Vilket ansvar har man som katt- och hundägare?

2018-01-15 i Strikt ansvar
FRÅGA
Hej! Min sambo och jag har hamnat i en disput med min yngste son och hans sambo. Under jul och nyårshelgerna vistades vi alla i vårt fritidshus. Vi hade en 17 år gammal rasren norsk skjogskatt, som aldrig gjort en fluga för när. Min son hade 2 st retrivrar med sig. Då vi alla var medvetna om att den ena hunden inte var kattälskare höll vi katten instängd i vårt sovrum med möjlighet att gå ut och in genom det öppna fönstret. Hundarna hade däremot fritt tillträde till resten av huset.På nyårsnatten lyckades hundarna trots allt ta sig in i vårt sovrum och på något sätt skadas katten så illa att den måste avlivas hos veterinären samma natt.Min sambo valde det absolut billigate alternativet för att avliva katten mm. Fakturan hamnade på drygt 3000 kronor, vilket hon nu vill att min son och hans sambo skall betala.Vi har försökt tolka ansvarsfrågan för både katt och hundägare och kommit fram till att det strikta ansvaret för hundens/hundarnas agerande ligger hos min son och hans sambo.De har intet intresse av att ta på sig ansvaret då "det bara var en gammal katt".Hur skall vi tolka lagen om ansvar för både katt och hundägare i detta fall?Tacksam för svar!!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I enlighet med 1 § lag om tillsyn över hundar och katter ska djuren hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Vad gäller själva ansvaret regleras detta i 19 § som föreskriver att varje skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Detta innebär, precis som du skriver, att din son och hans sambo har strikt ansvar för vad som hänt. Ni har därmed rätt att kräva de 3 000 kronor som krävdes för att avliva katten.

Sammanfattningsvis ska lagen tolkas på följande sätt: Strikt ansvar för de skador som orsakats av hund. Ej strikt ansvar för de skador som orsakats av katt - här krävs även någon form av oaktsam tillsyn av ägaren.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Mvh,

Nina Erlandsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?