ansvarsskada

2021-07-08 i Strikt ansvar
FRÅGA
Hej, jag undrar om det anses vara vårdslöst om ett barn på 20 månader får tag i en golvlampa och råkar välta den så att den går söner. Detta är fråga om en ansvarsskada.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en person orsakar en annan person skada genom vårdslöshet kan den som orsakat skadan bli skadeståndsskyldig. I försäkringsvärlden kallas detta för ansvarsskador. Skadeståndsansvar regleras vanligtvis i skadeståndslagen (1972:207) (SkL).

I 3 kap. 5 § SkL stadgas att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott. Detta kallas för vårdnadshavares principalansvar. Med andra ord innebär det att vårdnadshavare kan anses vara skadeståndsskyldiga oberoende av deras egna vårdslöshet. Det avgörande är istället om barnet har orsakat en skada genom brott.

I detta fall kan brottsbeteckningen skadegörelsebrott enligt 12 kap. 10 § BrB aktualiseras, då det förekommit en skadegörande handling som lett till att egendom har förstörts. För ansvar krävs dock uppsåt till att förstöra egendomen, dvs. barnet ska ha en avsikt att förstöra och förstå innebörden av sin handling. Om gärningen ej kan anses vara begånget med uppsåt är det inte fråga om skadegörelsebrott och skadeståndsskyldighet på grund av principalansvar bör inte uppstå.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?