Hundägares ansvar för aggressiv hund

2017-06-19 i Strikt ansvar
FRÅGA |Mycket skällande hund!!!! En hund som skäller så fort en människa eller ännu värre ett djur passerar . Denna hund bor i bottenplan och är ofta ute på balkongen. Styrelse- sekreteraren nonchalerar frågan när den ställs. Till saken hör att hunden ägs av en styrelseledamot!! Nästan alla skall passera då de flesta parkeringar är förbi denna balkong.
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Utgångspunkten är att djurägare är ansvariga för skador som deras djur orsakat endast om ägaren har varit vårdslös, vilket bedöms från fall till fall med hänsyn till risken för skada, sannolikhet för skadans storlek och ägarens möjligheter att undvika att skadan skedde från början. Det handlar alltså om att bedöma om ägaren borde agerat annorlunda för att undvika skadan. Enligt Lag om tillsyn över hundar och katter så skall dessa djur hållas under tillsyn och skötas på ett sådant sätt som krävs för att förebygga att de orsakar skada eller väsentlig olägenhet,1 §. Hundägare har enligt ovan lag, till skillnad från andra djurägare, ett strikt ansvar och det krävs därför inte att ägaren har varit vårdslös för att denna ska bli skadeståndsskyldig om hunden orsakar en skada. Det räcker då att den som blivit skadad kan visa att det är mer sannolikt att det är just den utpekade hunden som orsakat skadan och inte någon annan hund. Detta innebär alltså att om det finns en hund i ditt boendeområde som skulle orsaka en skada på dig eller någon annan så är dennes ägare strikt skadeståndsskyldig för denna skada oavsett om ägaren varit vårdslös eller inte,Lag om tillsyn över hundar och katter 19 §. För hundägare gäller också särskilda regler om märkning och registrering och det finns även möjlighet för polismyndigheten att meddela föreläggande och förbud för att förebygga skada när en ägare brister i tillsyn eller skötsel av sin hund genom exempelvis hundförbud, Lag om tillsyn över hundar och katter 8, 9 och 15 §§. Föreläggande och förbud får också förenas med vite, 8 § st. 2. Vidare kan också hundar omhändertas för att förhindra att hunden orsakar skada eller väsentlig olägenhet, Lag om tillsyn över hundar och katter 11 §.Sammanfattningsvis om hunden har gjort upprepade utfall mot människor eller djur och är aggressiv så kan det vara en grund för omhändertagande. Likaså om ägaren inte uppfyller sin tillsynsplikt eller om ägaren använder hunden som ett vapen genom att medvetet hetsa eller bussa den mot människor eller djur. Du kan då kontakta polisen och förklara situationen. Det bästa vore om du kan kontakta ägaren och förklara att du och andra är rädda för hunden och att det är ett problem att den skäller och på så sätt försöka komma överens med ägaren direkt. Om hunden däremot skulle ha gjort utfall, är väldigt aggressiv eller hålls utan tillsyn så bör du kontakta polisen. Du kan läsa mer om hundägares ansvar, vilka åtgärder som kan vidtas och i vilka situationer polisen kan omhänderta en hund på polisens hemsida som du hittar här.Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.Vänliga hälsningar.

Skadeståndsansvar för skada orsakat av hund

2017-05-08 i Strikt ansvar
FRÅGA |hej.. 7i tisdag blev jag huggen i ansiktet av en hund.... fick sy och lite sånt... och kollegan på jobbet menar på att ja kan söka ersättning av ägaren för det? är det något ni kan svara på.? kommer ju bli rätt fula ärr i ansiktet ... eller är det något som blir bara om jag anmäler?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har råkat ut för en skada med utomobligatorisk grund, det vill säga en skada som inte har bakgrund i ett avtalsförhållande utan som behandlas helt i enlighet med skadeståndslagen (SkL) och allmänna skadeståndsrättsliga principer. Huvudregeln enligt SkL är att man blir ersättningsskyldig endast för sin egen vårdslöshet, enligt 2 kap. 1 § SkL så ska den som orsakat en skada ersätta den. Det finns dock lägen då man blir ansvarig även för skador som andra orsakat och ett sådant läge kan sägas vara gällande just hundar. Enligt lag om tillsyn över hundar och katter, 19 § så finns ett strikt skadeståndsansvar för ägare till hundar. Det betyder att som hundägare kan man bli ersättningsskyldig för skada som ens hund orsakat även om man själv inte varit vållande till skadan. Avseende personskada så kan man kräva ersättning för sjukvårdskostnad, inkomstförlust (för utebliven lön om man inte haft möjlighet att jobba pga skadan) samt för sveda och värk eller lyte och men (se 5 kap. 1 § SkL). Skadeståndet kan dock jämkas, alltså sättas ned, om det skulle vara så att den som lidit skadan har varit medvållande, så skulle kunna vara fallet om du t.ex. provocerat fram attacken från hunden (6 kap. 1 § SkL).För att utkräva skadestånd kan du börja med att vända dig till ägaren av hunden och se om ni kan lösa det hela privat. Vill ägaren inte gå med på detta så kan du ta vidare det till domstol genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Om du vill ha juridisk hjälp med att kräva ersättning eller behöver ett ombud i en eventuell framtida domstolstvist så kan du boka en tid med en av våra verksamma jurister här: lawline.se/boka Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Strikt skadeståndsansvar

