Ansvarar jag för ett fel på båten vid försäljning som jag inte visste fanns?

2020-07-14 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag sålde min båt för två dagar sedan! Nu har köparen ringt tillbaka till mig och säger att det är ett hål i skrovet och båten tar in vatten. Vid köp provkördes aldrig båten för den stog på land. Det är en gammal båt, över 30 år och den såldes för 42000 kr. Jag informerade köparen om alla brister jag visste om på båten men att det va ett hål i skrovet hade jag ingen aning om. Han undersökte aldrig skrovet varken invändigt eller utvändigt vid köp eller leverans. Båten kördes ca. 20 mil till köparens bostad på en oregistrerad 30-kärra utan fjädring. Jag vet inte hur han har behandlat båten efter att han hämtat båten. Har jag några skyldigheter att ersätta honom för reparation av skrovet eller kan säljaren till o med häva köpet?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. KöplagenDin fråga besvaras av Köplagen (KöpL). Lite beroende på om ni har ett skriftligt avtal eller muntligt, vilka avtalsvillkor som finns eller inte gör att situationen kan tolkas olika. Lagen är dispositiv och om annat avtalats mellan er gäller den inte (3 § KöpL). Jag kommer därför gå igenom vad som generellt sett gäller. Båtens skickBåten ska stämma överens med vad som följer av avtalet, men om inget specifikt angetts ska båten vara ägnad för det ändamål köparen har (17 § KöpL). Avviker båten på något sätt från vad köparen borde kunna förutsätta är båten att anse som felaktig (17 § KöpL). Även om du lämnat information om båten som den avviker ifrån kan båten anses felaktig (18 § KöpL). Det innebär att felet behöver avhjälpas av dig som säljare, antingen genom att du betalar för reparationen, ger prisreduktion eller att köpet går åter (30 § KöpL). Detta gäller dock endast om felet inte beror på något som köparen har gjort. Befintligt skickVanligt när något säljs begagnat är att man avtalar om att varan säljs i befintligt skick. Det gör däremot inte att man helt saknar ansvar. Är båten exempelvis i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förvänta sig med hänsyn till pris och övriga omständigheter anses båten ändå felaktig (19 § KöpL). Du som säljare blir på så vis ansvarig för felet. Köparens undersökningspliktDu nämner att köparen aldrig undersökte skrovet. En köpare har däremot en undersökningsplikt (20 § KöpL). Borde köparen ha upptäckt hålet i skrovet vid undersökningen kan köparen inte åberopa det som fel. Undersökningen som krävs är vanligtvis vad en normal person kan tänkas se vid undersökning och ett dolt fel kan därför göras gällande. Alltså, hade köparen kunnat se felet om han genomfört en normal undersökning ansvarar du som säljare inte för felet. Däremot är det viktigt du som säljare inte på något sätt påverkat köparens möjlighet eller inställning till att undersöka båten (20 § KöpL). Har du gjort det kan du ändå behöva ansvara för felet. RiskövergångOm hålet däremot är sådant att det borde ha upptäckts av köparen eller att det på annat sätt inte kan ligga dig som säljare till last har du inget ansvar. Har hålet uppkommit efter att köparen hämtat båten har risken för båten övergått till köparen (13 § KöpL). Då är köparen skyldig att betala för båten (12 § KöpL). SammanfattningKöplagen är dispositiv men gäller i din situation förutsatt att inga avtalsvillkor skiljer sig från lagen. Det innebär att du som säljare är skyldig att avhjälpa, ge prisavdrag eller häva köp om båten är felaktig. Båten anses felaktig om hålet i skrovet inte kunnat upptäckas vid normal undersökning samt utgör sådant fel som köparen inte hade kunnat räkna med. Borde däremot felet ha upptäckts vid normal undersökning eller troligtvis har uppkommit under transporten ansvarar du inte för felet. Om du behöver hjälp med ärendet är du varm välkommen att boka tid med en av Lawlines duktiga jurister. Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid köp av hund?

