Hur begär man skadestånd om man skadar sig på grund av en trasig maskin på gymmet?

Hej, jag använde en benpressmaskin på gymmet som är lite äldre. Jag använde en spak för att sätta den i viloläge. Trodde den satt fast i viloläge och när jag släppte så satt den fast så det var inga konstigheter. Jag sätter mig upp lite och kollar ner i mobilen, plötsligt släpper maskinen på mig. Jag får nackskador och fick opereras. Hur går jag tillväga för att få skadestånd från gymmet? Jag har bett om deras försäkringsuppgifter samt om videomaterial.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum

Som jag förstår din fråga har du skadat dig på gymmet till följd av att utrustningen kollapsat. Nu vill du veta hur du ska göra och vart du ska vända dig för att få ut ersättning för detta. För att svara på denna fråga vänder vi oss till skadeståndslagen, hädanefter förkortad som SkL.


Dina möjligheter till skadestånd

Den som har orsakat en personskada, det vill säga en skada på kroppen, genom uppsåt eller oaktsamhet ska ersätta skadan (SkL 2 kap. 1 §). Oaktsamhet i ditt fall innebär att gymmet varit vårdslösa eller oförsiktiga och på så sätt orsakat dig sakdan. För att avgöra om oaktsamhet föreligger görs en bedömning av omständigheterna runtomkring. Detta är därmed inget jag kan göra nu, utan det kräver mer information.

Skulle oaktsamhet föreligga kan du vid personskada få ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust, kortvarig sveda och värk samt bestående skador (SkL 5 kap. 1 §).


Hur begär du skadestånd?

För det första rekommenderar jag dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att se om du kan få ut ersättning för din skada genom dem. De flesta har försäkring mot personskador och får då ut sin ersättning via försäkringsbolaget.

Om du inte har rätt till ersättning via ditt försäkringsbolag kan du begära skadestånd av gymmet genom att vända dig till dem och förklarar vad som har hänt samt vilka kostnader du har haft på grund av detta.

Skulle gymmet vara motvilliga att kompensera dig kan du istället vända dig till Kronofogdemyndigheten och få ditt skadestånd fastställt genom ett betalningsföreläggande. Mer information om hur du går tillväga för att göra det finner du på deras hemsida här.

Slutligen kan du också vända dig till domstol med en stämningsansökan och få din skadeståndstalan prövad i Tingsrätten. Detta ska dock ses som ett absolut sista alternativ då det riskerar att bli olönsamt och dra ut på tiden.


Sammanfattning och slutliga rekommendationer

Det du ska göra i första hand är att vända dig till ditt försäkringsbolag och se om du kan få ersättning via dem. Du kan då lämna videomaterialet du begärt från gymmet som bevis för händelsen.

Skulle du inte få ersättning via din försäkring rekommenderar jag dig att prata med gymmet, och om de är motvilliga i att ersätta dig kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten. Att vända dig till domstol är inte något jag rekommenderar.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att dina möjligheter blev tydligare. Om du har ytterligare fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en till fråga eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000