Vid vilken tidpunkt avgörs egendomsförhållandena?

2021-07-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Min dotter har skickat in ansökan om skillsmässa. Inget större i värde i boet idag. Boende hyresrätt. Barn under 16 årMin fråga: om hon köper ett bostadsrätt nu före bodelning, tas detta i bodelning eller hennes enskild egendom?MVH undrande
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad ska ingå i bodelningen?Äktenskapet upplöses genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Med andra ord ska all egendom ingå i bodelningen, såvida den inte är enskild egendom. Enskild egendom är till exempel egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild (7 kap. 2 § ÄktB).Vid vilken tidpunkt avgörs egendomsförhållandena?Bodelningen ska göras utifrån hur egendomsförhållandena ser ut den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (den s.k. "kritiska tidpunkten") (9 kap. 2 § ÄktB). Ansökan om äktenskapsskillnad ska inges till tingsrätten i den ort där en av makarna har sitt hemvist (14 kap. 3 § ÄktB). Därmed ska inte egendom som förvärvats efter att ansökan om äktenskapsskillnad lämnats in till tingsrätten ingå i bodelningen trots att den egentligen utgör giftorättsgods.Slutsatsen är därför att bostadsrätten inte kommer att ingå i bodelningen eftersom den köptes efter att ansökan om äktenskapsskillnad inkommit till tingsrätten.Ytterligare rådgivningOm något behöver förtydligas eller om du är intresserad av ytterligare hjälp från en av våra duktiga jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Med vänlig hälsning,

Är man ansvarig som make för den andra makens skulder?

2021-07-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min man har gjort sej skyldig till ett brott och ska betala skadestånd till offren. Min man och jag bor inte längre med varandra. Men vi är gifta på pappret.. om nu skadeståndet överskrider hans tillgångar är jag tvungen att betala resten av det som fattas då. Vi har ej längre några gemensamma tillgångar.
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaVisserligen framgår det av 6 kap. 1 § Äktenskapsbalken att makarna skall, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses vilket innebär att makar bör leva på samma ekonomiska standard. Makarna ska bidra till de gemensamma och personliga utgifterna efter förmåga. En naturlig följd av detta blir att en make med större inkomst får täcka en större del av dessa utgifter. Men enligt 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken gäller att varje make råder över sin egendom och ansvarar för sina skulder, det betyder att du inte kan bli tvungen att betala hans skadestånd. Du kommer inte heller bli betalningsansvarig för hans skadestånd vid bodelningen eftersom vid bodelningen ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftorättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken). I det här fallet om din makes skulder överstiger hans tillgångar så kommer vid bodelningen ni bara dela på det som återstår av ditt giftorättsgods efter att du har dragit av dina skulder. Du behöver alltså inte betala den delen av hans skulder som överstiger hans giftorättsgods.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ossVänligen

Hur beräknar man vad man ska köpa ut sin ex-partner för?

