Hur får jag ersättning för bilen?

Min kompis har kört min bil rattfull och krockat den så illa att den kostnaderna att laga bilen nästan uppgår till värdet av bilen 300 000kr. Försäkringen täcker inte kostnaderna pga att han kört rattfull. Han vill inte betala något. Finns polisrapport där han erkänner att han min bil kört rattfull. Hur gör jag för kräva honom på kostnaderna på bilen på de skador han orsakat. Mvh T

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en sakskada ska ersätta den skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). För en sakskada, som den din bil har råkat ut för, har du rätt till ersättning för sakens värde och andra kostnader du har haft som följd av skadan (5 kap. 7 § skadeståndslagen).

Du kan alltså få ersättning för dina skador genom att väcka en skadeståndstalan. Detta gör du genom att skriftligen ansöka om stämning hos tingsrätten (jfr. 42 kap. 1 § rättegångsbalken). En sådan ansökan ska bland annat innehålla ett yrkande om vilken ersättning du vill ha, samt grunderna för denna ersättning (42 kap. 2 § rättegångsbalken).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”