FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt21/09/2022

Skrapande av blockerande bil

En bil står vid dörren som jag ska gå ut med min cykel. Det är för trångt att få ut cykeln. Vad händer om jag skrapar bilen med cykeln när jag försöker komma ut?

Lawline svarar

Hej!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det undrar du vad som kan hända om du skrapar bilen med din cykel när du ska gå ut.


Du kan riskera att bli skadeståndsskyldig för skadan

Om du skulle råka skrapa bilen kommer det uppkomma en skada på bilen: en sakskada. För att du ska bli skyldig att betala skadestånd till bilägaren krävs det att du var oaktsam (2 kap 1 § skadeståndslagen). 

För att bedöma om du anses vara oaktsam görs det en avvägningen mellan riskerna för skada och de olägenheter som dyker upp för att undvika skadorna. Dessutom bedöms det om du kunde inse riskerna för skada Som du själv beskriver det är du medveten att du kan riskera skrapa personens bil med din cykel. Samtidigt står bilen dåligt placerat så att det blir svårt för dig att ta dig ut. 

Det står därför mellan att bilen blir skrapad och att du inte får ut din cykel. Eftersom skrapor på bilen är dyrt samt att du själv inte lider någon större skada att inte ta ut cykeln, kommer du ses som oaktsam om du skrapar bilen. 


Beloppet kan jämkas på grund av ägarens medvållande

Även om du skulle bli ansvarig för skraporna på bilen, kan beloppet på skadeståndet jämkas (sättas ned) om den skadelidande själv har varit medvållande till skadan (6 kap 1 § skadeståndslagen). Beloppet skulle därför kunna jämkas om bilföraren själv var oaktsam med att placera bilen så nära dörren så att den blockerade gången. 

Mitt råd: Även om bilföraren själv inte var klok i att parkera bilen där skulle jag rekommendera att du inte tar risken att få ut cykeln. Det klokaste är att istället prata med bilägaren och fråga om hen kan flytta sig!

Jag hoppas att det kunde ge svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Olivia SjöströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000