2021-07-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag ska köpa ut min ex-partner och undrar hur jag ska räkna ut summan.Vi köpte bostaden för 2 400 000:-Vi tog lån på: 2 040 000:- (Kvar på lånet just nu: 1 887 000:-)Jag stod för hela kontantinsatsen: 360 000:-Jag äger därmed 65% av bostaden, han 35% - men vi båda står 50 - 50 på lånet.Vi har bestämt oss för att dela upp alla möbler etc på eget håll, det ska alltså inte ingå i bodelningen.Hur ska jag räkna och hur mycket jag ska köpa ut honom för?Tusen tack!
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaJag kommer först ta upp några generella utgångspunkter och sedan kommer jag gå in på vad som gäller i just ditt fall.Generella utgångspunkterDet framgår inte av din fråga om ni var gifta eller sambor men eftersom samma regler gäller om man är gift eller sambor när det gäller bodelningen av bostaden kommer jag ta upp bestämmelserna i både Äktenskapsbalken och sambolagen. Utgångspunkten är att vid bodelningen om man var sambor är att vid bodelning beräknas först sambornas andelar av samboegendomen och med samboegendom menas bohag och bostad införskaffad för gemensamt bruk, därefter görs det avdrag för skulder och det som återstår delas på hälften ( 12–13 §§ sambolagen). Om man var gift gäller samma sak, det vill säga att vid bodelningen ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftorättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).Det spelar ingen roll hur stort andel av bostaden maken eller sambon ägde, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller ett samboavtal eller äktenskapsförord som säger något annat. Det betyder att om det inte är så att det finns ett skuldebrev, samboavtal eller äktenskapsförord så ska beräkningen av hur mycket man ska köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Man beräknar först värdet på bostaden. Enligt grunderna i NJA 1975 s 288 ska man först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i äktenskapsbalken makarnas andelar av bostaden beräknas, i ditt fall blir det 65 procent av värdet på bostaden och i din ex partners fall blir det 35 % av bostaden och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för, i ert fall ska du dra av 50 % av lånet från värdet av din andel av bostaden. Din ex-partner ska också dra av 50% av lånet från värdet av han eller hennes andel av bostaden. Därefter ska det som ni har kvar läggas samman och delas lika. I ditt fallVi utgår ifrån att marknadsvärdet är 4.500.000, att mäklarkostnaderna uppgår till 2 % av marknadsvärdet och att den latenta skatten är 22%. Då kommer beräkningen se ut såhär:marknadsvärde: 4.500.000ingångsvärde: - 2.400.000mäklarkostnad: -90.000 (dvs 2% av 4.500.000)---------------------------------------------------------2.010.000skatt: 442.200 (22% av 2.010.000)värdet på bostaden: 4.500.000 (marknadsvärde)- 90.000 (mäklarkostnad)-442.200(skatt)= 3.957.800Därefter beräknar vi var och ens andelar och drar av lånetDin andel av bostaden (65% av 3.957.800)- din andel av lånet (50 % av 1.887.000)= 2.572.570 - 943.500= 1.629.070Din ex-partners andel av bostaden (35% av 3.957.800)- hans eller hennes andel av lånet (50% 1.887.000)= 1.385.230 - 943.500=441.730Därefter lägger ni det som återstår samman och delar på hälften1.629.070 + 441.730= 2.070.8002.070.800/2= 1.035.400Du ska alltså om vi utgår från det här exemplet köpa ut henne eller honom för 1.035.400Om det är så att du på grund av äktenskapsförord eller samboavtal eller skuldebrev ska få tillbaka en del av kontantinsatsen så får du dra av det från beloppet du ska köpa din ex-partner för.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ossVänligen

Hur säkras enskild egendom som tillkommit genom gåvobrev respektive testamente vid äktenskapsskillnad?

2021-07-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, jag har två frågor angående "enskild egendom". A: Min fru och jag har skänkt en gåva (1,0 mnkr) till vår dotter som är 25 år. I gåvobrevet har vi bl a skrivit "Gåvan jämte framtida avkastningen därav, samt allt som kan träda i dess ställe skall vara gåvotagarens enskilda egendom, dock med rätt för gåvotagaren att genom äktenskapsförord annat förordna." B: I testamente har vi skrivit bl a följande text: "Efter bådas vårt frånfälle ska följande tillgångar xxxx tillfalla vår dotter som legat och som enskild egendom."Nu till de två frågorna: 1. Vår dotter och hennes kille har nu för avsikt att gifta sig. Hur kan den enskilda egendomen säkras för vår dotter? Krävs det att dottern skriver ett äktenskapsförord eller räcker det med ovanstående texter i gåvorbrev och testamente?2. Troligtvis kommer paret på sikt att köpa en bostadsrätt där vår dotter troligtvis sätter in ett större belopp. Hur säkrar man den enskilda egendomen vid en eventuell separation?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Fråga 1:Ni har i ett gåvobrev samt i testamente avgett en önskan om att egendom som er dotter erhåller från er genom dokumenten skall vara hennes enskilda egendom. Vad gäller fördelning av enskild egendom och giftorättsgods och liknande vid giftermål återfinns reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB).Frågan gäller hur egendomen kan säkras som enskild för er dotter. Uppdelning i enskild egendom och giftorättsgods blir endast aktuell vid eventuell äktenskapsskillnad. Under tiden som personerna är gifta ansvarar de själva och råder ensamma över deras egendom, se 1 kap. 3 § ÄktB.Det är först om er dotter vill skilja sig från sin make som enskild egendom respektive giftorättsgods blir relevant. I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå, se 10 kap. 1 § ÄktB. All egendom är giftorättsgods, om det inte är enskild egendom, se 7 kap. 1 § ÄktB.Enskild egendom är all egendom som tillkommit genom gåva (från annan person än make, dvs. er), och genom testamente. Både gåvobrevet och testamentet kräver dock att det uttryckligt anges att det ska tillfallas som enskild egendom, se 7 kap. 2 § ÄktB.Kriterierna är uppfyllda för att egendomen ska anses som enskild för er dotter, både vad gäller gåvobrevet och testamentet, och er dotter behöver alltså inte vidta några ytterligare åtgärder vid händelsen av en skilsmässa. Egendomen kommer att förbli enskild.Fråga 2:Om er dotter köper en bostadsrätt tillsammans med hennes make, där hon står för den större delen av insättningen kommer det anses vara ett samägande makarna emellan. Vid en äktenskapsskillnad kommer bostadsrätten som utgångspunkt att vara giftorättsgods, se ovan och specifikt 7 kap. 1 § ÄktB tillsammans med 7 kap. 2 § ÄktB. Gåvan på 1 000 000 kr kommer fortfarande att anses vara enskild egendom även om den summan har använts för köpet av bostadsrätten, detta följer av att ni i gåvobrevet angett att allt som träder i dess ställe också ska anses vara enskild egendom, se också 7 kap. 2 § 6p. ÄktB.Vid en äktenskapsskillnad kommer den summa på 1 000 000 kr alltså fortfarande anses vara enskild egendom.Med vänlig hälsning!

