Min hund har blivit biten av en annan hund - vad ska jag göra?

2019-12-21 i Strikt ansvar
FRÅGA |HejMin hund har blivit attackerade och blev biten på en annan hund.Jag har anlita en advokat, som betala redan 9 000 kr och det händer ingenting,Jag känner mig besviken om laget som säger att den andra ägare betala kostnader som jag fortfarande betalar jag. Skuld som jag har är mera en 28 000 kr,nu har minska därför att jag betala.Min fråga är, vad ska göra nu?Med vänlig hälsning
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga. Tillämpliga lagrumTill att börja med vill jag beklaga att din hund har blivit skadad och jag hoppas att den har återhämtat sig efter skadan. Lagrum som är tillämpliga på din fråga hittar vi Skadeståndslagen (SkL) och lagen om tillsyn över hundar och katter.Strikt ansvar för hundarSom utgångspunkt gäller ett så kallat strikt ansvar för hundar, vilket innebär att ägaren till hunden betalar den skada som den orsakar för annan. Detta framgår av 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter. Ägaren av den hund som bet din hund ska med andra ord stå för de kostnader som denna skada har medfört dig såsom veterinärkostnader och mediciner för din hund. Dock är det vanligt att detta skadeståndsbelopp jämkas på grund av medvållande när det kommer till skador på hundar orsakade av andra hundar. Detta får följden att du får stå för en del av beloppet medan ägaren till den andra hunden får stå för resten. Huruvida det ska ske en jämkning på grund av medvållande eller inte beror på hur situationen såg ut när din hund blev biten, det vill säga om det skedde helt oprovocerat eller om hundarna började bråka med varandra, 6 kap. 1 § SkL. FörsäkringEnklaste vägen till ersättning för den skada du har lidit ekonomiskt är givetvis om du har en hundförsäkring. I så fall ska du vända dig till dem och meddela din hunds skador och bifoga kvitton och så vidare. Jag förutsätter dock att du inte har någon hundförsäkring med tanke på att du har anlitat en advokat. I det fallet bör du kontakta hundägaren och försöka få ut ersättning ur hans ansvarsförsäkring som bör täcka skadan som hans hund har orsakat. Är det så att hundägaren inte har någon ansvarsförsäkring som täcker denna skada får du i sista hand kräva att han personligen står för skadan. Råd och sammanfattningEnligt lagen har du rätt att få ersättning för de skador som en annan hund har orsakat på din hund. Det är dock inte helt säkert att du kommer få full ersättning då det är vanligt att en jämkning av skadeståndet kan ske i fall som detta, men det beror helt på hur situationen såg ut när din hund blev attackerad.Mitt råd till dig är alltså, såvida du inte har en egen försäkring, att vända dig till den andra hundägaren och kräva ersättning ur hans ansvarsförsäkring. Har han ingen ansvarsförsäkring är han skyldig att ersätta dig personligen. Vägrar han betala dig råder jag dig att skicka in en stämningsansökan. Detta är något som den advokat du har anlitat kan hjälpa dig med, men även vi här på Lawline om du är intresserad av det. Jag hoppa satt du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!Vänligen

Trafikskadeersättning för personskada i följd av trafik med motordrivet fordon

2019-09-07 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej!Jag åkte elsparkcykel mot rött vid ett övergångsställe och blev då påkörd av en bil. Hennes framruta trasig då jag hamnade där. Min fot bruten på tre ställen. Kan jag ändå få ersättning för sveda och värk/kvarstående ärr på försäkring? Hennes eller min?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!TrafikskadelagenEftersom trafikförsäkring ska finnas för motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret, utgår jag från att bilen ifråga är trafikförsäkrad (2 § trafikskadelagen). Trafikskadelagen reglerar din rätt till ersättning för skada i följd av trafik med motordrivet fordon (1 § TSL). Ersättning för personskadaFör den personskada du lidit i form av att din fot blev bruten på tre ställen, har du rätt till ersättning från bilens trafikförsäkring (11 § första stycket TSL). I fråga om vad trafikskadeersättningen ska innehålla tillämpas vissa bestämmelser i skadeståndslagen (9 § TSL).Ersättningens omfattningDin ersättning ska omfatta sjukvårdskostnad och andra kostnader som du lidit till följd av skadan, eventuell inkomstförlust och även framtida inkomstförlust till följd av tänkbara funktionshinder. Vidare ska ersättningen täcka fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (till exempel stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Sådana särskilda olägenheter kan exempelvis vara att inte kunna utföra fritidssysselsättning om det utgör en betydande förlust av din livskvalitet. SlutsatsDu har rätt till ersättning från fordonets trafikförsäkring för den skada som tillfogats dig. Ersättningen ska omfatta ovanstående om du kan lägga fram bevis på kostnader, inkomstförlust också vidare. Hör av dig till försäkringsbolaget och beskriv händelseförloppet, besvara deras frågor, se till att ha läkarintyg eller andra bevis redo och sedan vägleder de dig närmare. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vilka rättigheter har jag när någons hund attackerade min katt?

