Trafikskadeersättning för sakskada i följd av trafik med motordrivet fordon

2019-10-21 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! Min katt blev överkörd (dog) framför mitt hus, ett lugnt område med mycket hus.Bilisten körde alldeles för fort. Kan jag få ersättning?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!TrafikskadelagenEftersom trafikförsäkring ska finnas för motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret, utgår jag från att bilen i fråga är trafikförsäkrad (2 § trafikskadelagen). Trafikskadelagen reglerar din rätt till ersättning för skada i följd av trafik med motordrivet fordon (1 § TSL).Ersättning för sakskadaFör den sakskada du lidit i form av att din katt blivit överkörd, har du rätt till ersättning från bilens trafikförsäkring (11 § 1 st TSL). I fråga om vad trafikförsäkringen ska innehålla tillämpas vissa bestämmelser i skadeståndslagen (9 § TSL). Ersättningens omfattningDin ersättning med anledning av sakskada ska omfatta sakens värde, annan kostnad till följd av skadan och inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Dock omfattas inte affektionsvärdet som katten säkerligen inneburit för dig, utan enbart marknadsvärdet läggs till grund för beräkning av ersättningen. SlutsatsDu har rätt till ersättning från fordonets trafikförsäkring för den sakskada som tillfogats dig. Ersättningen ska omfatta ovanstående om du kan lägga fram bevis för dina kostnader och sakskadan. Hör av dig till försäkringsbolaget och beskriv händelseförloppet, besvara deras frågor, se till att ha bevis redo och sedan vägleder de dig närmare. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,

Ersättning för personskada i följd av trafik med motordrivet fordon

2019-08-22 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag har krockat med bil och efter det så slog airbagen ut i vänster öga och enligt läkare kommer jag ha kvarstående syn nedsättning alltså en permanent skada där jag är delvis blind i ena ögat.Jag vad jag vet sedan jag var yngre har mina föräldrar haft försäkring tecknat på mig men sedan jag blev äldre så har jag ej tänkt på det så nu är min fråga ifall jag på något sätt kan få någon ersättning för att blivit av med synen på ena ögat så pass mycket så att det påverkar mitt psyke och vardagliga liv
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det enligt lag ska finnas trafikförsäkring för motordrivna fordon som är registrerade i vägtrafikregistret, utgår jag från att ditt fordon är trafikförsäkrat (2 § trafikskadelagen). Trafikskadelagen reglerar dina ersättningsmöjligheter via trafikförsäkringen då det inträffar personskador i följd av trafik. Du har drabbats av en personskada i form av synnedsättning vilket skett i motordrivet fordon som varit i trafik vid skadetillfället. Denna typ av skada kan du erhålla ersättning för ur din trafikförsäkring (10 § första stycket). Hur du bör gå tillväga för att få ut din ersättningHör av dig till ditt försäkringsbolag och beskriv händelseförloppet samt skicka med intyg från läkare som bevis på dina skador. Huruvida det är någon annan i en annan bil som varit vållande till skadan behöver du inte bry dig om. Det är ditt försäkringsbolags ansvar att göra upp det med det andra fordonets försäkringsbolag utan din inblandning. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer om min hund biter en inbrottstjuv?

2019-05-08 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej,Om man har en vakthund i en inhägnad där på ingången är det en skylt där det står "varning för hund"/ "varning för vakthund" osv. Om en inbrottstjuv ändå tar sig in i inhängnaden och blir skadad av hunden, blir ägaren till hunden skadeståndsskyldig då? För skadorna vakthunden orsakat?Mvh
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För skador som hundar orsakar finns ett så kallat strikt ansvar. Detta innebär att ägaren alltid ska ersätta skador som hunden orsakar, även om ägaren inte själv har vållat skadorna (19§ lagen om tillsyn över hundar och katter). Om hunden biter någon blir alltså ägaren skadeståndsskyldig. Detta gäller även om personen hunden biter är en tjuv som bryter sig in.Det finns dock en möjlighet att jämka skadeståndet om personen som blivit biten kan anses ha medverkat till skadan (6 kap. 1§ Skadeståndslagen). Det är sannolikt att en inbrottstjuv anses ha medverkat till sin skada om vederbörande har brutit sig in i huset. Det finns alltså chans att skadeståndet i fråga kan jämkas.Sammanfattningsvis gäller alltså att hundägaren kan bli skadeståndsskyldig, men att det i sin tur antagligen finns möjlighet att jämka skadeståndet. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har blivit biten av en hund Min fråga, hundens ägare vill inte anmäla skadan till försäkringsbolaget, hur gör jag nu?

