Ersättning för personskada i följd av trafik med motordrivet fordon

2019-08-22 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag har krockat med bil och efter det så slog airbagen ut i vänster öga och enligt läkare kommer jag ha kvarstående syn nedsättning alltså en permanent skada där jag är delvis blind i ena ögat.Jag vad jag vet sedan jag var yngre har mina föräldrar haft försäkring tecknat på mig men sedan jag blev äldre så har jag ej tänkt på det så nu är min fråga ifall jag på något sätt kan få någon ersättning för att blivit av med synen på ena ögat så pass mycket så att det påverkar mitt psyke och vardagliga liv
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det enligt lag ska finnas trafikförsäkring för motordrivna fordon som är registrerade i vägtrafikregistret, utgår jag från att ditt fordon är trafikförsäkrat (2 § trafikskadelagen). Trafikskadelagen reglerar dina ersättningsmöjligheter via trafikförsäkringen då det inträffar personskador i följd av trafik. Du har drabbats av en personskada i form av synnedsättning vilket skett i motordrivet fordon som varit i trafik vid skadetillfället. Denna typ av skada kan du erhålla ersättning för ur din trafikförsäkring (10 § första stycket). Hur du bör gå tillväga för att få ut din ersättningHör av dig till ditt försäkringsbolag och beskriv händelseförloppet samt skicka med intyg från läkare som bevis på dina skador. Huruvida det är någon annan i en annan bil som varit vållande till skadan behöver du inte bry dig om. Det är ditt försäkringsbolags ansvar att göra upp det med det andra fordonets försäkringsbolag utan din inblandning. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer om min hund biter en inbrottstjuv?

2019-05-08 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej,Om man har en vakthund i en inhägnad där på ingången är det en skylt där det står "varning för hund"/ "varning för vakthund" osv. Om en inbrottstjuv ändå tar sig in i inhängnaden och blir skadad av hunden, blir ägaren till hunden skadeståndsskyldig då? För skadorna vakthunden orsakat?Mvh
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För skador som hundar orsakar finns ett så kallat strikt ansvar. Detta innebär att ägaren alltid ska ersätta skador som hunden orsakar, även om ägaren inte själv har vållat skadorna (19§ lagen om tillsyn över hundar och katter). Om hunden biter någon blir alltså ägaren skadeståndsskyldig. Detta gäller även om personen hunden biter är en tjuv som bryter sig in.Det finns dock en möjlighet att jämka skadeståndet om personen som blivit biten kan anses ha medverkat till skadan (6 kap. 1§ Skadeståndslagen). Det är sannolikt att en inbrottstjuv anses ha medverkat till sin skada om vederbörande har brutit sig in i huset. Det finns alltså chans att skadeståndet i fråga kan jämkas.Sammanfattningsvis gäller alltså att hundägaren kan bli skadeståndsskyldig, men att det i sin tur antagligen finns möjlighet att jämka skadeståndet. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har blivit biten av en hund Min fråga, hundens ägare vill inte anmäla skadan till försäkringsbolaget, hur gör jag nu?

2019-04-21 i Strikt ansvar
FRÅGA |Har blivit biten av en hund Min fråga, hundens ägare vill inte anmäla skadan till försäkringsbolaget, hur gör jag nu?
Christoffer Dahl |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ansvaret för hundar regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter. En skada som orsakas av en hund ska ersättas av ägaren även om ägaren inte vållat skadan, se 19 §. För hundar gäller det man kallar för strikt ansvar. Detta innebär att ägaren är ansvaring för skador som hunden orsakar oberoende om ägaren varit oaktsam eller inte.Det torde vara en bra idé att hundägaren vänder sig till sitt försäkringsbolag för att undersöka vilka villkor som gäller. Annars borde du kunna begära skadestånd av hundägaren.Vilken ersättning som utgår beror på vilka kostnader som uppstått och vad du kräver ersättning för. Hundägaren kan ha en hemförsäkring som innehåller ett ansvarsskydd för skador som ägarens hund orsakar. Annars kan du föra talan vid tingsrätt om skadeståndsskyldighet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss på Lawline!

När föreligger preskription av skadeståndsanspråk?

