Blir en hundägare skadeståndsskyldig om hunden skadar en inkräktare?

2018-12-20 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! Har en fråga angående vad min hund har rätt att göra om någon tar sig in på våran egendom? Jag menar, är inte jag ute för tillfället och någon tar sig in genom att klättra över stängslet, min hund angriper personen och kanske dödar eller skadar personen väldig illa. Det ligger i hundens natur att försvara sitt revir. Vad säger lagen om det?. Personen som väljer att klättra över stängslet fast det finns varningsskyltar gör det valet ändå. Vad blir straffet för mig eller min hund? Mvh
Niki Moini Mostofi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar lag om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen), samt skadeståndslagen.Enligt 19 § tillsynslagen har hundägaren ett strikt skadeståndsansvar för skador som orsakas av hunden, dvs. för ansvar spelar det ingen roll att hundägaren inte vållat (orsakat) skadan. Om din hund skadar en inkräktare, är du således ansvarig för denna personskada. Skadeståndet kan dock komma att jämkas (sänkning av belopp), nämligen då hunden provocerats.Av 6 kap. 1 § första stycket skadeståndslagen framgår således att skadestånd pga. personskada kan jämkas, om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan. Jämkning sker efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande på ömse sidor och omständigheterna i övrigt.SammanfattningSom hundägare är du alltså alltid ansvarig för skador som orsakas av hunden, men om det rör sig om en inkräktare så kommer det eventuella skadeståndet med största sannolikhet att jämkas. Notera att det är möjligt att jämka till 0 kr, men det beror som sagt på omständigheterna (t.ex. omfattningen av skadan eller huruvida personen dött).Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Föräldrars principalansvar

2018-10-24 i Strikt ansvar
FRÅGA |Min son som är 6 år sparkade boll i skolans trapphus. En ruta gick sönder. Enligt skolans regelverk får man inte sparka boll inomhus. Vi har även skrivit under dokument att vår son ska följa skolans regelverk. Skolan vill nu att vi ska betala för den trasiga rutan. Är vi betalningsskyldiga? Vad har skolan för ansvar att se till att barnen följer regelverket?
Filip Braun |Hejsan och tack för ni vänder er till oss på Lawline!Eftersom att det är en fråga skadestånd, är skadeståndslagen (SkL) tillämplig. Som vårdnadshavare till ett barn som har begått en brottslig handling, har vårdnadshavare ett s.k principalansvar, dvs, ni som vårdnadshavare kan bli skadeståndsskyldiga även fast det inte har förekommit vårdslöshet från er sida, 3 kap. 5 § SkL. Att förstöra en fönsterruta utgör vanligtvis ringa skadegörelse enligt, 12 kap. 2 § BrB. Således blir ert principalansvar aktuellt i detta fall och ni bli därmed skyldiga att ersätta kostnaden för fönsterrutan. Gällande skolan så har dem en tillsynsplikt i den mån det är möjligt. Det kan exempelvis dock inte vara så att skolan skulle betala för rutan själva, eftersom att det inte är skolan som är ansvarig i det här fallet. Det vore konstigt ifall skolan skulle åläggas ersättningsskyldighet mot sig själva för att reparera rutan. Sammanfattningsvis kan man säga att ni som vårdnadshavare är skyldiga att betala rutan, då ni som vårdnadshavare har ett principalansvar.Hoppas ni känner att ni fick svar på er fråga, har ni några fler funderingar är ni varmt välkomna åter!Med vänlig hälsning,

Jag skadade tanden när jag åt flingor, kan jag få ersättning?

