Vem är ansvarig för skador orsakade av en hund man har på prov?

2021-03-24 i Strikt ansvar
FRÅGA |HejVi tog hem en hund på prov och första timmarna hemma så gick allt bra, till kvällspromenaden då hunden gör ett utfall emot våran hund och min sambo går i mellan och blir svårt biten I båda händerna.Enligt ägarens försäkringsbolag så är detta mitt ansvar och mitt fel? Kan också säga att jag inye skrivit något papper eller liknande att jag har hunden på prov eller något? Vems är ansvaret?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad tråkigt att höra att din sambo blivit biten av hunden.I detta fall blir hund- och kattlagen (HundL) tillämplig.Hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som behövs för att förebygga att de orsakar skador och olägenhet (1 § HundL). Vad gäller skador orsakade av hundar så är det ett så kallat strikt ansvar. Det innebär att ansvaret inträder oavsett om man varit vårdslös i sin tillsyn eller inte. Det är hundägaren eller innehavaren av hunden som har ansvar för hunden och som därmed ska ersätta skador som hunden orsakar (19 § HundL).Vem räknas som innehavare?Innehavaren av en hund kan till exempel vara någon som har lånat hunden, har ansvar över hunden på ett hunddagis eller som är fodervärd (prop. 2006/07:126). I detta fall har ni haft hunden på prov vilket troligtvis skulle likställas med att ni har lånat hunden. Därmed är ni i detta fall innehavare av hunden och eftersom skadan skett när ni haft hunden har ni därmed ett strikt ansvar för de skador som hunden orsakar. Försäkringsbolaget har därmed rätt.Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,

Fråga om rent strikt ansvar, hundlagen

2020-09-01 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej, om man tar in barn i en offentlig hundrastgård (dom har inga egna hundar med sig) och barnen springer runt med långa pinnar mot hundarna samt springer mot hundarna för att fånga dom, provocerar dom extremt mycket. Om de nu blir så att en hund biter barnet pga att detta, vem bär ansvaret då?Nyfiken hundägare.
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline! Relevanta lagar som gällerNär det gäller en hundägarens ansvar för skador som en hund orsakar regleras detta i lagen om tillsyn över hundar och katter. Denna lagen brukar även kallas för hundlagen i folkmun. För en hundägare gäller vad som kallas "rent strikt ansvar" för skador som orsakas av deras hund, (19 § hundlagen). Rent strikt ansvar Rent strikt ansvar för hundägaren innebär att du som hundägare blir skadeståndsskyldig oavsett av vilken anledning skadan uppkommit, det spelar då ingen roll om du eller någon annan orsakat skadan. Det finns dock en möjlighet för hundägaren att kräva tillbaka betalning av den som kan bevisas ha orsakat skadan, (19 § hundlagen). Hur läget skulle bli i din frågaNär det gäller din fråga skulle du bli tvungen att betala skadestånd till det barn som blivit biten av din hund, men om det kan bevisas att barnet bidragit eller orsakat skadan kan du troligen kräva tillbaka betalning av barnets föräldrar eller förmyndare. Övriga rådPå grund av det rent strikta ansvaret som en hundägare har för sin hund, kan ett gott råd vara att kontrollera om din hemförsäkring har en ansvarsförsäkring. En ansvarsförsäkring kan täcka kostnader som uppstår genom skadestånd som du behöver betala för skada som hunden kan orsaka. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se Mvh,

Har jag rätt till ersättning för produktionsfel?