2017-01-15 i Strikt ansvar
FRÅGA |Min hund sprang in i ett fönster. Det gick sönder och finns nu inga bevis! Vad ska jag göra
Mimmi Orrenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som hundägare ska du ha god tillsyn över din hund dvs du har tillsynsplikt över din hund. Du har ett strikt skadeståndsansvar vid skador orsakade av din hund, vilket innebär att du är skyldig att ersätta en skada som din hund orsakat även om du inte varit oaktsam och själv vållat skadan, se 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Har någon tagit emot din hund för nyttjande eller underhåll (ex ett hunddagis) och detta skedde under denna tid hunden befann sig under innehavarens tillsyn, är istället innehavaren (ex hunddagiset) strikt skadeståndsansvarig för denna skada. Vill du göra rätt för dig, vilket är mitt råd till dig, bör du uppsöka ägaren till fönstret och berätta vad som skett. Mvh

Strikt ansvar för skador som orsakas av hundar

2016-10-31 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej!Jag var ute och gick med min hund då kommer grannens hund springande och biter min hund. Min hund blir så illa biten att han fick skruva in skruvar i benet och genomföra långa operationer.Grannen (ägaren till den hund som attackerade) sa sig ha hemförsäkring och jag litade på henne.Hon var med mig vid alla besök hos veterinären och medans jag gick och satte mig i bilen så skötte hon alla betalningar sa hon.Nu i efterhand visade det sig att min försäkring på min hund har täckt alla kostnader, de kostande som den inte räckte till är ca 4000kr. De 4000kr har jag fått betala.Grannen ljög alltså, hon hade ingen hemförsäkring.Nu undrar jag hur jag går tillväga. Ska jag polisanmäla henne för att kunna få ersättning för de 4000kr samt för min försäkringspremie på över 20000kr ?Med vänlig hälsning, Zofia
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det som kan bli aktuellt för dig är att upprätta en stämningsansökan och skicka in till tingsrätten. Ersättning för skador som orsakas av hundar regleras i lag om tillsyn över hundar och katter, samt skadeståndslagen.När det kommer till skador orsakade av någon annans hund så föreligger ett s.k. strikt ansvar för den hundägaren. Strikt ansvar betyder att personen ansvarar för skadan trots att det inte är denne personligen som har orsakat skadan. Det är alltså den andra hundens ägare (din granne) som ska ersätta skada som uppkommit i och med sin hunds agerande (19 § tillsynslagen). Skadeståndsberäkningen görs enligt skadeståndslagen. Det är här fråga om en sakskada, då skador på djur i lagens mening är att betrakta som sakskador. Skadestånd för sakskada innefattar ersättning för: 1. sakens värde eller reparationskostnad (och värdeminskning), 2. annan kostnad till följd av skadan, samt 3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet (se 5 kap 7 § skadeståndslagen). Utgångspunkten vid skadeståndsbedömning när rätt till ersättning föreligger är att den skadelidande ska hamna i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat. Du borde därmed kunna få ersättning för den del som försäkringen inte täckte, jag tror dock inte du kan få ersättning för din försäkringspremie eftersom du betalar din premie varje månad/kvartal/år oavsett om du begär ersättning av försäkringsbolaget eller ej. Om du vill att en verksam jurist tittar närmare på saken och hjälper dig vid eventuell stämning så kan du boka tid med en av våra verksamma jurister genom att klicka här, och fylla i dina uppgifter så hör någon av sig till dig.Hoppas du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att kommentera nedan eller komma in med en ny.Vänligen,

Ersättning för skada orsakad av hund

2017-06-01 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hejsan! Jag och min sambo passade en kompis hund för några veckor sedan. Vi passade den i två veckor medan vår kompis var på semester. Under dessa två veckor bet hunden sönder kläder och väskor för ett värde av ca 6000kr. Kan vi på något sätt kräva dessa pengar av ägaren till hunden eller får vi skylla oss själva eftersom det var vi som passade hunden?Hade verkligen uppskattat ett svar från er! Med vänlig hälsning, Ninna Borg
Marcus Anstrin |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Vid det fall en hund orsakar någon eller något skada gäller Lag om översyn över hundar och katter. Enligt lagens 1§ gäller att hundar ska hållas under sådan tillsyn, med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter, som krävs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Detta spelar sedermera ingen roll. Enligt samma lags 19§ föreligger ett strikt ansvar för hundar. Detta innebär att om skada uppkommer orsakad av en hund, ska dess ägare ersätta skadan oavsett om denne inte medverkat eller vållat skadan. Alla skador som en hund orsakar är man som hundägare ansvarig för.Du torde med andra ord få ersättning för samtliga kostnader som angreppet åsamkat dig.Hoppas svaret hjälpte dig! Ha en fortsatt trevlig dag.

