Ersättning för skada som orsakats av hund

2021-06-21 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag och min hund blev överfallena av 2st lösa hundar I skogen. Min hund avled och jag har bet över knän och i huvudet. Ägarna syntes inte till. Vad har jag rätt till?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som hundägare har man ett strikt ansvar för de skador som hunden orsakar (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Detta betyder att man som hundägare ska betala för de skador som orsakats av hunden, oavsett om man som ägare har betett sig på ett sätt som bidragit till skadan eller inte. Din hund har avlidit och du har själv lidit kroppsskador på grund av du och din hund blev överfallna av de andra två hundarna. En hund är, i skadeståndsrättslig mening, en sak. Detta betyder att förlusten av din hund utgör en sakskada (se 2 kap. 1 § skadeståndslagen). De skador som du har lidit, i form av bett på knät och i ansiktet, utgör personskador som också ska ersättas (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Hur stor ersättningen blir beror bland annat på hur omfattande skadan är. Om man har lidit en personskada så kan man bland annat få ersättning för inkomstförlust, sjukvårdskostnad m.m (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Vad gäller sakskadan så ska ersättning utgå för, bland annat, sakens värde eller reparationskostnader och andra skador som uppstått (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Eftersom din hund har avlidit så är det hundens värde som ska ersättas. Det värde som man då ska utgå ifrån är det värde som hunden hade när den avled. Det är således inte den summa som du betalade när du införskaffade hunden som är av betydelse. Ersättningen påverkas bland annat av hunden ålder och tillstånd. Sammanfattningsvis kan det konstateras att du som skadelidande har rätt till ersättning för både person- och sakskada. Detta förutsätter dock att det går att ta reda på vem som äger de hundar som attackerade dig. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar

Ska jag kräva butiksinnehavaren eller producenten på skadestånd vid personskada?

