Har man rätt till ersättning av ägaren till skador från en hundattack?

2020-05-26 i Strikt ansvar
FRÅGA
Hej!Bakgrund:Min vän och hans hund blev attackerade och bitna av grannens schäferhund som trängdes sig igenom häcken. Min väns skador blev lätta och han blev mest blå och fick någon droppes blodutjutelse. Värre gick det för min väns hund som akut fick uppsöka veterinärklinik för att sys på flera ställen. Räkningen gick på närmare 10 000kr. Kostnader för efterkontroll och stygntagning tillkommer. Eventuella komplikationer är än så länge okända. Fråga:Har man rätt till ersättning av hundägaren för, till följd av attacken, uppkomna kostnader? Kan man och i så fall hur kräva grannen på detta belopp? Kan man dessutom begära något för sveda och värk? Med vänlig hälsning Okunnig
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Jag kommer dela upp mitt svar efter dina tre frågor och använda dessa som rubriker, där jag under varje rubrik svarar på just den frågan. För att besvara dina frågor kommer jag använda mig av lagen om tillsyn över hundar och katter (förkortas LHK) och skadeståndslagen (förkortas SkL).

Har man rätt till ersättning av hundägaren för, till följd av attacken, uppkomna kostnader?

Det korta svaret på denna fråga är ja, det har man rätt till. En skada om orsakats av en hund ska ersättas av hundens ägare eller innehavare, även om hen inte vållat skadan (19 § LHK).

Skadeståndsansvaret som ägaren eller innehavaren bär är ett s.k. strikt skadeståndsansvar. Det innebär i korthet att skadeståndsansvar föreligger för ägaren / innehavaren även om denne inte haft uppsåt (vilja) till skadan.

För din vän och hans hund blir här fallet att det rör sig om en sakskada som lett till veterinärkostnader till följd av skadan. Ersättning för sakskada omfattar reparationskostnader, annan kostnad till följd av skadan och eventuell inkomstförlust (5 kap. 7 § punkterna 1–3 SkL). Att skador på en hund räknas som sakskada har att göra med att hundar är objekt i lagens mening, vilket kan kännas stötande men så är det. Av omständigheterna i frågan förstår jag det som att veterinärkostnaderna är den största kostnaden. Veterinärkostnader faller in under reparationskostnader och är därför något hundens ägare måste ersätta din vän (5 kap. 7 § första punkten SkL) jämte (19 § LHK). Behöver din vän t.ex. ta ledigt från jobbet för att åka med hunden till veterinären så faller det in under inkomstförlust och ersätts därför också av ägaren till hunden som orsakat skadan (5 kap. 7 § tredje punkten SkL) jämte (19 § LHK).

Kan man i så fall kräva grannen på detta belopp?

Som jag förstår omständigheterna utifrån din fråga så är det grannen som hade uppsikt över hunden vid tillfället för attacken samt är ägare till hunden. Det är därför grannen som din vän får kräva på ersättning (19 § LHK). Visar det sig senare att grannen t.ex. inte är ägaren så ska din vän ändå kräva denne på ersättning, förutsatt att grannen var den som skulle ha uppsikt över hunden. Grannen får i sin tur kräva den rätte ägaren på ersättning, men det är inte din väns "problem".

Kan man dessutom begära något för sveda och värk?

Är svedan och värken en direkt konsekvens av hundattacken så är svaret ja, då bör din vän även kunna begära ersättning för detta. Här utgår jag från att det är din vän som vill ha ersättning för sin sveda och värk. Man kan nämligen i regel inte få ersättning för sveda och värk avseende hunden som skadats. Det hänger samman med att skador på sin väns hund betraktas som sakskador, vilket jag förklarat ovan.

Här angående svedan och värken blir det fråga om en personskada på din vän (5 kap. 1 § SkL). Ersättning för personskada omfattar sveda och värk och din vän kan i alla fall ta med denna skada i sitt krav på ersättning (5 kap. 1 § tredje punkten SkL) jämte (19 § LHK).

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?