Rätt till skadestånd/ersättning när ens hund blivit påkörd?

2021-07-04 i Strikt ansvar
FRÅGA
Hej! Vår hund blev påkörd o dödad av en brandbil vid brevlådan 1 meter från tomtgräns. Har vi rätt till skadestånd?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer att diskuteras det lite komplicerade ansvarsförhållandet som aktualiseras i förevarande fall. Innan jag går in på svaret vill jag passa på att beklaga sorgen, det är verkligen olyckligt det som hänt din hund.

Rättsliga utgångspunkter

Grundregeln i lagen om tillsyn över hundar och katter anger att hundägaren, eller innehavaren, ska ersätta de skador som en hund orsakar, oavsett om man vållat skadan eller inte. Man är alltså skadeståndsskyldig oavsett om man gjort fel eller inte. Även bilföraren har ett i princip strikt ansvar för de skador som bilen orsakar. Egentligen ska hundägaren ersätta skadorna på bilen och bilföraren ersätta hundägaren för skadorna på hunden. Här kan det bli lite komplicerat när man ska få ut ersättning, beroende på olika typer av försäkringar och självrisker som gäller för dem. Respektive ansvarsförsäkring kan naturligtvis tas i anspråk, men även till exempel bilens vagnskadeförsäkring eller hundens veterinärvårdsförsäkring.

Bilistens ansvar

Reglerna kring bilisters ansvar vid olyckor regleras i trafikskadelagen (TSL). Av den framgår att om det uppstår sakskada till följd av trafik med motordrivet fordon så ska det utgå trafikskadeersättning från det fordonets trafikförsäkring (11 § TSL). Hundar ses i lagens mening som saker, varför de omfattas här. Eftersom trafikskadeersättningen ska utgå så gäller även här ett strikt ansvar vilket innebär att det ska utgå även om bilisten orsakat olyckan eller inte. Om du kan styrka att din hund de facto blivit påkörd av en bil och att det varit en brandbil som kört på hunden är ersättningsfrågan oproblematisk, (oftast ringer man omedelbart polisen efter att ens djur blivit påkört för att säkra ett ojävigt intyg, något som i sin tur markant underlättar eventuella ersättnings/skadeståndsanspråk).

Värdering av hunden

Värdet av en hund kan givetvis inte mätas i pengar. Men om olyckan är framme kan du få hjälp av Svenska Kennelklubben med värderingen av hunden.

Svenska Kennelklubben har en avgiftsbelagd värderingstjänst för framförallt hundar som omkommit och som ska ersättas av annan part. Endast hundar som är stamboksförda hos SKK värderas. Se mer här https://www.skk.se/sv/hundagande/tips-och-rad/forsakring/vardering-av-hund/

För att värdering ska kunna göras krävs följande:

Hundens SKK-registreringsnummer och gärna hundras samt namnet.SkadedatumNamn och adress till den som värderingen ska skickas till.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!
Dani Elipas Gobraeel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?