2018-09-10 i Strikt ansvar
FRÅGA |HejJag åt cornflakes i helgen och bet på något som kändes som en sten, ser ut som ett torkat majskorn.Fick väldigt ont i tanden, kan man få något skadestånd för detta ?
Hilda Hansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan få skadestånd enligt produktansvarslagenDu har möjlighet att begära skadestånd enligt produktansvarslagen (PAL). Den reglerar vilket ansvar till exempel en tillverkare har när hans produkt har orsakat en skada på grund av en säkerhetsbrist (1 §). Man kan få ersättning både för person- och sakskada, men det låter som enbart personskada är aktuellt i ditt fall. Med säkerhetsbrist menas att produkten inte är så säker som man skäligen kan förvänta sig sett bland annat till hur den förväntas bli använd (3 §). Detta är en objektiv bedömning. Om du använder produkten som den är tänkt att bli använd ska du inte behöva riskera oväntade skador. Däremot kan du inte få ersättning för att den inte levde upp till dina personliga förväntningar. Den normala användningen av flingor är att ätas. De är även relativt mjuka i konsistensen. Min personliga bedömning är alltså att så länge du använt dem på ett normalt sätt borde du ha goda chanser att få ersättning enligt PAL. Tillverkaren har även enligt lagen strikt ansvar för sin produkt: han måste ersätta dig oavsett om det var en olyckshändelse eller inte. Tillverkaren ansvarar i första handSkadeståndsskyldig enligt PAL är i första hand den som tillverkat produkten (6 §). Det är alltså främst företaget som står bakom märket Cornflakes som du ska vända dig till, inte butiken där du köpte dem. Jag skulle råda dig att kontakta tillverkaren och berätta om skadan samt vilka kostnader du vill ha ersättning för. Om de vägrar är ett alternativ att kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan hjälpa dig. Hoppas du fått svar på din fråga!

Vem ska betala veterinärkostnader vid en hundincident?

2018-07-31 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej!Vi har just fått ett krav på veterinärkostnad på 3049 kr (oförsäkrad), från en hundägare som äger flera chihuahua hundar, som hon brukar promenera tillsammans, samtidigt som hon är upptagen av sin mobil.Härom dagen mötte vi henne igen med alla sina hundar på en promenadstig i samhället. Ibland låter hon den hunden vara lös, men vid tillfället tycktes samtliga vid ett första ögonkast vara i koppel.Vår Jack Russel var kopplad och han gormade som vanligt. Plötsligt kom kvinnas ena hund (den som brukar vara lös) rusande mot vår hund. Vi försökte hålla undan vår hund men chihuahuan var snabbare och bet sig fast i vår hunds bakhasor, varpå vår hund bet tillbaka. Allt hände blixtsnabbt och rent instinktivt lyfte vi upp vår hund för att avvärja skador, men chihauhuan hängde envist kvar en kort stund innan den släppte bettet och föll till marken. Vi valde att inte kontakta veterinär, utan tvättade rent och plåstrade om vår hund själva, eftersom skadorna var ringa.Jag vet att det råder strikt ansvar för hundägare, men är det verkligen rimligt att vi ska betala veterinärkostnaderna för den oförsäkrade chihuahuan, när vi inte hade någon som helt möjlighet att förutse eller komma undan attacken och dessutom gjorde allt vi kunde för att avvärja det som hände?Tacksam för snabbt svar!
Hugo Wimby |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Som du nämner i frågan är den skadade chihuahua inte försäkrad, det är tyvärr inget krav på att hundar ska vara försäkrade. Dock kan man själv tycka som hundägare att det är en nödvändighet för hundens välmående.Lag om tillsyn över hund och kattNär en hund orsakar skada så föreligger det strikt ansvar för hundägaren. Detta betyder att hundägaren ansvarar för skadorna som hunden orsakar enligt 19§ i Lag om tillsyn över hund o katt.Innebörden av strikt ansvarStrikt ansvar betyder den part som bär ansvaret ska stå för skadorna oavsett om det grundar sig i någons annans vårdslöshet eller oaktsamhet. Eran situvationI ert fall har båda hundarna blivit skadade i incidenten. Det betyder att samtliga hundägare ska stå för skadorna som de bägge hundarna orsakat. Trots att ägaren till chihuahuan verkar ha agerat oaktsamt ska du som hundägare stå för skadorna som orsakats på den andra hunden. Det gäller åt andra hållet med, ägaren till chihuahuan ska stå för skadorna som orsakats på eran hund. Att den andra hunden saknar försäkring spelar mindre roll i denna fråga, vanligtvis täcker en hundförsäkring på din egen hund incidenter där din hund orsakat skada som i detta fall. Så mitt tips till dig är att kolla vad just din hundförsäkring täcker. Om eran försäkring inte täcker incidenter med andra hundar är det tyvärr bara att betala veterinärkostnaderna, likaså hade det varit om ni hade valt att ta eran egna hund till veterinären så hade den andra parten varit tvungen att stå för era veterinärkostnader.Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Skadestånd vid personskada