2021-06-19 i Regressrätt
FRÅGA |Hej, Jag undrar vilka möjligheter man har att få skadestånd vid en olycksfall i en butik. I början på juni besökte jag en inredningsbutik i stan. Där fanns en klappstol till försäljning som jag ville gärna testa. Dock när jag försökte sätta mig på den så gick stolen sönder direkt och mitt minne finger klämdes emellan. Som resultat så tappade jag hela andelen och toppen av fingret. Väl på sjukhuset kunde de inte du tillbaka den borttappade delen jag fick genomgå en mindre operation för att kunna täcka benet samt fick några stygn. När ja kontaktade butiken så hänvisade de till leverantören. Leverantören i sin tur sa att då olyckan inträffade inne i butiken så är det deras försäkring som skall täcka sådant. Men nu är det ingen som svarar. Jag saknar olycksfallförsäkring och hemförsäkring täcker inte sådant. Jag undrar hur ska jag driva vidare frågan . Förutom kostnader för medicin, sjukhus, missade arbetsdagar så har jag även fått bestående skador. Hur ska man gå tillväga med detta ärende och finns det någon chans för skadestånd. Vilka slags åtgärder får jag kräva från butiken? Tacksam för svar
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att reda ut vem som ansvarar för olyckan ska jag förklara vad som gäller vid ansvar för en olycka. Det framgår av ditt brev att du påpekat olyckan både för butiken och leverantören. Eftersom du är en konsument och butiken är en näringsidkare är det i första hand butiken du ska vända dig till för skadestånd.SkadeståndGrundregeln för att kunna få skadestånd är att den som har orsakat skadan ska ersätta den enligt 2 kap 1§ skadeståndslagen. Detta gäller för person eller sakskador. I ditt fall har du lidit personskada eftersom du blivit av med en del av ditt finger.För att avgöra om butiken bär ansvar för den inträffade olyckan, måste en bedömning av händelseförloppet göras. I det här fallet rör det som en stol i inredningsbutik. Som butiksinnehavare måste man inse att de möbler och stolar som finns i butiken kommer att provsittas av kunderna. Det vill säga det är viktigt för butiksinnehavaren att vidta åtgärder för att olyckor inte ska inträffa, genom att exempelvis montera möblerna på rätt sätt, placera dem där de inte kan vält ner från en höjd eller dylikt. Butiksinnehavaren måste kunna inse vilken skada som skulle kunna inträffa vid olycka. Om det finns en risk för skada ska butiksinnehavaren märka ut risken med en varningsskylt alternativt en text där det framgår att vissa möbler eller ytor inte ska beträdas av kunderna.I det här fallet måste det konstateras vara fullt normalt att kunderna ska kunna provsitta möblerna och att varningsskyltar inte ska anses vara nödvändiga. Problemet ligger antingen i en felmontering eller ett fel i produkten. Det är upp till butiksinnehavaren att bevisa.ProduktfelOm skadan uppkommit till följd av att det är fel på produkten eller om den har en säkerhetsbrist ska tillverkaren ersätta skadan som har orsakats enligt 1-3 § produktansvarslagen.Ansvar för skadanI det här fallet gäller det alltså att avgöra om det var fel på stolen från början, eller om den var felaktigt monterad. Som du skriver i ditt brev har tillverkaren hänvisat till butiken som ansvarig. Eftersom du är konsument är det helt riktigt att du vänder dig till butiken för ersättning för inträffade skadan oavsett vad som har orsakat skadan. Butiken blir då ersättningsskyldig mot dig. Om det visar sig att det var ett fel i produkten är det upp till butiken att vända sig till tillverkaren.ErsättningVid en skada ska den som orsakat skadan reparera den eller ersätta den. Om du påtalade skadan för butiken vid händelseförloppet, kan du vända dig mot butiken med ditt skadeståndsanspråk. Du har lidit personskada enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen, och har därför rätt till ersättning för sjukhuskostnader, inkomstförlust samt sveda och värk enligt 5 kap 1 § skadeståndslagen.SammanfattningDu har lidit en personskada som orsakats i en butik. Du har rätt till ersättning för den skada du lidit. Eftersom du är en konsument ska du i första hand vända dig direkt till butiken för ersättning. Det åligger sedan butiken att betala skadeståndet, och i det fall det var fel på stolen kräva producenten på skadestånd. Detta förutsätter givetvis att du inte på något sätt agerat på ett uppenbart vårdslöst sätt. Om du vill ha hjälp med att rikta ett skadeståndsanspråk mot butiken, är du välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Kan jag kräva ersättning för en skada som uppstod för 10 år sedan?

2021-06-10 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag fick fula utslag på båda underbenen fram, 2011 vilket resulterat i väldigt fula ärr. Jag bodde då tillsammans med en man i hans villa. Kan jag få ersättning för dessa ärr nu, 2021? Mvh
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huruvida du har rätt till ersättning beror på om din försäkring täcker skadan, alternativt om du kan styrka att någon annan har tillfogat dig skadan varför då du skulle ha rätt till skadestånd.Enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen har du rätt till ersättning om någon uppsåtligen eller av oaktsamhet har vållat dig skada.Det är du som skadelidande som har bevisbördan för att en viss person har vållat dig skada. Kan du visa det har du rätt till ersättning i form av skadestånd. Det gäller dock att du väcker skadeståndstalan inom 10 år från skadehändelsen, se 2 § Preskriptionslagen. Preskriptionstiden på en fordran, det vill säga ditt krav på ersättning från skadevållaren, är i det här fallet 10 år. Det innebär att du måste väcka talan inom 10 år från skadehändelsen.Samma sak gäller ifall det inte var någon person som orsakade skadan, men du ändå får ersättning via ditt försäkringsbolag. Preskriptionstiden är 10 år efter försäkringsfallet. Se med ditt försäkringsbolag om skadan täcks av försäkringen.Med vänlig hälsning!

