Har jag rätt till ersättning för produktionsfel?

2020-07-16 i Strikt ansvar
FRÅGA
Hej jag råkade ut för en olycka för en vecka sedan då jag åkte på min elsparkcykel, framhjulet låste sig helt plötsligt och det berodde på ett produktfel på elsparkcykeln så inte pga något jag gjorde. Jag föll illa och bröt pga detta min handled och fick en del sår och blev även sjukskriven i 4-6 veckor. Företaget som vi köpt elsparkcykeln av har kommit o hämtat den och kommer även att laga den men jag kan känna att jag borde få någon ersättning då detta hände pga ett produktionsfel på elsparkcykeln och det är här jag önskar hjälp för jag har ingen aning om det är något jag kan kräva och isåfall hur mycket?
SVAR

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan få ersättning på grund av ett produktionsfel på elsparkcykeln som orsakade dig skada.

För dina personskador (handled och sår) samt dina inkomstförluster (sjukskriven 4-6 veckor) vänder vi oss till Produktansvarslagen (PAL). Skadestånd betalas enligt lagen för en personskada som en produkt orsakat på grund av säkerhetsbrist (1 § produktansvarslagen). Om produktionsfel föreligger har man rätt till ersättning för sina skador.

Vad krävs för att det ska räknas som produktionsfel?

För att omfattas av lagen krävs det att det är en säkerhetsbrist i en produkt (2 § produktansvarslagen).

Som produkt anses en lös sak. Sparkcykeln är enligt lagen därmed en lös sak och omfattas.

Som säkerhetsbrist avses en produkt som inte är så säker som det kan förväntas. Att ett framhjul plötsligt låser sig kan man som konsument förvänta sig inte ska ske (3 § produktansvarslagen).

Varor som tillhandahålls av näringsidkare ska vara säkra (7 § produktansvarslagen).

Vem ska jag rikta mig till?

Talan riktas i första hand mot tillverkaren och sedan mot importören (6 § produktansvarslagen).

Skulle du inte få fram information om vem tillverkaren är kan du även vända dig mot återförsäljaren (företaget som du köpte sparkcykeln av) och därmed rikta kravet mot dem (7 § produktansvarslagen).

Sammanfattningsvis har ett produktionsfel på din elsparkcykel sannolikt förelegat och du kan troligen även rikta talan mot tillverkaren för detta för ersättning. Dock kan jag ej utan mer information avgöra om det finns ett produktionsfel eller avgöra vem som har felat. Du bör därmed vända dig till en advokat för vidare vägledning i ärendet.

Hoppas att svaret var till någon hjälp på vägen!

Amila Zahirovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strikt ansvar (83)
2020-09-02 Kan jag får ersättning av tillverkaren om deras vara orsakat tandskada?
2020-09-01 Fråga om rent strikt ansvar, hundlagen
2020-07-27 Vem är ansvarig för en biten hund?
2020-07-16 Har jag rätt till ersättning för produktionsfel?

Alla besvarade frågor (89950)