Skada som uppstått efter att hund sprungit efter barn

Hejsan. Jag var ute med min hund. Jag hade honom i koppel men min hund satt och jag la inte märke till att han kollar på barn som springer ca 50 meter bort. Jag lycksdes inte reagera på att hålla honom jätte hårt och han sprang efter ungen. Barnet börja springa iväg och råka snubbla och skada knät lite lätt. Vad händer om de polis anmäler?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som hundägare har du ett strikt ansvar för din hund i enlighet med 19 § första stycket Lag om tillsyn över hundar och katter. Strikt ansvar innebär att du som hundägare är skyldig att ersätta alla skador som orsakas av din hund även om du inte vållat skadan. En förutsättning för att du ska bli skadeståndsskyldig är utifrån lagstiftningen alltså att din hund har orsakat en skada.

Det är viktigt att förstå att en enskild prövning görs från fall till fall, men en prövning skulle kunna se ut som sådan: Om orsaken till att barnet snubblat och skadat knät berott på att hunden sprungit mot barnet vilket fått barnet att springa iväg så kan det anses att skadan har orsakats av hunden.

Det strikta skadeståndsansvaret omfattar alltså inte bara skador som vållats genom hundbett. I exempelvis NJA 1947 s. 594 ansågs hundägaren ansvarig för skada som drabbat en cyklist vid sammanstötning med en hund. Som svar på din fråga så kan alltså 19 § första stycket Lag om tillsyn över hundar och katter bli tillämplig om de väljer att polisanmäla incidenten eftersom du som hundägare har ett strikt ansvar för din hund


Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim HalwachiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Strikt ansvar? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000