2018-11-13 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej..Jag har slagit en elev som har kallat mig lillebror för rasistisk. Jag gjorde det med 3-5 knytten näve. Han fick uppsöka sjukhustet men dagen efter det mådde han bra. Han har nu väckt åtal mot mig och nu har tingsrätten skickat när rättegången ska ske.Jag har inte begått något brott förut men jag kommer troligen nu bli dömd för ringa misshandel eller misshandel av normal grad. Jag kmr även mer store sannolikhet betala skadetillstånd & för smärta och sveda till målsägande. Min fråga är hur mycket kan tingsrätten döma mig att betala utifrån min tidiga ålder ( 17 år ) och Vad händer om jag ej kan eller vill betala ? Betalar min föräldrar då eller ? Mina föräldrar har bruttolön på mindre än 25 000 kronor. Räknas det som dåligt ekonomi om Kronfogen gör en undersökning av gärningspersonens (min eller mina föräldrars) ekonomi ?
Filip Braun |Hej!Då du har slagit personen 3-5 gånger borde det i regel utgöra misshandel av normalgraden, 3 kap. 5 § BrB. Gällande skadeståndet regleras detta i skadeståndslagen (SKL). Eftersom att du är under 18 år, är 3 kap. 5 § SkL tillämplig. Paragrafen föreskriver att förälder ska ersätta skada som barnet har vållat genom brott. Eftersom att du har vållat personskadan genom brott, är det således dina föräldrar som måste betala skadeståndet.Påföljden brukar i regel bli samhällstjänst med tanke på din ringa ålder. Gällande skadeståndet så är det svårt för mig att veta hur mycket dina föräldrar kan bli skyldiga att utge, då det beror på omfattningen av skadorna. Om du varken kan eller vill betala, kommer kronofogden att ta över ärendet till pengarna har betalats. Betalar ni inte kommer skulden stiga kraftigt med tanke på dröjsmålsränta etc. Det spelar således ingen roll vad kronofogden anser vara dålig ekonomi, då dina föräldrar har en bruttolön och kommer därmed krävas på betalning. Hoppas du är nöjd med ditt svar, har du fler funderingar är du välkommen åter!Mvh,

Skadeståndsrätt när en hund orsakas skada av en annan hund

2018-09-29 i Strikt ansvar
FRÅGA |Min dotters älskade hund blev dödad av lösspringande Pitbull när de var på promenad. Har hon rätt till skadestånd? Vart söker hon skadeståndet?
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga och aktuell regleringJag förstår din fråga som så att du har funderingar kring möjligheten att kräva skadestånd för avliden hund och hundägarens skadeståndsansvar.Bestämmelser om så kallat utomkonktraktuellt skadeståndsansvar (dvs. ansvar som inte särskilt grundas på ett avtalsförhållande mellan den skadelidande och skadevållande) regleras i skadeståndslagen (SkL) samt hund- och kattlagen. Vilken typ av skada har din dotter lidit och vilket ansvar har en hundägare?I juridisk mening anses hundar utgöra lösöre (lös egendom), alltså har din dotter åsamkats en så kallad sakskada. För en sakskada är utgångspunkten att skadevållaren (dvs. pitbullägaren i detta fall som har ansvar för alla skador som dennes hund orsakar) ska ha orsakat hundens död genom uppsåtligt (avsiktligt) eller vårdslöst (genom att ha pitbullen okopplad) handlande.(2 kap. 1 § SkL).Vad det gäller just hundägare görs dock avsteg från den ovannämnda utgångspunkten. Hundägare har istället ett så kallat strikt skadeståndsansvar för de skador som deras hund orsakar. Det strikta skadeståndsansvaret innebär att hundägaren inte behöver bevisas ha agerat uppsåtligen eller vårdslöst för att hållas skadeståndsansvarig. Hundar ska alltid hållas under sådan uppsikt och skötas på ett sådant som krävs med hänsyn till deras natur och för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. (1 § och 19 § hund- och kattlagen). Vad krävs för ersättning i övrigt och vem har bevisbördan?För att en skada i juridisk mening ens ska anses föreligga krävs så kallad adekvat kausalitet. Detta innebär att det måste föreligga ett typiskt orsakssamband mellan handlandet att ha sin hund okopplad och att någon annans hund på grund av detta blir ihjälbiten. Utgångspunkten är att den som påstår sig ha lidit skada har bevisbördan för att så också är fallet. För att pitbullägaren ska bli skadeståndsskyldig krävs att din dotter kan bevisa med sannolikhet att det var just pitbullen (pitbullägaren) som orsakade hundens död. Beviskravet är alltså relativt lågt vilket innebär att man ställer upp stränga krav på hundägare för att betona hur vikten av att ha god tillsyn över sin hund.Att tänka påOm det är så att pitbullägaren på något sätt kan bevisa att din dotter har medverkat till skadan, kan det bli så att skadeståndet jämkas (sätts ner). Om båda parter har ett strikt skadeståndsansvar och skulle båda vara vållande till sakskadan, sker fördelningen på grundval av vållandet på ömse sidor och efter omständigheterna i övrigt.(6 kap. 1 § SkL).Vart söker din dotter skadeståndet?Jag rekommenderar att din dotter i första hand och på egen hand försöker nå en överenskommelse med pitbullägaren om hur skadan ska lösas. Om detta inte skulle vara möjligt kan din dotter antingen: * stämma pitbullägaren vid tingsrätten. I sådant fall bör din dotter ha i åtanke att hon mest troligtvis kommer få bekosta sina egna rättegångskostnader. * vända sig till sitt eget försäkringsbolag om hunden är försäkrad för att undersöka eventuella möjligheter till ekonomisk hjälp för exempelvis veterinärskostnader. Om försäkringsbolaget bidrar med ersättning kan bolaget komma att få så kallad regressrätt gentemot pitbullägaren. Detta innebär att försäkringsbolaget tar över hela/delar av din dotters rätt att kräva pitbullägaren på ersättning.Om du annars har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Grannens hundar attackerade min hund och vägrar nu att betala