Strikt skadeståndsansvar för hundägare

2021-06-06 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vår 8-månaders valp (stor hund) har i lek med en annan hund sprungit omedvetande in i en 70-årig dam som var med inne i en hundrastgård. Hon ramlade omkull, slog sig och fick åka in med ambulans. Dock var skadorna ej livshotande men man ville ändå åka in och göra en kontroll då damen blev medvetlös några sekunder. Vad händer vid en sådan här sak? Nu visade sig att damen och hennes dotter ändå förstod att det var en olycka och lämnade platsen med ambulans med ett gott mod trots omständigheterna. Men kan vi bli skyldiga för något? Hunden var tillsammans med min bror vid olyckan, vi ägare var inte med för det skedde under tiden som min bror passade vår hund. Ska även tillägga att min bror var med efter olyckan och hjälpte till med damen och han ringde ambulansen (så han tog ansvar för situationen). Mvh, Sophie
Daniel Elipas Gobraeel |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i den här situationen där främst lagen om tillsyn för hundar och katter beaktas.Strikt ansvar för hundägareSom utgångspunkt gäller ett strikt ansvar för hundägare, vilket innebär att ägaren till hunden har en skyldighet att betala den skada som hunden orsakar för annan (se 19 § lagen om tillsyn för hundar och katter). Det strikta ansvaret innebär att det inte görs någon bedömning av om ägaren varit oaktsam eller på något sätt brustit i tillsynen över hunden. Även hundens innehavare har ett strikt ansvar, alltså den som har tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande. Detta innebär att det strikta ansvaret övergår på din bror i förevarande fall vilket innebär att han måste ersätta eventuella skador som uppkommer till följd av att hunden sprungit in i den 70-åriga damen. Detta beror på att din bror hade ansvaret (tillsynen) för hunden vid tillfället som olyckan skedde. Skadeståndsbeloppet kan dock jämkas om den skadelidande anses som medvållande (se 6:1 skadeståndslagen). Huruvida någon anses som medvållande avgörs från fall till fall och det kan då exempelvis bedömas utifrån om hunden blev provocerad eller inte. I detta fall skulle det kunna diskuteras om damen varit medvållande, detta är emellertid knappast fallet eftersom hon inte kan läggas till last bara på grund av det faktum att hon befunnit sig i hundträdgården - eftersom människor ska kunna vistas där tillsammans med hundar utan att bli skadade. Sammanfattning och rådgivning När en hund orsakar en skada gäller alltså alltid strikt ansvar. Den som haft tillsyn över hunden i detta fall ses som innehavare och blir då ansvarig för att betala eventuella skador som hunden orsakar. Generellt kan ni bestämma hur eventuell ersättning ska betalas emellan er, om det är du i egenskap av hundägare som ska betala för att sedan kräva ut skadeståndsbeloppet från din bror - eller att han betalar skadeståndet för skadorna själv, även om han inte orsakat skadan. Själva skadeståndsbeloppet kan sänkas om det exempelvis är två hundar som bråkar med varandra och ena blir skadad, men det beror som sagt på från situation till situation.Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga!

Vilken ersättning kan man få för skada på ett husdjur som orsakade husdjurets död?