Hund angriper annan hund - bör det polisanmälas?

2017-01-24 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej!Min hund (liten fralla) blev för ett par dagar sedan attackerad av en Pitbull hund som bet tag i halsen och sidan av min hund och vägrade släppa taget. Efter att ha försökt bända upp käkarna, dra i benen och slag mot Pitbull hunden släppte den till slut taget efter 5-10 minuter, den blödde då ovanför ögat.Kan varit ägaren, jag eller min hund som åverkat det. Min hund stod helt stilla som en staty.Båda hundarna fick åka till veterinär.Vad gäller igentligen? Blir även jag betalningsskyldig för den attackerandes hunds skador efter att försökt hjälpa min hund från den hundens bett?Ska man polisanmäla en sådan här händelse?
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägare har vad man brukar kalla för ett strikt ansvar för skador som hunden orsakar, vilket framgår av 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter (här). Det strikta ansvaret innebär att man som hundägare ansvarar för skador som hunden orsakar, oavsett om man vållat skadan eller ej. Den andre hundägaren är således ersättningsskyldig för de kostnader din hunds skador föranlett, vilket exempelvis kan vara veterinärkostnader.För att fastställa ev. ansvar för den skada som den andra hunden åsamkats är det nödvändigt att kunna fastställa vem som orsakade skadan. Var det den andre hundägaren som orsakade skadan kan denne givetvis inte bli ersättningsskyldig till sig själv. Om det istället går att fastställa att det var du som orsakade skadan är det min uppfattning att det knappast kan anses oaktsamt av dig att försöka skydda din egen hund vid ett angrepp. Eftersom oaktsamhet är en nödvändighet för skadeståndsskyldighet menar jag att du i detta fall alltså inte drabbas av skadeståndsansvar i förhållande till den andra hundens skada.Att en hund attackerar en annan hund är inget brott, såvida inte den andre hundägaren avsiktligen uppmanade sin hund till att attackera. En polisanmälan skulle därför vara verkningslös. Denna fråga löses med civilrättsliga regler och det enklaste sättet för dig är att kontakta den andre hundägaren och göra upp i godo. Vägrar den andre hundägaren att medge ersättningsskyldighet kan du givetvis skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (mer vardagligt uttryckt: stämma den andre hundägaren). Detta riskerar dock att bli dyrt och jag råder dig därför att försöka komma överens med den andre hundägaren om en lösning utan domstolens hjälp.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Strikt ansvar vid skador som orsakats av hund

