Vad anses vara en rimlig kompensation eller skadestånd vid personskada?

Hej! I somras var vår familj på ett ställe där barnen kan köra lådbilar med motorer. Det är som en miniatyrvärld med bilar, bussar, lastbilar osv. Barnen kör själva i lådbilarna och vuxna håller sig utanför banan. Man ser inte alltid var de befinner sig på banan. Vår son körde ett av fordonen ihop med en kompis. Plötsligt ser vi att enbart kompisen sitter fram och kör. Vår son har krupit bak i fordonet och satt sig på motorn och dragit på sig en brännskada (ca 5 cm i diameter) på utsidan av smalbenet då han har satt sig uppe på motorn och haft benet mot avgasröret. Vi har vid ett flertal tillfällen varit i kontakt med vården som lagt om brännskadan som ändå läkt fint. Kommer dock bli ett stort ärr då brännskadan var ganska djup (2:a graden). Vårdpersonalen sa att han inte fick bada i sjöar och hav förrän såret var helt läkt vilket gjorde att vi fick rodda om i sommarplaneringen. Vi har varit i kontakt med lådbilsstället som beklagar det inträffade men påstår också att det inte går att åtgärda problemet eftersom personalen måste komma åt att tanka/starta motorn. De undrar hur de kan kompensera oss. Vad/hur mycket kan man begära i skadestånd i det här läget? Pengar för inträde tillbaka? Pengar för inträde tillbaka+lite till? Nytt inträde? Vad är rimligt? Mvh Sofie

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar över hur mycket kompensation eller skadestånd som man kan kräva för den brännskada din son fått under en resa till “lådbilsstället”. Eftersom din fråga berör skadestånd kommer jag att hänvisa till skadeståndslagen (SkL) i mitt svar. Jag vet inte heller om du och din familj ingått i ett avtal med lådbilsstället då ni betalade inträde och kommer därför inte kunna beakta det i mitt svar.

Kompensation eller skadestånd?

Av din fråga framgår att lådbilsstället har erbjudit er att betala en kompensation. Den kompensationen som ni erbjuds är inte samma sak som ett skadestånd. Ett skadestånd kan endast utgå under vissa specifika förutsättningar och man kan endast få kompensation för vissa specifika saker. Skadeståndet utdöms av domstol. Kompensationen som ni erbjuds utgör inte ett skadestånd utan ett erbjudande.  Eftersom ni har fått förfrågan om hur ni vill bli kompenserade är det upp till er att bestämma vad ni anser är en rimlig summa. Det finns ingen lag som kan avgöra detta. Sannolikt blev er utflykt till lådbilsstället förstörd när er son skadade sig, därav anser jag det som rimligt att kräva kompensation eller återbetalning av er inträdesavgift. Jag anser även att ni rimligen bör kunna kräva kompensation för eventuella sjukhuskostnader ni kan ha fått och om er son har haft ont kan ni även hävda att ni vill ha ersättning för sveda och värk i likhet med den ersättning man kan få vid ett skadestånd. Slutligen är det dock ni som bestämmer vad ni anser utgör en rimlig kompensation. Om lådbilsstället inte går med på era krav har ni möjlighet att ändra dessa eller att ansöka om skadestånd hos tingsrätten genom att lämna in en stämningsansökan. 

Vilken ersättning kan man få genom skadeståndet?

Din son har fått en brännskada, detta klassas inom skadeståndsrätten som en personskada. Personskador ersätts endast om skadan sker genom uppsåt eller vårdslöshet (2 kap. 1 § SkL). Detta innebär att ni för att få skadestånd måste kunna bevisa att lådbilsstället med flit orsakat skadan eller att dem bettet sig mycket oansvarigt/slarvigt och därmed orsakat olyckan. Sedan måste ni bevisa att det oansvariga agerandet har ett orsakssamband med brännskadan och att brännskadan kan anses vara en påräknelig skada. Om man ha bevisat allt detta så har man rätt till skadestånd av personskada. Då har man rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust och fysiskt eller psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) (5 kap. 1 § SkL). Vid en skadeståndstalan kan ni därför få ersättning för sjukhuskostnaden och sveda och värk, ni kan däremot inte kräva kompensation för inträdet till lådbilsstället. 

Vad bör du göra i din situation och vad kan du begära kompensation för?

Jag rekommenderar dig att kräva kompensation för inträdet, eventuella sjukhuskostnader samt sveda och värk. Enligt min mening är det rimligt att kräva kompensation för detta. Jag kan inte ge dig en specifik summa som du bör kräva då jag inte vet vad inträdet kostade eller vilka sjukhuskostnader ni kan ha fått. Kompensationen du kräver kommer inte utgöra ett skadestånd utan en kompensation från lådbilsstället. Om lådbilsstället nekar dig din kompensation kan du välja att ändra ditt krav eller att skicka in en stämningsansökan för att kräva ett skadestånd från lådbilsstället. Om du kräver ett skadestånd i ett domstolsförfarande måste du bevisa att lådbilsstället varit vårdslösa och att det finns ett orsakssamband mellan deras vårdslöshet och din sons brännskada. En domstolsprocess kan vara krävande och kostar även pengar. Därmed rekommenderar jag dig att först försöka diskutera och komma fram till ett beslut med lådbilsstället som ni båda är nöjda med och som sista alternativ starta en rättsprocess för att kräva ut skadestånd.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Erika StålhammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”