Går det att avtala om längre uppsägningstid än vad som gäller i LAS?

Hej. Kan en arbetsgivare som ej har kollektivavtal ta med bara en del av ett kollektivavtal. Kopierar in texten angående uppsägningstid från mitt anställningsavtal. "För arbetstagare skall gälla en uppsägningstid motsvarande Unionens avtal. För arbetsgivaren gäller de uppsägningstider som följer av lag (1982:80) om anställningsskydd." Jag behöver veta min uppsägningstid om jag säger upp mig själv. Vad innebär det som arbetsgivaren har skrivit? Tack!

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Omständigheter

Som jag tolkar din fråga undrar du om det är möjligt för din arbetsgivare att ha en längre uppsägningstid än vad som föreskrivs i LAS.


Går det att avtala om längre uppsägningstid än vad som gäller i LAS?

Enligt LAS gäller en minsta uppsägningstid om en månad oavsett om det är du eller din arbetsgivare som säger upp dig (11 § första stycket LAS). Det framgår även att avtal som inskränker skyddet för arbetstagare är ogiltiga (2a § LAS). Att du och din arbetsgivare kommer fram till en längre uppsägningstid än vad som framgår av lagen kan inte anses vara en inskränkning av dina rättigheter och är således tillåtet.


Sammanfattningsvis är således formuleringen i ditt anställningsavtal giltigt förutsatt att det är en längre uppsägningstid som gäller av ditt anställningsavtal än vad som är den kortaste uppsägningstiden enligt LAS. 


Elias BergmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000