2020-07-16 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej jag råkade ut för en olycka för en vecka sedan då jag åkte på min elsparkcykel, framhjulet låste sig helt plötsligt och det berodde på ett produktfel på elsparkcykeln så inte pga något jag gjorde. Jag föll illa och bröt pga detta min handled och fick en del sår och blev även sjukskriven i 4-6 veckor. Företaget som vi köpt elsparkcykeln av har kommit o hämtat den och kommer även att laga den men jag kan känna att jag borde få någon ersättning då detta hände pga ett produktionsfel på elsparkcykeln och det är här jag önskar hjälp för jag har ingen aning om det är något jag kan kräva och isåfall hur mycket?
Amila Zahirovic |Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan få ersättning på grund av ett produktionsfel på elsparkcykeln som orsakade dig skada.För dina personskador (handled och sår) samt dina inkomstförluster (sjukskriven 4-6 veckor) vänder vi oss till Produktansvarslagen (PAL). Skadestånd betalas enligt lagen för en personskada som en produkt orsakat på grund av säkerhetsbrist (1 § produktansvarslagen). Om produktionsfel föreligger har man rätt till ersättning för sina skador. Vad krävs för att det ska räknas som produktionsfel? För att omfattas av lagen krävs det att det är en säkerhetsbrist i en produkt (2 § produktansvarslagen). Som produkt anses en lös sak. Sparkcykeln är enligt lagen därmed en lös sak och omfattas. Som säkerhetsbrist avses en produkt som inte är så säker som det kan förväntas. Att ett framhjul plötsligt låser sig kan man som konsument förvänta sig inte ska ske (3 § produktansvarslagen). Varor som tillhandahålls av näringsidkare ska vara säkra (7 § produktansvarslagen). Vem ska jag rikta mig till?Talan riktas i första hand mot tillverkaren och sedan mot importören (6 § produktansvarslagen). Skulle du inte få fram information om vem tillverkaren är kan du även vända dig mot återförsäljaren (företaget som du köpte sparkcykeln av) och därmed rikta kravet mot dem (7 § produktansvarslagen). Sammanfattningsvis har ett produktionsfel på din elsparkcykel sannolikt förelegat och du kan troligen även rikta talan mot tillverkaren för detta för ersättning. Dock kan jag ej utan mer information avgöra om det finns ett produktionsfel eller avgöra vem som har felat. Du bör därmed vända dig till en advokat för vidare vägledning i ärendet. Hoppas att svaret var till någon hjälp på vägen!

Har man rätt till ersättning av ägaren till skador från en hundattack?

2020-05-26 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej!Bakgrund:Min vän och hans hund blev attackerade och bitna av grannens schäferhund som trängdes sig igenom häcken. Min väns skador blev lätta och han blev mest blå och fick någon droppes blodutjutelse. Värre gick det för min väns hund som akut fick uppsöka veterinärklinik för att sys på flera ställen. Räkningen gick på närmare 10 000kr. Kostnader för efterkontroll och stygntagning tillkommer. Eventuella komplikationer är än så länge okända. Fråga:Har man rätt till ersättning av hundägaren för, till följd av attacken, uppkomna kostnader? Kan man och i så fall hur kräva grannen på detta belopp? Kan man dessutom begära något för sveda och värk? Med vänlig hälsning Okunnig
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Jag kommer dela upp mitt svar efter dina tre frågor och använda dessa som rubriker, där jag under varje rubrik svarar på just den frågan. För att besvara dina frågor kommer jag använda mig av lagen om tillsyn över hundar och katter (förkortas LHK) och skadeståndslagen (förkortas SkL).Har man rätt till ersättning av hundägaren för, till följd av attacken, uppkomna kostnader?Det korta svaret på denna fråga är ja, det har man rätt till. En skada om orsakats av en hund ska ersättas av hundens ägare eller innehavare, även om hen inte vållat skadan (19 § LHK).Skadeståndsansvaret som ägaren eller innehavaren bär är ett s.k. strikt skadeståndsansvar. Det innebär i korthet att skadeståndsansvar föreligger för ägaren / innehavaren även om denne inte haft uppsåt (vilja) till skadan.För din vän och hans hund blir här fallet att det rör sig om en sakskada som lett till veterinärkostnader till följd av skadan. Ersättning för sakskada omfattar reparationskostnader, annan kostnad till följd av skadan och eventuell inkomstförlust (5 kap. 7 § punkterna 1–3 SkL). Att skador på en hund räknas som sakskada har att göra med att hundar är objekt i lagens mening, vilket kan kännas stötande men så är det. Av omständigheterna i frågan förstår jag det som att veterinärkostnaderna är den största kostnaden. Veterinärkostnader faller in under reparationskostnader och är därför något hundens ägare måste ersätta din vän (5 kap. 7 § första punkten SkL) jämte (19 § LHK). Behöver din vän t.ex. ta ledigt från jobbet för att åka med hunden till veterinären så faller det in under inkomstförlust och ersätts därför också av ägaren till hunden som orsakat skadan (5 kap. 7 § tredje punkten SkL) jämte (19 § LHK).Kan man i så fall kräva grannen på detta belopp?Som jag förstår omständigheterna utifrån din fråga så är det grannen som hade uppsikt över hunden vid tillfället för attacken samt är ägare till hunden. Det är därför grannen som din vän får kräva på ersättning (19 § LHK). Visar det sig senare att grannen t.ex. inte är ägaren så ska din vän ändå kräva denne på ersättning, förutsatt att grannen var den som skulle ha uppsikt över hunden. Grannen får i sin tur kräva den rätte ägaren på ersättning, men det är inte din väns "problem".Kan man dessutom begära något för sveda och värk?Är svedan och värken en direkt konsekvens av hundattacken så är svaret ja, då bör din vän även kunna begära ersättning för detta. Här utgår jag från att det är din vän som vill ha ersättning för sin sveda och värk. Man kan nämligen i regel inte få ersättning för sveda och värk avseende hunden som skadats. Det hänger samman med att skador på sin väns hund betraktas som sakskador, vilket jag förklarat ovan.Här angående svedan och värken blir det fråga om en personskada på din vän (5 kap. 1 § SkL). Ersättning för personskada omfattar sveda och värk och din vän kan i alla fall ta med denna skada i sitt krav på ersättning (5 kap. 1 § tredje punkten SkL) jämte (19 § LHK).Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Kan jag får ersättning av tillverkaren om deras vara orsakat tandskada?

