Skadestånd för skada som uppkommit till följd av sprängning i närheten av hus

Dom har sprängt ca 5 m från huset, jag har fått sprickor i murstocken. Jag efterlyste besiktning innan sprängning, hörde inget från dom, nästa gång jag kom ut var det redan sprängt Vad gör jag o vad säger lagen?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skador på till exempel hus, byggnad eller dylikt som uppkommit till följd av att någon utfört en sprängning som utgör ett led i arbeten på fastighet medför skadeståndsskyldighet för den som sprängt. När det gäller just sprängningar behöver det inte ens vara så att den som sprängt egentligen agerat klandervärt eller oaktsamt. I miljöbalkens 32 kapitel stadgas nämligen ett "strikt" ansvar för skador som uppkommer till följd av bland annat sprängningsarbeten. Detta strikta ansvar innebär att den som drabbats av skadorna, det vill säga du, har rätt till skadestånd för skadorna som uppkommit till följd av sprängningen.

Att det ej genomförts någon besiktning innan sprängningen borde inte spela någon större roll då det i miljöbalkens 32 kap. 3 § 3 st. (HÄR) anges att en skada ska anses ha orsakats av störningen (i ditt fall sprängning), om det med hänsyn till störningens och skadeverkningarnas art, andra möjliga skadeorsaker m.m. föreligger övervägande sannolikhet för orsakssamband mellan störningen och skadan. Då sprängningen genomförts 5 m från ditt hus kan man ju tycka att sådan sannolikhet borde föreligga.

Om skadan uppkommit till följd av skakningarna som sprängningen gett upphov till eller eventuell sprängsten spelar ingen roll, skadeståndsrätten kvarstår. Däremot blir det fråga om olika paragrafer i miljöbalken som ska tillämpas - 32 kap. 3 § (HÄR) eller 32 kap. 4 § (HÄR).

Skulle det vara så att sprängningen ej utgjort ett led i verksamhet på fastighet (till exempel grannfastighet) kan istället utomobligatoriska skadeståndsregler om sakskada komma i fråga. Dessa regleras i skadeståndslagen (SkL). Är så fallet är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Strikt ansvar? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000