Föräldrars principalansvar

2018-10-24 i Strikt ansvar
FRÅGA
Min son som är 6 år sparkade boll i skolans trapphus. En ruta gick sönder. Enligt skolans regelverk får man inte sparka boll inomhus. Vi har även skrivit under dokument att vår son ska följa skolans regelverk. Skolan vill nu att vi ska betala för den trasiga rutan. Är vi betalningsskyldiga? Vad har skolan för ansvar att se till att barnen följer regelverket?
SVAR

Hejsan och tack för ni vänder er till oss på Lawline!

Eftersom att det är en fråga skadestånd, är skadeståndslagen (SkL) tillämplig.

Som vårdnadshavare till ett barn som har begått en brottslig handling, har vårdnadshavare ett s.k principalansvar, dvs, ni som vårdnadshavare kan bli skadeståndsskyldiga även fast det inte har förekommit vårdslöshet från er sida, 3 kap. 5 § SkL.

Att förstöra en fönsterruta utgör vanligtvis ringa skadegörelse enligt, 12 kap. 2 § BrB. Således blir ert principalansvar aktuellt i detta fall och ni bli därmed skyldiga att ersätta kostnaden för fönsterrutan.

Gällande skolan så har dem en tillsynsplikt i den mån det är möjligt. Det kan exempelvis dock inte vara så att skolan skulle betala för rutan själva, eftersom att det inte är skolan som är ansvarig i det här fallet. Det vore konstigt ifall skolan skulle åläggas ersättningsskyldighet mot sig själva för att reparera rutan.

Sammanfattningsvis kan man säga att ni som vårdnadshavare är skyldiga att betala rutan, då ni som vårdnadshavare har ett principalansvar.

Hoppas ni känner att ni fick svar på er fråga, har ni några fler funderingar är ni varmt välkomna åter!

Med vänlig hälsning,

Filip Braun
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Strikt ansvar (63)
2019-03-21 Strikt skadeståndsansvar för hundägare
2019-02-25 När föreligger preskription av skadeståndsanspråk?
2019-01-25 Är hundägaren ansvarig för sakskador som hunden orsakar?
2018-12-20 Blir en hundägare skadeståndsskyldig om hunden skadar en inkräktare?

Alla besvarade frågor (66940)