Får en hund vara lös i ett tätbebyggt område?

2020-05-28 i Strikt ansvar
FRÅGA
Får man ha sin hund läs i tätbebyggt område? Gäller Ordningslagen (612/2003? Fortfarande för. De står de ju att man inte får de.
SVAR

Lagen som blir tillämplig är lagen om tillsyn över hundar och katter. Ordningslagen är alltså inte tillämplig.

Det finns inget generellt förbud mot att ha en hund lös i ett tätbebyggt område. Däremot har en hundägare en skyldighet att ha tillsyn över hunden och se till att den inte orsakar skador eller andra olägenheter, se 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Kravet på tillsyn varierar beroende på hundens natur och andra omständigheter.

Polismyndigheten har däremot möjlighet att lämna ett föreläggande till en enskild hundägare, ifall hundägaren inte har haft tillräcklig tillsyn över sin hund, se 8 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Ett föreläggande kan exempelvis innebära att hundägaren måste ha sin hund kopplad när den är utomhus.

Exempel på när en hundägare inte har haft tillräcklig tillsyn över sin hund är när hunden har jagat en moped. Det har ansetts vara en olägenhet och kan även medföra skador. Att hundar har lagt sig på vägen kan också leda till ett föreläggande från polisen.

Vänliga hälsningar,

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?