2018-08-30 i Strikt ansvar
FRÅGA |Var ute och promenerade med min lilla hund kopplad. När vi gick förbi grannen kom deras 9 st lösa greyhounds utspringandes. Dom angrep min hund och bet honom illa. Vår hund har opererats och är kvar på djursjukhuset. Fn är kostnaden uppe i 42 tusen kr. Angripande hundar är tävlande kapplöpningshundar och tränade för jakt och "dödande". Normalt instängda i hög inhägnad hundgård som ägaren vid detta tillfälle glömt låsa. Grannen menar att det uppstått slagsmål mellan en av deras hundar och vår. Grannen har sagt att dom inte tänker betala. Dom säger att vår hund gett deras ena hund ett bett, måste ha varit mindre allvarligt...dom uppsökte e u veterinär först dagen efter händelsen. Jag såg att min hund låg på rygg och skrek, han försökte försvara sig. Min man kom till händelseplatsen under attacken.Vem är ersättningsskyldig? Om grannen är ersättningsskyldig och vägrar betala hur går vi tillväga för att få in pengarna?Tack på förhand
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Hundägare och den som regelbundet har hand om hunden har "strikt ansvar" för hunden. Det innebär att de är ersättningsskyldiga för skador som hunden har orsakat, oavsett omständigheterna (se 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter (Lag 2007:1150)). Det är alltså ägaren som är ersättningsskyldig när dennes hund har skadat en annan hund.Du i egenskap av ägare till den skadade hunden har rätt att få ersättning för dina kostnader från ägaren till hundarna som orsakade skadan. Jag råder dig att i första hand kontakta ägaren för att se om det finns någon möjlighet att lösa detta sinsemellan. Du kan även be ägaren att kontakta sitt hemförsäkringsbolag för att se om han har en ansvarsförsäkring. Om det inte är möjligt kan du ge in en stämningsansökan till tingsrätten och därigenom kräva betalt (se här). Har däremot ägare brustit i tillsynen och exempelvis haft hundarna lös på plats där koppeltvång råder kan det vara aktuellt att göra en polisanmälan.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad gäller då en hund attackerat ett barn?

2018-07-22 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag undrar om man måste anmäla en hund som bitit ett barn oprovocerat? Är det någon lag på det?
Hilda Hansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige finns det ingen allmän anmälningsplikt, med undantag från vissa grövre brott. Däremot har du så kallat rent strikt ansvar för skador som din hund orsakar. Det innebär att du måste ersätta skadan, oavsett om du kunnat förhindra den eller inte. Om din hund bitit ett barn är du alltså tvungen att betala till exempel läkarkostnader (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter).Länsstyrelsen eller polisen får lov att tvångsomhänderta en hund som bedöms vara farlig (11 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Så kan bli fallet om till exempel barnets föräldrar polisanmäler händelsen. Hoppas du fått svar på din fråga!