gäller i detta fall? Tjänsten ska påbörjas den 12/2-24, och löper sex månader framåt. När måste arbetsgivaren meddela om tjänsten inte kommer att övergå till en tillsvidareanställning?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Svaret på din fråga finns reglerat i lagen om anställningsskydd (LAS). Nedan kommer jag att redogöra hur rättsläget ser ut vid en provanställning. 


Provanställning 

Ett avtal om provanställning får träffas om en prövotid på högst sex månader, 6 § 1 st. LAS. Denna regel är tvingande. 


Tillsvidaretjänst 

Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter prövotidens slut, ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens slut. Gör man inte det, övergår provanställningen till en tillsvidareanställning, 6 § 2 st. LAS, denna regel är dispositiv i enlighet med 2 § b, vilket innebär att det kan finnas kollektivavtal på arbetsplatsen som avviker från denna utgångspunkt. 


Uppsägningstid 

Utgångspunkten är att en provanställning kan upphöra redan innan det förbestämmda prövotiden löpt ut, utan någon uppsägningstid. Detta kan komma på initiativ från både arbetsgivaren och arbetstagaren, 6 §  2- 3 st. LAS. Men detta är enligt 2 b § dispositiv och man kan i enlighet med ett kollektivavtal avvika från denna regel. Vilket innebär att om din arbetsplats har ett kollektivavtal kan det innebära att det förekommer bestämmelser om uppsägningstiden.


Tips 

Jag uppmanar dig att noga läsa igenom anställningsavtalet. Avvikelser från LAS får dessutom endast ske med stöd av ett kollektivavtal. Hoppas du fick svar på din fråga!


MVH

Nelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000