2019-06-30 i Strikt ansvar
FRÅGA |En hund kom in på våran trädgård och skadade våran katt. Det verkar bli en dyr nota hos veterinären som vi inte har råd med. Vilka rättigheter har vi? Och vilka skyldigheter har hundägaren? Hur ska vi gå tillväga?
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägare och den som regelbundet har hand om hunden har "strikt ansvar" för hunden. Det innebär att de är ersättningsskyldiga för skador som hunden har orsakat, oavsett omständigheterna (se 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter (Lag 2007:1150)). Det är alltså ägaren som är ersättningsskyldig när dennes hund har skadat din katt.Du i egenskap av ägare till den skadade katten har därför rätt att få ersättning för dina kostnader från hundägaren. Jag råder dig att i första hand kontakta ägaren och prata om kostnaderna som har uppkommit. Vanligen går dessa kostnader på den skadegörande hundägarens ansvarsförsäkring (som oftast ingår i hemförsäkringen). Om du inte kommer överens med hundägaren kan du ge in en stämningsansökan till tingsrätten och därigenom kräva betalt (se här). Har däremot ägaren brustit i tillsynen och exempelvis haft hunden lös på plats där koppeltvång råder kan det vara aktuellt att göra en polisanmälan.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Ersättningsskyldig som arbetstagare

2019-04-27 i Strikt ansvar
FRÅGA |HejJag råkade av misstag spilla kaffe i min dator på jobbet på arbetstid. Datorn tillhör min arbetsgivare. Är jag skyldig att betala för reparationskostnader för att laga datorn?
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!PrincipalansvarOm råkar förstöra egendom under arbetstid är huvudregeln att arbetsgivaren ska ersätta skadan. Vilket framkommer av skadeståndslagen, 3:1 (SkL) Arbetsgivare har så kallat principalansvar över sina anställda. Detta betyder att om en arbetstagare oavsiktligt tar sönder något ska arbetsgivaren stå för denna kostnad. Det finns dock en liten möjlighet för att arbetstagaren ska stå för kostnaden. Det måste finna "synnerliga skäl". Enligt praxis ställs det väldigt höga krav för att det ska nå upp till synnerliga skäl, man måste till exempel handla oförsiktigt flera gånger och inte bry sig om eventuella konsekvenser. (4:1 SkL).SammanfattningJag tycker att i ditt fall med datorn och kaffet att det är helt klart arbetsgivaren som ska stå för reparationskostnaderna så länge det rörde sig om en olycka.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Trafikskadeersättning för sakskada i följd av trafik med motordrivet fordon

2019-10-21 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! Min katt blev överkörd (dog) framför mitt hus, ett lugnt område med mycket hus.Bilisten körde alldeles för fort. Kan jag få ersättning?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!TrafikskadelagenEftersom trafikförsäkring ska finnas för motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret, utgår jag från att bilen i fråga är trafikförsäkrad (2 § trafikskadelagen). Trafikskadelagen reglerar din rätt till ersättning för skada i följd av trafik med motordrivet fordon (1 § TSL).Ersättning för sakskadaFör den sakskada du lidit i form av att din katt blivit överkörd, har du rätt till ersättning från bilens trafikförsäkring (11 § 1 st TSL). I fråga om vad trafikförsäkringen ska innehålla tillämpas vissa bestämmelser i skadeståndslagen (9 § TSL). Ersättningens omfattningDin ersättning med anledning av sakskada ska omfatta sakens värde, annan kostnad till följd av skadan och inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Dock omfattas inte affektionsvärdet som katten säkerligen inneburit för dig, utan enbart marknadsvärdet läggs till grund för beräkning av ersättningen. SlutsatsDu har rätt till ersättning från fordonets trafikförsäkring för den sakskada som tillfogats dig. Ersättningen ska omfatta ovanstående om du kan lägga fram bevis för dina kostnader och sakskadan. Hör av dig till försäkringsbolaget och beskriv händelseförloppet, besvara deras frågor, se till att ha bevis redo och sedan vägleder de dig närmare. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,