2019-02-25 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej!Har en fråga som jag har funderat på länge. 2016 tog sig en jakthund in i min familjs kanins bur (utomhus) och dödade denne. Ägaren till hunden ville inte betala för denna skada och mina föräldrar orkade aldrig ta ärendet vidare till domstol. Jag undrar nu om det trots att det gått 3 år är juridiskt möjligt för mig att yrka skadestånd från ägaren?
Josef Lindström Habta |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Av 19 § i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter framgår att hundägare är ansvariga att ersätta skador som orsakas av dennes hund, oavsett om hundägaren vållade skadan eller inte. Detta innebär att ni har ett skadeståndsanspråk mot ägaren av hunden. För skadeståndsanspråket i fråga gäller den allmänna preskriptionstiden för fordringar som är på 10 år enligt 2 § preskriptionslagen (1981:130). Allt detta innebär sammanfattningsvis att du/ni kan rikta skadestånd till hundägaren. En viktig sak att tänka på är att generellt sett är det endast det faktiska värdet på kaninen som ersätts, det vill säga man beaktar inte affektionsvärdet av ert husdjur. Detta kan i sin tur innebära att ersättningsbeloppet inte blir särskilt högt. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar

Vilka rättigheter har jag när någons hund attackerade min katt?

2019-06-30 i Strikt ansvar
FRÅGA |En hund kom in på våran trädgård och skadade våran katt. Det verkar bli en dyr nota hos veterinären som vi inte har råd med. Vilka rättigheter har vi? Och vilka skyldigheter har hundägaren? Hur ska vi gå tillväga?
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägare och den som regelbundet har hand om hunden har "strikt ansvar" för hunden. Det innebär att de är ersättningsskyldiga för skador som hunden har orsakat, oavsett omständigheterna (se 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter (Lag 2007:1150)). Det är alltså ägaren som är ersättningsskyldig när dennes hund har skadat din katt.Du i egenskap av ägare till den skadade katten har därför rätt att få ersättning för dina kostnader från hundägaren. Jag råder dig att i första hand kontakta ägaren och prata om kostnaderna som har uppkommit. Vanligen går dessa kostnader på den skadegörande hundägarens ansvarsförsäkring (som oftast ingår i hemförsäkringen). Om du inte kommer överens med hundägaren kan du ge in en stämningsansökan till tingsrätten och därigenom kräva betalt (se här). Har däremot ägaren brustit i tillsynen och exempelvis haft hunden lös på plats där koppeltvång råder kan det vara aktuellt att göra en polisanmälan.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Ersättningsskyldig som arbetstagare

2019-04-27 i Strikt ansvar
FRÅGA |HejJag råkade av misstag spilla kaffe i min dator på jobbet på arbetstid. Datorn tillhör min arbetsgivare. Är jag skyldig att betala för reparationskostnader för att laga datorn?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!PrincipalansvarOm råkar förstöra egendom under arbetstid är huvudregeln att arbetsgivaren ska ersätta skadan. Vilket framkommer av skadeståndslagen, 3:1 (SkL) Arbetsgivare har så kallat principalansvar över sina anställda. Detta betyder att om en arbetstagare oavsiktligt tar sönder något ska arbetsgivaren stå för denna kostnad. Det finns dock en liten möjlighet för att arbetstagaren ska stå för kostnaden. Det måste finna "synnerliga skäl". Enligt praxis ställs det väldigt höga krav för att det ska nå upp till synnerliga skäl, man måste till exempel handla oförsiktigt flera gånger och inte bry sig om eventuella konsekvenser. (4:1 SkL).SammanfattningJag tycker att i ditt fall med datorn och kaffet att det är helt klart arbetsgivaren som ska stå för reparationskostnaderna så länge det rörde sig om en olycka.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Strikt skadeståndsansvar för hundägare

