Hur lång uppsägningstid har jag om jag som arbetstagare säger upp mig?

Hej, jag har arbetat på mitt jobb i tio år. Vi har inte kollektivavtal. Efter att ha läst LAS förstår jag att jag har rätt till 6 månaders uppsägningstid om min arbetsgivare skulle säga upp mig, men vad gäller för mig som arbetstagare? Någon uppsägningstid nämns inte i mitt anställningsavtal, och så vitt jag kan läsa mig till så kan arbetsgivaren åtminstone begära en månads uppsägningstid. Kan jag alltså välja att sluta efter en månad om jag hittar ett annat jobb?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att du undrar över hur lång uppsägningstid du har om du som arbetstagare skulle säga upp dig. Jag kommer därför att utgå från det i mitt svar nedan. Om jag misstolkat dig, eller om mitt svar väcker nya frågor, är du såklart mer än välkommen att ställa en ny. Du skriver själv att du saknar kollektivavtal och att uppsägningstidsfrågan inte regleras direkt i ditt personliga anställningsavtal. Av den anledningen tar din fråga grund i lagen om anställningsskydd (LAS).


Utgångspunkten är att du som arbetstagare har rätt till sex månaders uppsägningstid om din arbetsgivare skulle säga upp dig eftersom du varit anställd i minst tio år (11 § andra stycket LAS). Om det istället är du som arbetstagare som skulle säga upp dig har du en minsta uppsägningstid på en månad (11 § första stycket LAS). Denna regel är semidispositiv, vilket innebär att den kan åsidosättas till fördel för ett kollektivavtal eller ett personligt anställningsavtal, men eftersom du anger att båda saknas så är det bestämmelsen i arbetsrättslagstiftningen som gäller. Slutsatsen blir således att du kan välja att sluta efter en månad om du hittar ett annat jobb.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000