2019-04-21 i Strikt ansvar
FRÅGA |Har blivit biten av en hund Min fråga, hundens ägare vill inte anmäla skadan till försäkringsbolaget, hur gör jag nu?
Christoffer Dahl |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ansvaret för hundar regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter. En skada som orsakas av en hund ska ersättas av ägaren även om ägaren inte vållat skadan, se 19 §. För hundar gäller det man kallar för strikt ansvar. Detta innebär att ägaren är ansvaring för skador som hunden orsakar oberoende om ägaren varit oaktsam eller inte.Det torde vara en bra idé att hundägaren vänder sig till sitt försäkringsbolag för att undersöka vilka villkor som gäller. Annars borde du kunna begära skadestånd av hundägaren.Vilken ersättning som utgår beror på vilka kostnader som uppstått och vad du kräver ersättning för. Hundägaren kan ha en hemförsäkring som innehåller ett ansvarsskydd för skador som ägarens hund orsakar. Annars kan du föra talan vid tingsrätt om skadeståndsskyldighet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss på Lawline!

Trafikskadeersättning för personskada i följd av trafik med motordrivet fordon

2019-09-07 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej!Jag åkte elsparkcykel mot rött vid ett övergångsställe och blev då påkörd av en bil. Hennes framruta trasig då jag hamnade där. Min fot bruten på tre ställen. Kan jag ändå få ersättning för sveda och värk/kvarstående ärr på försäkring? Hennes eller min?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!TrafikskadelagenEftersom trafikförsäkring ska finnas för motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret, utgår jag från att bilen ifråga är trafikförsäkrad (2 § trafikskadelagen). Trafikskadelagen reglerar din rätt till ersättning för skada i följd av trafik med motordrivet fordon (1 § TSL). Ersättning för personskadaFör den personskada du lidit i form av att din fot blev bruten på tre ställen, har du rätt till ersättning från bilens trafikförsäkring (11 § första stycket TSL). I fråga om vad trafikskadeersättningen ska innehålla tillämpas vissa bestämmelser i skadeståndslagen (9 § TSL).Ersättningens omfattningDin ersättning ska omfatta sjukvårdskostnad och andra kostnader som du lidit till följd av skadan, eventuell inkomstförlust och även framtida inkomstförlust till följd av tänkbara funktionshinder. Vidare ska ersättningen täcka fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (till exempel stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Sådana särskilda olägenheter kan exempelvis vara att inte kunna utföra fritidssysselsättning om det utgör en betydande förlust av din livskvalitet. SlutsatsDu har rätt till ersättning från fordonets trafikförsäkring för den skada som tillfogats dig. Ersättningen ska omfatta ovanstående om du kan lägga fram bevis på kostnader, inkomstförlust också vidare. Hör av dig till försäkringsbolaget och beskriv händelseförloppet, besvara deras frågor, se till att ha läkarintyg eller andra bevis redo och sedan vägleder de dig närmare. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vilka rättigheter har jag när någons hund attackerade min katt?