2019-03-21 i Strikt ansvar
FRÅGA |Min sambo blev nyligen biten av en hund i ansiktet. Detta skedde helt oprovocerat när han satt på en soffkant. Det blev fula, djupa sår på överläppen som var tvungna att sys.Ärendet är anmält hos länsstyrelsen, ska kontakta polisen. Hur fungerar det med skadestånd? Eller försäkringar? Han kommer få väldigt fula ärr, och dessutom upplever han sveda och värk.Och hur blir det med hunden? Den är i livet idag och finns på allmän plats där det bedrivs ridverksamhet
My Öhman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Angående skadestånd.Hundägare har ett strikt skadeståndsansvar för skada som hunden orsakar. Ett strikt skadeståndsansvar innebär att ägaren är skadeståndsansvarig för skadan oavsett om ägaren varit vårdslös eller ej (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Hunden har orsakat personskada på din sambo. Det som då inkluderas i ett eventuellt skadestånd är kostnader för sjukvård, inkomstförlust, ersättning för sveda och värk eller lyte eller annat stadigvarande men (5 kapitlet 1 § Skadeståndslagen). Med lyte räknas till exempel din sambos ärr. Angående hunden. Frågan om en hund ska omhändertas eller avlivas görs av polisen och länsstyrelsen. Om hundan orsakat skada kan den omhändertas (11 § Lag om tillsyn över hundar och katter). Länsstyrelsen får efter utredning ta beslut om hunden ska avlivas eller om andra åtgärder ska tas (12 § Lag om tillsyn över hundar och katter). Slutligt råd. Angående skadeståndet råder jag er att kontakta en jurist som kan hjälpa er igenom hela processen och inte minst med stämningsansökan, detta kan lawline hjälpa er vidare med (boka här). Anmälan angående att hunden tilläts göra utfall görs till länsstyrelsen i ert län, alternativt till polisen i allvarligare fall (om brott föreligger, vilket jag inte tror baserat på omständigheterna du beskriver). Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är hundägaren ansvarig för sakskador som hunden orsakar?

2019-01-25 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hejsan, min väns hund åt upp mina glasögon, jag hade dem på en byrå så hunden har alltså hoppat upp och på något sätt fått ner dem på golvet för att sedan äta dem. Min vän skulle ts det på sin hemförsäkring först men blev nekad och nu säger han att det var mitt fel att hunden åt upp dem och att han inte kommer betala en krona. Ska jag polisanmäla eller hur ska jag gå tillväga?
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du har rätt till skadeståndEnligt lag har din vän som hundägare ett strikt ansvar för skador som hans hund har orsakat, oavsett hur skadan uppstod (19 § Lag om tillsyn över hundar och katter). Att din vän är strikt ansvarig innebär att han måste ersätta skadorna på dina glasögon som hunden orsakade, även om du skulle ha bidragit till att skadan uppkom. I detta fall har du ju inte på något sätt bidragit till skadan på dina glasögon men det hade inte spelat någon roll.Skadeståndets omfattningEftersom det rör sig om ett par glasögon som har gått sönder så är det en sakskada. Du har därför rätt till ersättning som omfattar glasögonens värde eller reparationskostnad och eventuell annan kostnad som du har fått som en följd på grund av skadan. (5 kap. 7 § skadeståndslagen)Hur du ska kräva skadeståndetMitt första råd är att du helt enkelt pratar med din vän och förklarar att du har rätt till skadestånd enligt lagen. I andra hand kan du även välja att skriva ett skadeståndskrav. Det finns ingen fastställd mall för hur man skriver ett skadeståndskrav. Det viktigaste är att du är tydlig och skriver allting du tycker är viktigt att få fram. Punkterna nedanför kan du använda dig av i skadeståndskravet.1. Ditt namn, personnummer och adress.2. Vem du riktar skadeståndskravet mot.3. Beskriv utförligt vad som hände när skadan på glasögonen orsakades, hur hunden orsakade skadan. 4. Ta upp vilken skada på glasögonen som händelsen ledde till.5. Skriv hur mycket du kräver i skadestånd och hur du har kommit fram till den summa du kräver. 6. Dina kontaktuppgifter. Både e-post och telefonnummer kan vara bra att ha med.Om din vän ändå skulle neka att betala skadestånd så kan du vidare förklara för honom att du i sista hand kan skicka in en stämningsansökan till tingsrätten för att kräva honom på skadeståndet i domstolen. Jag hoppas att det inte behöver gå så långt men om det gör det så är du varmt välkommen att skicka in en till fråga så vi kan hjälpa dig vidare med hur du går tillväga. Jag hoppas du har fått hjälp med din fråga!Vänliga hälsningar,