Kan man få tillbaka sin handpenning från ett bolag som gått i konkurs?

2021-03-24 i Fordringar
FRÅGA |Vi hade bokat en fest för juni 2020 men pga Corona blev det inte av. Nu är resturangen inte verksam längre och jag har ännu inte fått tillbaka våran handpenning på 10000kr. Hur kan jag gå till väg?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! De aktuella lagarna är Konkurslagen (1987:672) (KonkL) och Förmånsrättslagen (1970:979) (FRL). KonkurslagenJag tolkar det som att restaurangen har gått i konkurs. När ett bolag försätts i konkurs skapas ett konkursbo. Detta konkursbo ska samla alla tillgångar i bolaget och försöka betala de skulder som finns (1 kap 1 § KonkL). Handpenningen som du har gentemot restaurangen är en fordran gentemot konkursboet. Ofta finns det många fordringar mot bolaget och av den anledningen finns det bestämmelser som reglerar i vilken ordning dessa ska få betalt. FörmånsrättslagenMed stor sannolikhet kategoriseras din fordran som en oprioriterad fordran (4 § FRL). Alla fordringar som inte har förmånssätt har lika rätt till betalning. Detta innebär att du inte är garanterad tillbaka dina pengar. Du kommer få betalt i den mån det blir pengar över efter det att fordringarna med förmånsrätt fått betalt (18 § FRL).SammanfattningChansen att du få tillbaka pengarna är inte så stor i och med att handpenningen är en oprioriterad fordran. Du kan dock höra av dig till konkursförvaltaren för att närmare klargöra hur läget ligger till. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,