2021-06-19 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vår katt blev attackerad av vår grannes hund på vår tomt då den rymde från deras tomt. Vi fick avliva på grund av skador då katten var gammal. De har betalt veterinärkostnaderna men jag förlorade en dags inkomst. Har gjort en anmälan till länsstyrelsen då denna hund varit ett problem i området och rymt i sju års tid. Vad kan jag kräva av min granne med vårt lidande?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att ni var tvungna att avliva eran katt på grund av skadornas omfattning och kattens höga ålder. Jag förstår att du har fått veterinärkostnaderna ersatta av grannen men att du inte har blivit ersatt för ditt inkomstbortfall och att du även undrar om du kan få ersättning för lidandet associerat med kattens bortgång och den inträffade händelsen. Din fråga är skadeståndsrättslig och behandlas i Skadeståndslagen (SkL) och även i Lagen om tillsyn över hundar och katter. Grannens strikta skadeståndsansvar som hundägare En skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägaren, även om denne inte har vållat till skadan (19 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). Det innebär att en hundägare, oavsett av eget handlande, har ett s.k. strikt skadeståndsansvarig för skador som hunden orsakar. För dig innebär det att de skador, för vilka ett orsakssamband mellan hundens agerande och skadorna kan bevisas, ska ersättas av din granne i egenskap av hundägare.Skadorna och ersättning Husdjur anses vara lös egendom och är saker. En skada på en katt innebär alltså en sakskada för vilken skadeståndslagens regler om sakskador tillämpas. Skadestånd med anledning av en sakskada omfattar bl.a. inkomstförlust (5 kap. 7 § SkL). Det innebär att den som p.g.a. en sakskada inte har kunnat jobba och således har gått miste om inkomst ska få detta ersatt av den skadeståndsansvarige. Det är viktigt att poängtera att det måste ha funnits ett orsakssamband mellan den skadevållande händelsen och inkomstbortfallet. Vidare ersätts vid sakskada sakens värde eller reparationskostnad och värdeminksning samt annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § SkL). Där får de vetrinärskostnaderna du har fått ersättning för anses ingå. Vad som gäller ersättning för affektionsvärdet, dvs. det värde som bygger på personliga och känslomässiga grunder, medger skadeståndslagen ingen självständig rätt för sådan ersättning. I NJA 2001 s. 65 I & II kom Högsta domstolen emellertid fram till att husdjur inte är vilka "saker" som helst och att det inte är orimligt för husdjursägare att spendera mer pengar på veterinärkostnader än vad djuret faktiskt är värt på marknaden. Domen ger ingen vägledning i om husdjursägare ska ersättas för sitt lidande när husdjuret skadas, men ger ändå uttryck för en princip om att kostnader p.g.a. en skada på ett husdjur kan anses vara rimliga att ersättas av den skadeståndsansvarige trots att de överstiger husdjurets marknadsvärde. I din situation - du kan få ersättning för inkomstbortfallet men inte för lidandet Som ovan har redogjorts kan du få ersättning för inkomstbortfallet du led av p.g.a. skadan på katten. Jag rekommenderar att du i första hand vänder dig till grannen och gör anspråk på ersättningen. Går grannen inte med på att ersätta dig för inkomstbortfallet har du möjlighet att stämma grannen i domstol. Angående ersättning p.g.a. lidande saknas det lagstöd för sådan ersättning för sakskador, men du och grannen kan alltid själva komma överens om vad ni anser som rimlig ersättning för ditt lidande. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Kan man bli ersättningsskyldig om ens hund attackerar en annan hund på ens egna tomt?

2021-06-14 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om vår grannes grannes hund springer över till vår tomt och vår hund är vaktig, vems är ansvaret om vår hund t ex jagar iväg och nafsar grannens hund? Vår hund är ofta lös på pga att han håller sig inne på vår tomt.
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För hundägare råder ett s.k. rent strikt ansvar. Det innebär att skador som orsakas av hund alltid ska ersättas av ägaren enligt 19 § lagen om tillsyn av hund och katt. På grund av det rent strikta ansvaret som gäller för hundägare skulle ni i detta scenario bli ersättningsskyldiga. Men om det sker på just er egen tomt och olyckan skedde till följd av att grannen inte har haft ordentlig uppsikt över deras hund kan dock ansvaret jämkas enligt 6 kap. 1 § 2 st. skadeståndslagen. Då kan ni behöva betala 50/50 eller dylikt.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan man ansöka om stämning för reparationskostnader vid trafikbrott?