2020-09-02 i Strikt ansvar
FRÅGA |Min brors tand gick mitt itu när han åt müsli tillverkat av företag X. Tandläkaren tog en bild av tanden och det visar att det är en frisk tand. Han är 68 och nybliven pensionär, jobbar extra ibland på sitt jobb som lärare.Det kommer att bli en dyr historia...brygga...Har han rätt att få ersättning från företag X, eller vad krävs?Tack för svar!
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan jag få ersättning av tillverkaren ifall deras vara orsakat tandskada?Som utgångspunkt måste det undersökas ifall maten som din bror åt räknas som en säkerhetsbrist enligt produktansvarslagen (PAL). För att kunna få ersättning krävs det att en produkt (musli) har orsakat personskada (skadad tand är personskada) på grund av en säkerhetsbrist (1§ PAL). Som säkerhetsbrist anses när en produkt inte är så säker som man kan förvänta sig med tanke på hur den ska användas (3 § PAL). Musli är ämnat åt att kunna ätas utan att man skadar sin tand, och skadar man tanden föreligger mest sannolikt en säkerhetsbrist. Produktansvarslagen har ett strikt ansvar, vilket betyder att om säkerhetsbrist föreligger så ska ersättning utbetalas av den som tillverkat muslin (6 § PAL). Ersättning för tandläkarkostnader bör därmed täckas av ersättningsansvaret (5 kap 1 § skadeståndslagen). Sammanfattning Din bror har rätt till ersättning för tandläkarkostnader enligt produktansvarslagen. Av frågan framgår inte vilken annan typ av ersättning han kräver utöver det, och för att kunna få en mer detaljerad redovisning av vilka möjligheter ni har till ersättning rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vem är ansvarig för en biten hund?