2019-06-30 i Strikt ansvar
FRÅGA |En hund kom in på våran trädgård och skadade våran katt. Det verkar bli en dyr nota hos veterinären som vi inte har råd med. Vilka rättigheter har vi? Och vilka skyldigheter har hundägaren? Hur ska vi gå tillväga?
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägare och den som regelbundet har hand om hunden har "strikt ansvar" för hunden. Det innebär att de är ersättningsskyldiga för skador som hunden har orsakat, oavsett omständigheterna (se 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter (Lag 2007:1150)). Det är alltså ägaren som är ersättningsskyldig när dennes hund har skadat din katt.Du i egenskap av ägare till den skadade katten har därför rätt att få ersättning för dina kostnader från hundägaren. Jag råder dig att i första hand kontakta ägaren och prata om kostnaderna som har uppkommit. Vanligen går dessa kostnader på den skadegörande hundägarens ansvarsförsäkring (som oftast ingår i hemförsäkringen). Om du inte kommer överens med hundägaren kan du ge in en stämningsansökan till tingsrätten och därigenom kräva betalt (se här). Har däremot ägaren brustit i tillsynen och exempelvis haft hunden lös på plats där koppeltvång råder kan det vara aktuellt att göra en polisanmälan.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Ersättningsskyldig som arbetstagare

2019-04-27 i Strikt ansvar
FRÅGA |HejJag råkade av misstag spilla kaffe i min dator på jobbet på arbetstid. Datorn tillhör min arbetsgivare. Är jag skyldig att betala för reparationskostnader för att laga datorn?
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!PrincipalansvarOm råkar förstöra egendom under arbetstid är huvudregeln att arbetsgivaren ska ersätta skadan. Vilket framkommer av skadeståndslagen, 3:1 (SkL) Arbetsgivare har så kallat principalansvar över sina anställda. Detta betyder att om en arbetstagare oavsiktligt tar sönder något ska arbetsgivaren stå för denna kostnad. Det finns dock en liten möjlighet för att arbetstagaren ska stå för kostnaden. Det måste finna "synnerliga skäl". Enligt praxis ställs det väldigt höga krav för att det ska nå upp till synnerliga skäl, man måste till exempel handla oförsiktigt flera gånger och inte bry sig om eventuella konsekvenser. (4:1 SkL).SammanfattningJag tycker att i ditt fall med datorn och kaffet att det är helt klart arbetsgivaren som ska stå för reparationskostnaderna så länge det rörde sig om en olycka.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Strikt skadeståndsansvar för hundägare

2019-03-21 i Strikt ansvar
FRÅGA |Min sambo blev nyligen biten av en hund i ansiktet. Detta skedde helt oprovocerat när han satt på en soffkant. Det blev fula, djupa sår på överläppen som var tvungna att sys.Ärendet är anmält hos länsstyrelsen, ska kontakta polisen. Hur fungerar det med skadestånd? Eller försäkringar? Han kommer få väldigt fula ärr, och dessutom upplever han sveda och värk.Och hur blir det med hunden? Den är i livet idag och finns på allmän plats där det bedrivs ridverksamhet
My Öhman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Angående skadestånd.Hundägare har ett strikt skadeståndsansvar för skada som hunden orsakar. Ett strikt skadeståndsansvar innebär att ägaren är skadeståndsansvarig för skadan oavsett om ägaren varit vårdslös eller ej (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Hunden har orsakat personskada på din sambo. Det som då inkluderas i ett eventuellt skadestånd är kostnader för sjukvård, inkomstförlust, ersättning för sveda och värk eller lyte eller annat stadigvarande men (5 kapitlet 1 § Skadeståndslagen). Med lyte räknas till exempel din sambos ärr. Angående hunden. Frågan om en hund ska omhändertas eller avlivas görs av polisen och länsstyrelsen. Om hundan orsakat skada kan den omhändertas (11 § Lag om tillsyn över hundar och katter). Länsstyrelsen får efter utredning ta beslut om hunden ska avlivas eller om andra åtgärder ska tas (12 § Lag om tillsyn över hundar och katter). Slutligt råd. Angående skadeståndet råder jag er att kontakta en jurist som kan hjälpa er igenom hela processen och inte minst med stämningsansökan, detta kan lawline hjälpa er vidare med (boka här). Anmälan angående att hunden tilläts göra utfall görs till länsstyrelsen i ert län, alternativt till polisen i allvarligare fall (om brott föreligger, vilket jag inte tror baserat på omständigheterna du beskriver). Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,