Vad händer med den ena makens skulder vid en skilsmässa?

2021-07-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejHar upptäckt att min fru har en massa kontoskulder och tagit lån utan min vetskap.Hur blir det vid en eventuell skilsmässa? Blir jag delaktig i dessa då ?Med vänlig hälsning
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad händer med den ena makens skulder vid en skilsmässa?Huvudregeln är att varje person ansvarar över sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Vid en eventuell skilsmässa kommer en bodelning att ske där makarnas giftorättsgods ska fördelas lika mellan dem. Giftorättsgodset är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom exempelvis testamente, gåva eller äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). När bodelningen sker ska makarnas eventuella skulder avräknas (11 kap. 2 § ÄktB). Alltså är du inte skyldig att ta över eller betala din makes skuld vid en skilsmässa. Däremot ska din makes skulder täckas av dennes giftorättsgods. Efter denna skuldtäckning läggs ert giftorättsgods ihop och delas lika mellan er (11 kap. 3 § ÄktB). Om din makes skulder överstiger dennes giftorättsgods innebär det att den maken bidrar med 0 kr i giftorättsgods och får då hälften av ditt giftorättsgods i andelsberäkningen. Resten av skulden behåller din make och delas inte vid bodelningen. Värt att tillägga är att det inte spelar roll om din make skuldsatte sig innan eller under eftersom det är den egendom makarna har på brytdagen som ingår i bodelningen. Brytdagen är den dag då ni lämnar in skilsmässoansökan till Tingsrätten. SlutsatsDu blir inte delaktig i och övertar inte din makes skulder vid en eventuell skilsmässa utan dessa ansvarar din make själv för. Skulderna kan trots detta påverka dig och innebära att du får ut mindre av er gemensamma egendom (giftorättsgods) vid en bodelning. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och lycka till! Jag kan rekommendera att du tar hjälp av en jurist som kan företräda dina intressen vid bodelningen. Lawline kan hjälpa dig med detta och du kan kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