2020-07-27 i Strikt ansvar
FRÅGA |HelloI have a dog that is completely calm and he has friends in hundgården that usually play togather, afewdays ago the other dogs were jumping on my dog and biting him because of toy in hagen and i tried to aware owners that are my friends to take care of their dogs because my dog was clearly bothered. But they didnt care and my dog wanted to say no to them and bite the dog somhow that he was injured and we were in hospital and he got 3 stiches on his wound. Now the bill is around 6000 kr and the dogs owner is asking me to pay all otherwise she would go for police. I want to know what is my responsibility while they were playing while there was a toy that is forbiden in hagen and their dog was bothering mine and i said to take him away but they did not listen!
Emlika Magnusson |Hello and thank you for contacting Lawline!The responsibility of dogs is regulated in the following law: lagen om tillsyn över hundar och katter. In Sweden, the dog owner or the one in charge of the dog have something called "strikt ansvar" (strict liability). It means that the dog owner are liable for any damage or injuries caused by their dog, no matter if it was your fault or not (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). The strict liability applies even if your dog is attacked and bites back, meaning that you're responsible for your dogs actions and might have to pay for the damages caused (in this case the veterinary cost). However, if the other dog owner is partly responsible for the damage due to negligence, you might be able to "jämka" (adjust) the demanded payment for the damages made, meaning that you may not have to pay the full cost of the damage (6 chap. 1 § skadeståndslagen - the Swedish tort liability act).ConclusionYou are responsible for your dogs actions. You might, however, be able to jämka (adjust) the demanded payment if you consider the other dog owner to be partly responsible for their dog's injury. Best regards,

Får en hund vara lös i ett tätbebyggt område?

2020-05-28 i Strikt ansvar
FRÅGA |Får man ha sin hund läs i tätbebyggt område? Gäller Ordningslagen (612/2003? Fortfarande för. De står de ju att man inte får de.
Camilla Stein |Lagen som blir tillämplig är lagen om tillsyn över hundar och katter. Ordningslagen är alltså inte tillämplig. Det finns inget generellt förbud mot att ha en hund lös i ett tätbebyggt område. Däremot har en hundägare en skyldighet att ha tillsyn över hunden och se till att den inte orsakar skador eller andra olägenheter, se 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Kravet på tillsyn varierar beroende på hundens natur och andra omständigheter. Polismyndigheten har däremot möjlighet att lämna ett föreläggande till en enskild hundägare, ifall hundägaren inte har haft tillräcklig tillsyn över sin hund, se 8 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Ett föreläggande kan exempelvis innebära att hundägaren måste ha sin hund kopplad när den är utomhus. Exempel på när en hundägare inte har haft tillräcklig tillsyn över sin hund är när hunden har jagat en moped. Det har ansetts vara en olägenhet och kan även medföra skador. Att hundar har lagt sig på vägen kan också leda till ett föreläggande från polisen. Vänliga hälsningar,

Ersättningsskyldighet vid skador som hund orsakar

2020-05-21 i Strikt ansvar
FRÅGA |Min hund rymde i söndags från hemmet.Ett par tjejer hittade hunden och tog hunden dit dom trodde den bodde. Vilket visade sig vara en annan tjej som hade en liknande ras som min. Hennes hund attackerade tyvärr min då den löpte och det blev ett rivsår på örat och ett djupt sår i nacken på min hund.När jag kom till tjejens hem så visade hon mig vart min hund fått skadorna och hon påtalade att det var bara henne shund som attackerat min och min inte gjort något. Jag behövde söka upp veterinär då såna bitsår blir infekterade och nu undrar jag om vem som har ansvaret för kostnaderna hos veterinären?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om en annan ägare vars hund orsakat skador på din hund ska ansvara för kostnader som uppstår till följd av skadorna. Jag förutsätter vid svaret av frågan att det är klarlagt att det är den hunden som orsakat din hunds skador. I sådana fall finner du svaret i lagen om tillsyn över hundar och katter. Vad gäller när en hund orsakar skador?Enligt lagen ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare, även om ägaren i sig inte vållat, dvs. även om ägaren i sig inte kan klandras för skadan (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Den vars egendom hunden skadar har rätt att få ersättning för reparationskostnader och eventuell inkomstförlust som personen kan ha haft. I ditt fall kan inkomstförlusten komma in om du exempelvis behöver ta ledigt från jobbet för att besöka veterinären (5 kap. 7 § 1-3 punkterna Skadeståndslagen)Vad innebär detta i ditt fall?Din hund har skadat sig, och för att åtgärda skadan kommer du få betala veterinärkostnader. Veterinärkostnader är att räkna som reparationskostnader, och dessa är enligt lag ägaren till hunden som orsakade din hunds skador skyldig ersätta. Vänligen,