FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/11/2023

Kan jag kräva milersättning med hänvisning till anhörigbehörighet?

En fråga angående anhörigbehörighet. Kan jan få milersättning om : * Om jag kör min Far som är dement till och från läkare/tandläkare etc * Om jag kör min Far som är dement till och från familjehögtider

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Reglerna om anhörigbehörighet finns i 17 kap Föräldrabalken


Enligt 1 § i 17 kap framkommer att anhörigbehörighet aktualiseras "Om det är uppenbart att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter, är en anhörig behörig att för den enskilde vidta ordinära rättshandlingar med anknytning till dennes dagliga livsföring."


Behörigheten gäller alltså en anhörigs ekonomiska angelägeneheter om det är uppenbart att den anhöriga i fråga inte kan ta hand om dessa på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande.

Med begreppet "ekonomiska angelägenheter" menas ex. betalning av löpande utgifter, inköp av TV, kollektivtrafik mm. Detta framkommer av propositionen till lagen (Prop 2016/17:30 s 136). Av samma sida i propositionen framkommer också att anhörig som gör gällande behörigheten inte har någon rätt till arvode.


Vidare finns det en turordning i 2§ på vem som har anhörigbehörighet:

2 §   Behörigheten enligt 1 § gäller i tur och ordning för
   1. make eller sambo,
   2. barn,
   3. barnbarn,
   4. föräldrar,
   5. syskon, och
   6. syskonbarn.


Sammanfattningsvis kan man säga att de facto att du vill ha milersättning för att köra din far till och från olika aktiviteter tolkar jag som att det faller utanför reglerna om anhörigbehörighet. Dels för att det inte är frågan om en ekonomisk angelägenhet, dels för att det inte är en sådan ordinär rättshandsling som 1§ ger uttryck för. 

Dessutom - om det finns en make eller sambo har denne "företräde" i att aktualisera anhörigbehörighet. Först om make eller sambo inte finns så aktualiseras behörigheten för dig eftersom du är barn till din far. 

Till sist så skulle jag också vilja poängtera att anhörigbehörighet inte ger någon rätt till arvode, varför jag tolkar det som att milersättning inte heller är möjligt på denna grund. 


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,


Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000