Hur får jag ersättning för en skada som orsakats av ett hål i en asfalterad gångbana?

Hej Jag råkade utför en fallolycka pga en håla på asfalterad trottoar, gångbanan går förbi privata hus och skadade mig ordentligt med kraftig fraktur på både insidan, utsidan av fotleden och blev opererad. Vem har ansvar för skadestånd till mig? Och hur går man tillväga? 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Tolkning av frågan och lagrum

Jag tolkar det som att du har ramlat på grund av att det varit ett hål i asfalten på en gångbana. Detta har orsakat att du skadade dig  och du undrar vem du kan begära skadestånd av samt hur du ska gå tillväga. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av skadeståndslagen (SkL).

Kan man begära skadestånd på grund av ett hål i gångbanan?

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar personskada eller sakskada ska ersätta skadan (2 kap 1 § SkL). I detta fallet gäller det en personskada. När det gäller personskada har du rätt till ersättning för bland annat inkomstförlust, sveda och värk och sjukvårdskostnader (5 kap. 1 § SkL.)

Nästa fråga blir vem det är som har orsakat skadan och ifall den personen kan anses ha agerat vårdslöst eller med uppsåt. Kommunen ansvarar för kommunala vägar och enskilda vägar sköts av vägföreningar/samfällighetsföreningar eller av en enskild fastighetsägare. Därför får du kolla upp vem det är som har ansvaret för gångbanan eftersom det är dit du ska rikta ditt skadestånd.

Det är inte bara aktivt handlande som kan medföra skadeståndsansvar utan även underlåtenhet att göra någonting. Ett hål i en asfalterad gångbana hade kunnat medföra skadeståndsskyldighet och för att avgöra detta får man kolla på omständigheterna omkring. Omständigheter såsom om det fanns en varningsskylt eller liknande uppsatt kan vara någonting som påverkar och om det fanns en skylt hade det kunnat ta bort skadeståndsansvar.

Hur gör du för att begära skadestånd?

För att begära skadestånd vänder du dig till den som har vållat skadan och förklarar vad som har hänt samt vilka kostnader du haft till följd av detta. Om det är en gångbana som kommunen ansvarar för brukar kommunen ha information om hur du ansöker om skadestånd på deras hemsida.

Sammanfattningsvis har du rätt till skadestånd för personskada om den som ansvarar för gångbanan kan anses ha agerat med vårdslöshet eller uppsåt. Ett hål i gångbanan hade kunnat anses vara vårdslöst men andra omständigheter omkring såsom om det fanns någon varning skylt eller liknande vägs också in. Mitt råd till dig är att du kollar upp vem det är som ansvarar för vägen och sedan kontaktar de som har ansvaret för att ansöka/begära skadestånd.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du några andra frågor är du alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Hälsningar,

Hanna RudelövRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000