2020-06-16 i KÖPRÄTT
FRÅGA |HejVi trodde att vi köpt en hund, vi hade lagt handpenning och uppfödaren upprättade ett kontrakt där det framkom att handpenning på hund xx erlagts. Den veckan vi skulle hämta hunden så ändrade sig uppfödaren och vill nu inte sälja hunden till oss. Vad gäller? Jag har tackat nej till jobberbjudande för att vara hemma i början med vår valp samt saker och då den känslomässiga biten är för mig och då mina barn.Vore jätte tacksam för svar angående detta och sedan gå vidare med vad som gäller
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vilka lagar är tillämpliga?Din fråga gäller ett köpeavtal angående en hund vilket innebär att Avtalslagen (AvtL) är tillämplig. Även Köplagen (KöpL) alternativt Konsumentköplagen (KKöpL) är tillämplig då ett djur är lös egendom (1 kap. 1 § Jordabalken).Vad som avgör om KöpL eller KKöpL är tillämplig är om uppfödaren bedriver näringsverksamhet (1 § KKöpL). Vad som talar för att någon bedriver näringsverksamhet är att verksamheten är av ekonomisk art, drivs yrkesmässigt och har viss omfattning och varaktighet. En riktlinje kan vara att personen bedriver verksamhet genom ett företag.Är avtalet bindande?Du beskriver att ett avtal upprättats där du har lämnat handpenning. När du och uppfödaren har kommit överens och signerat avtalet är det i princip bindande för båda parter (1 § AvtL). Däremot om det av avtalet framgår att du eller uppfödaren kan dra sig ur avtalet är detta fullt tillåtet.Vid avtalsbrottFramgår ingen möjlighet till att dra tillbaka sitt anbud för uppfödaren i avtalet har uppfödaren gjort sig skyldig till ett avtalsbrott genom att inte längre vilja sälja hunden till er. Då finns det ett par olika möjligheter för dig.Om uppfödaren inte är näringsidkareAv AvtL framgår inga direkta åtgärder att vidta när någon bryter mot ett avtal utan vi får ta stöd av andra lagar. Om den uppfödaren du har kontakt med inte anses vara näringsidkare är det således KöpL som aktualiseras (1 § KöpL).Du har rätt att hålla fast vid köpet och kräva fullgörelse, vilket i ditt fall innebär att du ska få hunden du köpt (23 § KöpL). Däremot finns vissa undantag som gör att uppfödaren inte alltid är tvingad till att fullgöra köpet (23 § KöpL). Då har du som köpare möjlighet att häva köpet samt kräva skadestånd om uppfödaren har begått avtalsbrott (22 § KöpL). Skadeståndet är ersättning för den skada som uppstår till följd av avtalsbrottet (27 § KöpL). Om uppfödaren är näringsidkareÄr uppfödaren en näringsidkare är det KKöpL som är tillämplig (1 § KKöpL). Även i detta fall har du rätt att kräva fullgörelse av köpet med vissa undantag (12 § KKöpL). Skulle det exempelvis vara oskäligt att uppfödaren fullföljer ert avtal (12 § andra stycket KKöpL), kan du även i det här fallet begära hävning av köpet och skadestånd (13-14 § KKöpL).HandlingsplanDet första du behöver ta reda på är ifall avtalet mellan er tillåter att du eller uppfödaren tar tillbaka sitt anbud. Om det finns en sådan möjlighet har uppfödaren agerat rätt och inget avtalsbrott har skett. Finns däremot inte sådan möjlighet har avtalsbrott begåtts.Då är ditt nästa steg att ta reda på om uppfödaren är näringsidkare eller inte. Och därefter använda KöpL eller KKöpL påföljdskatalog för att kunna uppnå bästa möjliga resultat för dig. Enligt båda lagarna har du rätt att kräva fullgörelse eller att häva köpet och kräva skadestånd. Med vänliga hälsningar,

Kan jag polisanmäla när köparen inte betalar?

