Är jag skadeståndsskyldig om min hund biter en person på grund av att han/hon provocerat min hund?

Om någon triggar min hund rejält och den börjar bita den personen, har jag då fortfarande strikt ansvar och då få betala skadestånd?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finner vi i Lag om tillsyn över hundar och katter (LKH) och Skadeståndslagen (SkL).

Huvudregeln inom skadeståndsrätt är att en person måste antingen uppsåtligen eller av vårdslöshet ha vållat en personskada för att de ska bli skadeståndsskyldiga (SkL 2:1).

Hundägare har ett rent strikt ansvar för de skador deras hund orsakar

Denna huvudregel gäller dock inte när ens hund, som i till exempel ditt fall, orsakar personskada genom att bita en person. Detta eftersom hundägare har ett så kallat rent strikt ansvar. Det innebär att hundägaren är ersättningsskyldig för alla de skador som dennes hund orsakat, oavsett om hundägaren inte har vållat skadan (LHK 19 §).

På grund av det rent strikta ansvaret som du har för din hund så spelar det därför ingen roll om den andra personen har orsakat din hund att bita honom/henne genom att "trigga igång" din hund.

Skadeståndslagen innehåller bestämmelser som innebär att skadestånd med anledning av personskada kan jämkas

Däremot så innehåller Skadeståndslagen bestämmelser om jämkning av skadestånd. Eftersom Lag om tillsyn över hundar och katter inte innehåller några liknande bestämmelser så får vi falla tillbaka på bestämmelserna i Skadeståndslagen.

Enligt Skadeståndslagen kan skadestånd med anledning av personskada jämkas "…om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan" (SkL 6:1 1 st.). Utifrån din fråga så har jag tyvärr inte tillräckligt med information för att spekulera alltför mycket i om den andre personens agerande kan anses uppfylla detta rekvisit. Grov vårdslöshet och uppsåtlighet är högt ställda krav och det ska mycket till för att skadestånd med anledning av personskada ska jämkas. Om personen däremot har provocerat din hund och varit medveten om de risker som detta innebar så skulle det kunna bli aktuellt att kolla om han/hon agerat grovt vårdslöst. Som sagt behöver jag dock mer information för att göra en mer uttömmande utredning kring detta.

Hoppas att detta klarnade upp situationen något!

Med vänlig hälsning,

Isaac JurisRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Strikt ansvar? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000