FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt21/11/2023

Kan man bli tvingad till att bo hos en förälder

Om man inte har fyllt 12 år får man inte välja vilken förälder man vill bo med, stämmer det? Kan föräldrarna i så fall tvinga en att bo hos båda mot ens vilja?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Rättsområdet som behandlar denna frågor skildras bland annat i Föräldrarbalken (FB).


Vårdnad 

Enligt 6 kap. 2 § FB är det föräldrarna som står som vårdnadshavaren till barnet. Vårdnatsplikten gäller fram tills dess att barnet fyllt 18 år (huvudregeln). Föräldrarna har, om inget annat, gemensam vårdnad över barnet (6 kap. 3 § FB jfr 6 kap. 13 § FB). 


Barnets bästa 

Som utgångspunkt ska samtliga beslut rörande barnet göras med hänsyn till barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). Vad gäller frågan om boende och vårdnad ska man särskilt beakta vad som är bäst för barnets utveckling, behov och säkerhet. Utgångspunkten är att barnet ska växa upp tillsammans med kärnfamiljen, det vill säga, både mamman och pappan. Då detta sätt anses vara mest begynnande för barnets bästa. 


Barnets bästammande rätt 

Med hänsyn till barnets ålder och mognad ska föräldrna iaktta barnet synpunkter allt mer. Huvudregeln är fortfarande att vårdnadshavare har rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelängenheter (6 kap. 11 §) 

Lagen har inte uppställt något fastställd ålder för när barnets synpunkter ska beaktas, men vanligvis har man sett att barn mellan 12-15 uppnår en viss mognad och förståelse. Kan man bli tvingad till att bo hos en viss förälder 

Med hänsyn till vad som ovan nämnt, ska samtliga beslut avseende barnets vårdnad, boende och uppfostran göras i enlighet med vad som är barnets bästa. Föreligger det osäkerhet och brist i omsorg som gör att barnet inte vill bo hos en förälder, bör barnet inte bli tvingat till det. Samråd mellan vårdnadshavarna bör förekomma och en lösning bör göras i enlighet med barnets bästa. 


Utgångspunkten är att ett barn ska växa upp tillsammans med kärnfamiljen, men undantag förekommer när kärnfamiljen inte kan tillgodose vad som är barnets bästa. 


Möjlighet till att avtala om vårdnad finns (6 kap. 6 § FB). Då kan föräldrarna komma överens om vart barnet ska bo och vårdas. Har ett sådant avtal uppkommit till stånd ska det senare godkännas av socialnämnden så att det är förenligt med barnets bästa. 


Hoppas du fick svar på din fråga, skulle du ha fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline!


MVH


Nelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000