2021-06-09 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hejsan! Påkörd av person som brutit mot högerregel. Mina skador på bilen som ska ersättas av motpartens försäkring överskridervärde på bil. Motpartens blir glatt lagad.Jag blandade ej in polis då vi på plats kom överens och hon erkände sig skylldig.Kan jag lämna in stämning av detta för att fåersättning av morpart för reparationskostnader överskridande bilens värde?Då ändå hon brutit mot lag.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill lämna in en stämningsansökan för att kräva ersättning för dina reparationskostnader av motparten.Det finns två sätt att få skadestånd på grund av brott. Antingen kan man driva ett enskilt anspråk i samband med brottmålsrättegången eller så kan man väcka talan i tingsrätten i form av tvistemål. Eftersom du inte har blandat in polis så kan den första varianten endast bli aktuell om du ändå skulle välja att anmäla och anmälan hade lett till åtal.Jag skulle istället rekommendera dig att väcka talan i tingsrätten och föra talan som ett tvistemål eftersom du då har större möjligheter att få hela summan ersatt. Du kan då väcka talan om skadestånd enligt skadeståndslagen (SKL). Då kan du få ersättning för dina reparationskostnader (2 kap. 1 § SKL och 5 kap. 7 § SKL). Huruvida du kommer få hela summan ersatt är omöjligt för mig att svara på då det är helt och hållet upp till tingsrätten att döma ut vad de anser är ett skäligt skadestånd.För att ansöka om stämning behöver du lämna in en skriftlig stämningsansökan till tingsrätten (42 kap. 1–2 §§ rättegångsbalken).Om du behöver vidare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra duktiga jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fråga om skadestånd och adekvat kausalitet

2021-06-03 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, vi säger att jag är på en restaurang och servitören spiller varmt kaffe i mitt ansikte och blir borta från jobbet i tre dagar, men jag skulle även på intervju dagen efter där jag kunde fått ett jobb där jag tjänat 50.000kr mer om året. Räknas dessa 50.000kr som en inkomstförlust som skadevållande ska ersätta ? Eller är det bara de tre dagar jag varit borta från jobbet ?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som utgångspunkt gäller att den som orsakar en sak- eller kroppsskada ska ersätta den (2 kap 1 § skadeståndslagen). Det krävs alltså att det har uppstått en skada som den här servitören då har orsakat.Utöver det ställs dock fler krav som måste vara uppfyllda för att servitören ska bli skadeståndsskyldig. Dessa följer dock inte direkt av lagen. Det krävs alltså också att servitören har varit åtminstone oaktsam, vilket kan tänkas vara uppfyllt i ett sådant fall som du beskriver. Dock krävs också att det föreligger så kallad adekvat kausalitet.Adekvat kausalitet innebär förenklat att det inte räcker att servitören har orsakat skadan utan det ska också finnas ett rimligt orsakssamband mellan det oaktsamma handlandet från servitörens sida och den skada som har uppstått. Det krävs också att denna skada är tillräckligt typisk för handlandet i fråga. Man pratar ofta om att det ligger i farans riktning att en viss skada uppstår av handlandet i fråga.Ett skolexempel är följande för att beskriva adekvat kausalitet: En tomtägare spränger berggrund på sin tomt, och grannens husgrund blir skadat på grund av vibrationerna. Då finns adekvat kausalitet mellan handlingen och skadan. Om istället en joggare springer förbi, blir skrämd av explosionen, snubblar och bryter benet finns det visserligen kausalitet mellan handlingen och skadan, men den är inte adekvat ("i farans riktning").I det fall du beskriver skulle skadan av att du har varit borta i tre dagar från jobbet och därmed går minste om inkomst vara en sådan adekvat skada som servitören blir skyldig att utge skadestånd för. Att du på grund av servitörens handlande går miste om en intervju dagen efter som möjligen hade kunnat ge dig ett jobb där du tjänar 50 000 kr mer om året skulle visserligen innebära att det finns ett orsakssamband mellan handlandet och skadan. Dock skulle troligtvis inte skadan anses vara adekvat i förhållande till servitörens handlande. Det hade inte varit säkert att du hade fått arbetet pga intervjun och det blir därmed en mycket hypotetisk och spekulativ skada. Det skulle därmed inte finnas ett sådant adekvat orsakssamband att servitören skulle bli skadeståndsskyldig för den eventuella inkomstförlusten om 50 000 kr.Därmed skulle skadestånd endast utgå för de tre dagar du är borta från jobbet.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,