Ersättning för personskada i följd av trafik med motordrivet fordon

2019-08-22 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag har krockat med bil och efter det så slog airbagen ut i vänster öga och enligt läkare kommer jag ha kvarstående syn nedsättning alltså en permanent skada där jag är delvis blind i ena ögat.Jag vad jag vet sedan jag var yngre har mina föräldrar haft försäkring tecknat på mig men sedan jag blev äldre så har jag ej tänkt på det så nu är min fråga ifall jag på något sätt kan få någon ersättning för att blivit av med synen på ena ögat så pass mycket så att det påverkar mitt psyke och vardagliga liv
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det enligt lag ska finnas trafikförsäkring för motordrivna fordon som är registrerade i vägtrafikregistret, utgår jag från att ditt fordon är trafikförsäkrat (2 § trafikskadelagen). Trafikskadelagen reglerar dina ersättningsmöjligheter via trafikförsäkringen då det inträffar personskador i följd av trafik. Du har drabbats av en personskada i form av synnedsättning vilket skett i motordrivet fordon som varit i trafik vid skadetillfället. Denna typ av skada kan du erhålla ersättning för ur din trafikförsäkring (10 § första stycket). Hur du bör gå tillväga för att få ut din ersättningHör av dig till ditt försäkringsbolag och beskriv händelseförloppet samt skicka med intyg från läkare som bevis på dina skador. Huruvida det är någon annan i en annan bil som varit vållande till skadan behöver du inte bry dig om. Det är ditt försäkringsbolags ansvar att göra upp det med det andra fordonets försäkringsbolag utan din inblandning. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer om min hund biter en inbrottstjuv?

2019-05-08 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej,Om man har en vakthund i en inhägnad där på ingången är det en skylt där det står "varning för hund"/ "varning för vakthund" osv. Om en inbrottstjuv ändå tar sig in i inhängnaden och blir skadad av hunden, blir ägaren till hunden skadeståndsskyldig då? För skadorna vakthunden orsakat?Mvh
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För skador som hundar orsakar finns ett så kallat strikt ansvar. Detta innebär att ägaren alltid ska ersätta skador som hunden orsakar, även om ägaren inte själv har vållat skadorna (19§ lagen om tillsyn över hundar och katter). Om hunden biter någon blir alltså ägaren skadeståndsskyldig. Detta gäller även om personen hunden biter är en tjuv som bryter sig in.Det finns dock en möjlighet att jämka skadeståndet om personen som blivit biten kan anses ha medverkat till skadan (6 kap. 1§ Skadeståndslagen). Det är sannolikt att en inbrottstjuv anses ha medverkat till sin skada om vederbörande har brutit sig in i huset. Det finns alltså chans att skadeståndet i fråga kan jämkas.Sammanfattningsvis gäller alltså att hundägaren kan bli skadeståndsskyldig, men att det i sin tur antagligen finns möjlighet att jämka skadeståndet. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har blivit biten av en hund Min fråga, hundens ägare vill inte anmäla skadan till försäkringsbolaget, hur gör jag nu?

2019-04-21 i Strikt ansvar
FRÅGA |Har blivit biten av en hund Min fråga, hundens ägare vill inte anmäla skadan till försäkringsbolaget, hur gör jag nu?
Christoffer Dahl |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ansvaret för hundar regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter. En skada som orsakas av en hund ska ersättas av ägaren även om ägaren inte vållat skadan, se 19 §. För hundar gäller det man kallar för strikt ansvar. Detta innebär att ägaren är ansvaring för skador som hunden orsakar oberoende om ägaren varit oaktsam eller inte.Det torde vara en bra idé att hundägaren vänder sig till sitt försäkringsbolag för att undersöka vilka villkor som gäller. Annars borde du kunna begära skadestånd av hundägaren.Vilken ersättning som utgår beror på vilka kostnader som uppstått och vad du kräver ersättning för. Hundägaren kan ha en hemförsäkring som innehåller ett ansvarsskydd för skador som ägarens hund orsakar. Annars kan du föra talan vid tingsrätt om skadeståndsskyldighet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss på Lawline!