2016-11-09 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej11/3Undrar en sak om hund som bitit annan hund, min hund bet en annan hund som fick sy på 2 ställen , jag tog kostnaden . sen blev de ett bråck som va så hunden fick opereras 1 gång till för trycka in de ( i september ( alltså flera månader senare) jag tog kostnaden igen . Nu vill hundägaren att jag ska skriva kontrakt om de blir så att de här bråcket går upp igen . Jag vill inte skriva kontrakt . Däremot om de går upp igen får hon kontakta mig och de ska kunna bevisas att skadan uppkommit av hundbettet. Hur lång tid efter har jag ett ansvar?
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägare har vad man brukar kalla för ett strikt ansvar för skador som hunden orsakar, vilket framgår av 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter (här). Det strikta ansvaret innebär att du som hundägare ansvarar för skador som hunden orsakar, oavsett om du vållat skadan eller ej. För att du ska hållas ansvarig för en skada krävs att det föreligger ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan din hunds bett och de skador som den andra hunden åsamkats. Med andra ord måste det föreligga vad man inom skadeståndsrätten benämner som adekvat kausalitet. Med kausalitet avses helt enkelt ett orsakssamband, alltså att skadan kan sägas ha orsakats av bettet. Det andra ledet i bedömningen, vilket alltså rör adekvansen, är något krångligare. Att skadan ska vara adekvat i förhållande till handlandet innebär att den ska vara en förutsägbar följd av handlandet eller att det ska ligga i ”farans riktning” att handlandet leder till den aktuella skadan. Om en hund skrämmer en person så att denne tappar en hammare på en annan persons fot föreligger visserligen ett orsakssamband, men fotskadan kan knappast anses vara en förutsägbar följd av handlandet. I detta hypotetiska scenario finns alltså ingen adekvans och hundägaren skulle, trots sitt strikta ansvar, inte tvingas ersätta ev. kostnader till följd av fotskadan.Applicerat på din situation kan jag konstatera att det föreligger adekvat kausalitet mellan bettet och såren som behövde sys eftersom det är en förutsägbar följd att ett bett leder till ett sår som måste sys. Det är därför riktigt att du, som du även gjort, ska ersätta den kostnaden. När det kommer till kostnaden för bråck så bör jag inledningsvis påpeka att jag inte är någon expert på hundar och kan därför inte ge något säkert svar på om det bråck som uppstått kan anses vara en förutsägbar eller påräknelig följd av din hunds bett. Av vad jag läst mig till så verkar det dock som att det inte är ovanligt att en hund kan drabbas av bråck efter ett bett och att det därför kan sägas ligga i farans riktning. Mer tveksamt blir det givetvis när frågan är huruvida du ska ansvara i det fall bråcket går upp igen. Det kan finnas olika omständigheter som talar åt ett eller ett annat håll. Går bråcket upp av en anledning som inte direkt har att göra med bettet, ex. att rehabiliteringen efter operationen inte skötts som den skulle, finner jag skäl att göra bedömningen att adekvans saknas och att du således inte ska ansvara.Något kontrakt ser jag precis som dig ingen mening med eftersom du då binder dig till att ansvara, oavsett om skadan är en adekvat följd av bettet. Skulle den andre hundägaren kräva ersättning kan du givetvis motsätta sig anspråket med hänvisning till att adekvat kausalitet saknas om du upplever att så är fallet. Denna fråga kan vid oenighet mellan dig och den andra hundägaren ytterst behöva avgöras av en domstol.Hoppas du fick svar på sin fråga!Vänliga hälsningar,

Strikt ansvar för hundägare när hund är med och vållar skada

2016-10-27 i Strikt ansvar
FRÅGA |Om jag lekte och stimmade upp hunden och den sedan under leken tog sönder min iPad kan jag då begära skadestånd av hundägaren? Eller är det då mitt eget fel?
Hanna Gustafsson |Hej tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Det finns en särskild lag som reglerar frågor gällande hundar, denna lag heter lag om tillsyn över hundar och katter, se https://lagen.nu/2007:1150. Detta är denna lag och skadeståndslagen som blir aktuell i denna situationen. Gällande själva skadan så handlar det om en sakskada och när det gäller sakskador ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållat en skadan ersätta den enligt 1 § 2 kapitlet skadeståndslagen, se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1. Om det anses att du vart oaktsam så är det du som enligt denna regel skulle stått för skadan. Detta gäller dock inte i detta fall då det handlar om en hund som har orsakat skadan. Det finns undantag från bestämmelsen ovan då det finns ett strikt ansvar för vissa personer. Med ett strikt ansvar menas att dessa personer står för skadan även om de inte har orsakat den. Det strikta ansvar gäller för hundägare enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter, se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1. Paragrafen säger att en skada som orsakats av en hund ska ersättas av ägaren eller innehavaren av hunden även om denna person inte orsakat skadan. Innehavare eller ägare av en hund är antingen den som äger den eller till exempel personal på hunddagis, person som lånat hunden för jakt eller person som är fodervärd till hunden. Den som anses ansvarig ska alltså betala skadan som görs men detta kan jämkas enligt skadeståndslagen. Jämkningsmöjligheter för sakskador finns om den som drabbats av skadan anses vara medvållande till skadan enligt 1 § 6 kapitlet skadeståndslagen, se https://lagen.nu/1972:207#K6P1S2. I ditt fall kommer två saker att vara avgörande för om du kan kräva skadestånd från hundägaren. För det första beror det på varför du var med hunden. Om du är personal på ett hunddagis eller om du är fodervärd för hunden så anses du vara ansvarig men om du inte hade något ansvar för hunden så är du inte heller ansvarig för skadan. Det andra som avgör är om det anses att du är medvållande till skadan. Det kan anses att du vart oaktsam som lekt och stimmat med hunden om detta är anledningen till att skadan skedde. I sådana fall kan skadeståndet jämkas om det anses oskäligt att hundägaren ska betala skadan. Sammanfattningsvis kommer du kunna begära skadestånd om du inte hade ansvar för hunden men om det anses att du vart med och skapat skadan så kan skadeståndet jämkas och då får du inte ut skadeståndet ändå. Hoppas du fick svar på din fråga!Återkom gärna om något var oklart eller om du undrar något annat. Med vänlig hälsning