Ersättningsansvar för skador hund orsakat på höns

Hej! Om en hund rymmer från hundgården och tar ihjäl grannens frigående hönor. Vad kan hända då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter gäller strikt ansvar för hundägare. En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, även om denne inte vållat skadan. Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan, om det inte var på grund av ägaren eller innehavaren (19 §). 

Grannen har med andra ord rätt till ersättning för det ekonomiska värdet av hönsen från ägaren eller innehavaren av hunden. Om ägaren/innehavaren inte vill betala ut ersättning får grannen ansöka om stämning i tingsrätten och försöka kräva ut skadestånd. 

Enligt 11 § får länsstyrelsen besluta att en hund ska omhändertas för att hindra att den orsakar skada eller avsevärd olägenhet, om inte andra mindre ingripande åtgärder anses tillräckliga. Polisen kan omedelbart omhänderta en hund för något av dessa syften om det är nödvändigt. Enligt 12 § får länsstyrelsen efter utredning besluta att hunden ska säljas, skänkas bort eller, om hunden utgör en fara för människor eller djur eller om det annars finns särskilda skäl, avlivas. 

Hoppas du fick svar på din fråga!

Alexander MårtenssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”