2020-07-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har sålt ett klädesplagg på appen Plick. Det är ett par oanvända jeans som jag själv köpte för 200kr men gick med på att sälja till en tjej för 90kr inklusive frakt. Frakten kostade 66kr och jag gick och skickade iväg hennes byxor tillsammans med några andra paket.Nu har det gått ett bra tag och hon har inte svarat mig. Hon skulle betala efter jag skickat bildbevis på att jag postar paketet men det verkar inte som hon kommer betala. Jag har alltså förlorat jeans värda 200kr plus det jag betalade för frakten (66kr) vilket inte är så mycket men för mig som är ungdom utan någon ordentlig inkomst är det inte så roligt.Hur kan jag gå tillväga med detta? Vet inte om hon använt ett falskt namn eller om hon bara inte finns med någonstans för jag kan inte hitta information om henne när jag söker. Uppskattar verkligen svar för vill veta vad jag kan göra åt detta. Går det att anmäla för en så liten summa eller är det helt enkelt mitt eget fel för att jag inte tog betalt innan jag skickade iväg paketet?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilka lagar gäller?Jag tolkar din fråga som att ni båda är privatpersoner som avtalat om att ni ska genomföra en försäljning och köp. Det innebär att Köplagen (KöpL) är tillämplig (1 § KöpL). Ett avtal kan upprättas både muntligt och skriftligt och gäller då båda parterna accepterat vad man avtalat om, exempelvis kostnaden för ett par jeans och frakt ska betalas när du överlämnat paketet till transportören (1 kap 1 § Avtalslagen). Bryter en av parterna mot denna överenskommelse har ett avtalsbrott genomförts. Inga summor är för småDå det inte framgår av frågan om ni har avtalat om när varan ska anses avlämnad men du anger att ni kommit överens om att betalning ska ske när du lämnat paketet till transportören, tolkar jag det som att risken för varan går över då du lämnat paketet till transportören (7 § KöpL). Det innebär alltså att du gjort allt vad du kan för att uppfylla ert avtal. Om sedan köparen inte betalar trots att du gjort allt du ska göra föreligger ett avtalsbrott oavsett om det bara rör sig om små summor. Vad du kan göraSom säljare kan du kräva fullgörelse av betalning och kräva att köparen medverkar till köpet (52-53 § KöpL). Du har även möjlighet att kräva skadestånd i vissa fall (51 § KöpL). Du nämner bland annat att du inte hittar information om personen någonstans och inte får tag på personen. Upplever du att personen från början aldrig hade för avsikt att betala för varan bör du vända dig till Polisen och göra en anmälan om bedrägeri (9 kap. 1 § Brottsbalken). Det är dock inte något brott att hamna i insolvens, en situation då man inte har möjlighet att betala för det man köpt. Däremot ska man alltid försöka betala och du kan ta hjälp av Kronofogden för att driva in betalning. Vad du kan göra för att få betalt är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, däremot tillkommer en kostnad på 600 kronor som främst ska betalas av köparen, men kommer behöva betalas av dig om Kronofogden inte får tag i köparen. Slutligen kan du även vända dig till Plick och se ifall de kan erbjuda någon hjälp förutsatt att du hållt dig till Plicks användarvillkor. SammanfattningNär det kommer till avtalsbrott är inga summor för små för att kräva fullgörelse av köp. Upplever du att köparen hade för avsikt att vilseleda dig från början så kan du polisanmäla för bedrägeri. Du kan alltid vända dig till Kronofogden för hjälp men i ditt fall får du fundera på om du vill ansöka om betalningsföreläggande då du kan behöva betala en avgift på 600 kronor. Jag rekommenderar även att du vänder dig till Plick för att se om de har eventuella rutiner för hantering av den här typen av händelser. Med vänliga hälsningar,