Vad kan man göra mot hundägare som inte utöver tillsyn över sin hund?

2020-05-12 i Strikt ansvar
FRÅGA
Jag har fått ett problem. Vi kommer inom kort flytta in i ett radhus med instängslad trädgård. Vi kommer då ha vår okastrerade hane ute, då han stannar hemma på tomten. Men idag fick jag informationen utav nuvarande hyresgästerna att det brukar springa in en okastrerad tik i trädgården var och varannan dag. Denna hund är även känd i kommunen för att rymma och har då funnit en frizon i vår blivande trädgård. Min fråga är då, om denna tik tar sig in till min hane och de paras, vad kan jag kräva utav tikägaren då? Jag vill inte ha främmande hundar i min trädgård och verkligen inte bidra till oönskade valpar från min sida.
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Frågan handlar om vad du kan göra om en lösdrivande honhund betäcks av din hanhund och bli dräktig med valpar. Frågan regleras av lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Vad är det för ansvar har en hundägare för sin hund?

Den som har hand om en hund, har ansvar för att djuret inte orsakar problem och avsevärda olägenheter för omgivningen (1 § lag om tillsyn över hundar och katter). Från 1 mars till 20 augusti ska hunden vara under sådan tillsyn att de hindras från att springa lös i mark där det finns vilt och under övriga tiden ska hunden vara under sådan tillsyn att driva eller förfölja vilt (16 § första stycke lag om tillsyn över hundar och katter). Det vill säga under sommaren och våren ska hunden alltid vara kopplad, när den rastas ute i skogen eller i vild mark. Under hösten och vintern är kravet mindre sträng men ägaren ska ändå ha sådan tillsyn att hunden hindras från att driva vilt.

Vilka krav kan ställas för tillsynen över hunden?

Hundens natur är avgörande för vilka krav som kan ställas på dennes ägare för tillsynen. Om hunden är aggressiv och leder till skada till omgivningen, ska den hållas under strängare tillsyn än de hundar som inte visar sådana tendenser.

Vad händer om en hundägare brister i tillsynen över sin hund?

Om någon brister i tillsyn över sin hund, kan länsstyrelsen ålägga föreläggande och hundförbud för att förebygga skada eller olägenhet (8 § första stycket lag om tillsyn över hundar och katter). Ett föreläggande kan vara till exempel att hunden ska förses med munkorg eller hållas kopplad. De omständigheter som beaktas, när länsstyrelsen förmedlar hundförbud är att om personen har använt sin hund som vapen eller har fått hundförbud tidigare (15 § andra stycket lag om tillsyn över hundar och katter). Hundförbud meddelas inte om den omständigheten som lett till ett hundförbud, kommer absolut inte upprepas (15 § tredje stycket lag om tillsyn över hundar och katter).

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda konstateras att en hundägare ska ha tillsyn över sin hund och hur sträng den tillsynen ska vara beror på hundens natur. Av de omständigheter som du gett, framgår det inte att hunden är aggressiv eller har lett till en konkret skada för området. Men ett hundförbud kan åläggas för att förebygga en eventuell skada som kan uppkomma i framtiden också. Om man kan anse risken till att hunden bli dräktig och får valpar som en skada är upptill länsstyrelsens bedömning. Det du kan göra är att anmäla hundägaren till länsstyrelsen. Jag lämnar länken till länsstyrelsens sida här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?