enskild egendom och testamente

2021-07-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är gift och vi har inga barn. Vi har äktenskapsförord. Kan jag testamentera bort hela eller delar av min kvarlåtenskap? Det vill jag helst. Om inte, kan jag då skänka bort pengar innan jag dör och finns det regler runt detta? (Har obotlig cancer och får ingen hjälp från hustrun) Tack för svar. Hon är pensionär, jag är sjukskriven till jag fyller 65
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I svensk rätt finns en uppdelning mellan giftorättsgods och enskild egendom. Varje make äger sina saker, men makar har giftorätt i den andra makens egendom. Giftorätten innebär att en make har rätt till halva värdet av allt giftorättsgods som tillhör den andre när äktenskapet upplöses. En makes egendom utgör giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom ( 7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är däremot egendom som inte ingår i bodelning vid skilsmässa eller ena makens dödsfall. Enligt 7 kap. 2 § ÄktB är enskild egendom till exempel egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild. Av bakgrundsinformationen framgår att ni har signerat ett äktenskapsförord trots att innehållet är okänt. Vanligen utgör ett äktenskapsförord ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Vad som utgör enskild egendom sätter gränsen för vad som kan fritt förfogas av den ena maken, t.ex. kan enskild egendom testamenteras bort eller bortskänkes utan den andra makens samtycke. Regler om upprättande av testamente kan hittas i 10 kap. Ärvdabalk (ÄB). I 10 kap. 1 § ÄB anges formkravet för att testamentet ska vara giltigt. För att testamentet ska vara giltigt måste det vara upprättat i skriftlig form och undertecknat av testatorn. Undertecknandet måste bevittnas av två vittnen och de båda vittnena måste närvara samtidigt. Vittnena behöver ha kännedom om det det är ett testamente som upprättas men de behöver inte ta del av innehållet i testamentet. Ett testamente behöver inte registreras på något sätt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Vad händer om jag säljer bostaden innan skilsmässan?

2021-07-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag undrar över hur det fungerar om ett gift par har ett gemensamt hus tillsammans och huset säljs innan skilsmässan och även en bostadsrätt köps innan skilsmässan. Jag undrar om hustrun har rättighet att få halva summa av försäljningen av huset när detta skett inom äktenskapet och och så även när bostadsrätten säljs efter skilsmässan? Har hustrun även efter skilsmässan rättighet till halva summa av försäljningen och försäljningen av bostadsrätten när ett äktenskapsförord ej skrivits inom äktenskapet och huset var gemensamt och ej enskild egendom?
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga. När det kommer till bodelning till följd av skilsmässa talar man om något som kallas för den kritiska tidpunkten. Den kritiska tidpunkten är den dag då äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Det är utifrån egendomsförhållandena denna dag som egendomen mellan dig och din hustru ska fördelas. Har ni sålt eller köpt bostäder innan den kritiska tidpunkten har inträffat kommer denna egendomen, förutsatt att det inte finns något som talar för att det ska vara enskild egendom att fördelas lika mellan er. Egendom kan vara enskild till följd av exempelvis äktenskapsförord eller arv med särskilt villkor (se 7 kap. 1-2 § § äktenskapsbalken) . Om du säljer ert gemensamma hus och köper en bostadsrätt innan den kritiska tidpunkten inträffat kommer det ingå vid bodelningen. Detta förutsatt att ni inte upprättar ett äktenskapsförord som säger annat. Oberoende av när fastigheten säljs har din fru rätt till hälften av dess värde. Detta eftersom den utgör er gemensamma egendom. Vid äktenskapsskillnaden så kommer all gemensam egendom, även kallad giftorättsgods, att delas lika mellan dig och din fru. Detta sker genom att egendomen fördelas på lotter. Om du får bostäderna på din lott kommer hon ha rätt till annan egendom av motsvarande värde. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig. Är det något ytterligare du funderar på är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga.Vänliga hälsningar,

Räknas egendom som förvärvats innan äktenskapets ingående som giftorättsgods?

2021-07-05 i Bodelning
FRÅGA |Räknas egendom som jag förvärvat innan mitt äktenskap som giftorättsgods? Jag har inte upprättat något äktenskapsförord
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om egendom som förvärvats innan äktenskapets ingående räknas som giftorättsgods vid en bodelning. Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken, fortsättningsvis kallad ÄktB.När ett äktenskap upplöses genom dödsfall ska en bodelning förrättas (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild bland annat om det följer av ett äktenskapsförord eller om ena maken fått en gåva eller ett arv med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB).Har egendomen inte på något sätts gjorts enskild utgör den alltså giftorättsgods. Det spelar då ingen roll om egendomen förvärvats under äktenskapet eller om det är något som ena maken ägde innan äktenskapet ingicks, egendomen räknas oavsett som giftorättsgods.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning