Behövs ett samboavtal vid köp av lägenhet?

Hej! Om min sambo och jag köpt lägenhet med 15/85% var respektive, behöver vi skriva samboavtal för att detta ska gälla eller är det fixat i och med att vi äger så mycket var?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Tolkning av fråga och tillämplig lag.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om era insatser vid köpet av lägenheten  kommer återspeglas vid en eventuell bodelning. För att besvara frågan så kommer jag använda mig av sambolagen (SamboL).


Vad är en bodelning och vad ska ingå vid en bodelning?

Bodelning innebär att sambornas gemensamma egendom (samboegendom) ska fördelas mellan parterna. En bodelning sker när samboförhållandet upphör om någon av samborna begär det (8 § SamboL). Samboegendomen består av två delar, eran gemensamma bostad och erat bohag. Bohag är exempelvis möbler, inredning och annat inre lösöre (3 § SamboL).


Eran samboegendom, alltså eran gemensamma bostad och bohag ska fördelas mellan er vid en bodelning. För att eran gemensamma bostad/bohag ska utgöra samboegendom ska den vara förvärvad för gemensamt bruk. Detta innebär att själva syftet med köpet är att egendomen ska vara avsedd för gemensam användning (3 § SamboL).


Ska lägenheten ingå vid en bodelning?

Utifrån informationen i frågan så utgår jag från att lägenheten köptes för gemensamt bruk och den utgör därför eran gemensamma bostad (5 § SamboL). Eran gemensamma bostad ska enligt ovan ingå vid en bodelning. 


Behöver ni ett samboavtal?

Om ni vill att att era insatser ska återspeglas vid en eventuell bodelning så kommer ni behöva skriva ett samboavtal där detta regleras. Om inget samboavtal finns så träder sambolagens bestämmelser in och en annan fördelning kommer ske vid en eventuell bodelning. Den vanligaste fördelningen är att man delar lika på samboegendomen. Alltså en likadelning av värdet på erat bohag och gemensamma bostad.


Lawline erbjuder samboavtal till ett fast pris.

Om ni vill ha hjälp att skriva ett samboavtal så erbjuder Lawline tjänsten att upprätta ett samboavtal till ett fast pris (se länk).


Avslutande ord.

Skulle det vara så att du har fler frågor eller funderingar kan du boka en tid med en av våra jurister (se länk) eller om du har fler frågor är du mer än välkommen att skicka de på vår hemsida! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och stort lycka till!


Vänligen,

Erik StrandnerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning