Hur fungerar regressrätten efter en skuldsanering?

2018-11-17 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har skrivit på ett lån som andra låntagare. Nu ska jag betal in d mesta. Hur får jag tillbaka pengarna från min förre detta vän? Hon har fått skuldsanering
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag kommer utgå ifrån att du lånat pengar tillsammans med en kompis, och att du därefter betalat av en majoritet av skulden. Du vill enligt din fråga nu ha reda på hur du kan få din kompis att betala "sin del" av skulden. Därutöver antar jag att ni inte gjort några särskilda förbehåll eller så när ni tog upp skulden. Sist men inte minst utgår jag ifrån att skuldsaneringen ägt rum efter det att skulden vi nu pratar om uppstod. Två låntagare svarar som huvudregel inbördes för hälften var av skuldenGrundläggande fordringsrättsliga principer finns i skuldebrevslagen (hädanefter SkbrL). 2 § SkbrL innebär förenklat att om två gemensamt tagit på sig en skuld, är båda två skyldiga att betala hela beloppet till den de är skyldig pengar. Den som betalt "för mycket" kan därefter kräva ut sina medgäldenärer på deras del. Detta kallas regressrätt. Din kompis svarar som huvudregel för halva skulden, och om du betala hela skulden skulle du då alltså ha rätt att kräva henne på hennes halva (2 § andra stycket SkbrL). Om din kompis fått fullbordad skuldsanering efter att skulden uppstod, är det möjligt att du inte längre rätt till betalningDu har i din fråga skrivit att din kompis fått skuldsanering. Om din kompis skuldsanering är klar (d.v.s fullbordats), och lånet var en av skulderna som ingick i skuldsaneringen, så har du troligtvis inte längre rätt till full betalning. Detta framgår av 47 § skuldsaneringslagen. Om just den skuld du delade med din kompis inte satts ner eller annars inte ingår i skuldsaneringen, har du dock rätt till full betalning. Det är omöjligt för mig att veta om just den skulden du delade med din kompis ingick i skuldsaneringen. Gjorde den det, finns det som sagt en stor risk att du inte längre kan få ut hela beloppet du "har rätt till", men gjorde den inte det så ser möjligheterna betydligt bättre ut.Min rekommendation är att du tar reda på om skulden ingick i skuldsaneringen eller ejEftersom det är av stor vikt om skulden ifråga ingick i skuldsaneringen, rekommenderar jag att du tar reda på detta, om du inte redan vet det. Det kan du göra genom att kontakta Kronofogdemyndigheten och försöka begära ut handlingarna i ärendet.Om det visar sig att skulden inte ingick i saneringen, kan du därefter kräva ut dina pengar med hjälp av Kronofogdemyndigheten. Ett första steg är då att ansöka om betalningsföreläggande, och därefter begära att Kronofogdemyndigheten driver in skulden. Jag lämnar en länk till Kronofogdens hemsida, där det finns mer information om detta. SammanfattningNär två personer tar ett lån tillsammans, svarar de som huvudregel för hälften var inbördes. Om någon av de skuldsatta betalar hela skulden, har denne därefter rätt att kräva de övriga på deras del, så kallad regressrätt. Men i och med att din före detta vän fått skuldsanering, blir saker och ting mer komplicerade. Du måste nu ta reda på om skulden du vill få betalt för ingick i skuldsaneringen eller ej; gjorde den inte det, kan du kräva betalt som vanligt, men om den gjorde det kanske du inte kan kräva lika mycket. I värsta fall kanske du inte kan kräva någonting alls.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och om något är oklart är du välkommen att ställa fler frågor likt den du just ställde.Lyckönskningar och hälsningar,

En person är skyldig mig pengar och söker nu om skuldsanering, vad händer?

2018-09-08 i Skuldsanering
FRÅGA |Vad kan jag göra om vännen inte betalar tillbaka lånet?Hej!FRÅGAHej jag har lånat ut 200 000 kr till en vän, alla överföringarna finns dekomenterade, och konversationer där han lovar att betala tillbaka.Det har gått flera år sen han fick pengarna och lovade att jag skulle få tillbaka pengarna.Ärendet har gått till Kronofogden som nu säger att kompisen yrkar på Skuldsanering.Kronofogden har drivit in typ några tusen lappar... men nästan hela kakan är kvar.OH Men fasiken!Har jag ingen rätt att kräva tillbaka mina pengar?Hur kan jag gå tillvägar för att få tillbaka min rätt?Jag har smått Facebook konversationer sparade som bevis och lite till.Vill gå vidare med detta ärende och yrka min rätt.Kronofogden kommer troligtvis att lägga ner fallet, då "kompisen" inte har möjlighet att betala!Men detta är vansinnigt och långt ifrån rättvist.Vad ska jag göra?
Binh Tran |Hejsan! Det verkar som att kronofogdemyndigheten är medveten om den skuld som du innehar. Jag vet inte omständigheterna kring personens ekonomi och om han kommer att bli skuldsanerad eller inte. Men jag kan berätta om vad som krävs för att bli skuldsanerad samt vad som händer med skulden om han blir beviljad skuldsanering. Vad krävs för att bli beviljad skuldsanering?Villkoren stadgas i skuldsaneringslagen, 5 - 9 §§. Det krävs att personen är inte har några, pengar eller egendomar som kan säljas samt att han eller hon inte kommer att kunna betala av sina skulder på väldigt lång tid. Det är således ganska stränga villkor för att bli beviljas skuldsanering.Vad händer om han blir beviljad skuldsanering? Vad som kommer att hända om personen blir skuldsanerad är att under 5 års tid kommer han eller hon att betala in alla sina pengar den tjänar till kronofogdemyndigheten förutom pengarna de behöver för att kunna leva på existensminimum (klicka här för att se vad för belopp det är). Dessa pengar kommer senare att delas ut till dem som personen står i skuld till, skuldsaneringslagen 38-41§§. Betalning till dig kommer alltså att ske en gång varje år under 5 år. Efter 5 år kommer personen att bli helt skuldfri. Det innebär för din del att du inte kommer att kunna kräva mer pengar av personen efter 5 års tid. Det spelar då ingen roll om du under dessa fem år får mindre än vad du lånade ut. Efter 5 års tid kommer personen vara helt skuldfri vilket är vad en skuldsanering innebär. Det förefaller orättvist och kan i viss mån vara så men det är tyvärr denna risk en långivare gör. Jag hoppas jag har kunnat klargöra situationen, trevlig helg!

Hur påverkar ett förtida arv min skuldsanering?

2018-09-02 i Skuldsanering
FRÅGA |Måste man häva skuldsanering om man får ett smärre förtida arv?
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ditt skuldsaneringsbeslut kommer inte att upphävas på grund av arvet. Beroende på arvets storlek bör du dock ansöka om en omprövning av ditt skuldsaneringsbeslut enligt 49 § skuldsaneringslagen. Om arvet är mer än några tusenlappar bör du göra detta. Beroende på hur stort arvet är kan det nämligen ses som att ditt betalningsutrymme ökat och att din ekonomi blivit väsentligen bättre i och med arvet. Om så är fallet, kommer du efter ansökan om omprövning att få betala in lite mer inom ramen för skuldsaneringen.Om du inte skickar in en ansökan om omprövning av ditt skuldsaneringsbeslut efter att du mottagit arvet, finns risken att istället någon av dina borgenärer (någon vars fordran ingår i skuldsaneringen) gör en sådan ansökan. Detta kan få allvarligare konsekvenser för dig än om du ansöker själv, till exempel att tiden för din betalningsplan förlängs (se 48 § skuldsaneringslagen).Sammanfattningsvis är alltså min rekommendation att du, beroende på arvets storlek, bör göra en ansökan om omprövning. Du har inget att förlora på att göra detta. Du hittar mer information om omprövning samt ansökningsblankett på Kronofogdens hemsida, se här.Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid fler funderingar.Med vänliga hälsningar,

Hur fungerar det om jag jobbar extra när jag har skuldsanering?

2018-08-24 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej ! Jag har utmätning på min lön men funderar på att söka om skuldsanering. Idag när jag har utmätning har de räknat ut ett belopp som skall dras från min lön/ mån. Och ett belopp som jag minst måste få behålla. Om jag tex jobbar över en dag eller 2 en månad så får jag behålla detta utöver förbehållsbeloppet. Min fråga är om det fungerar likadant vid skuldsanering ? Eller tar de de pengarna till skulden direkt, så jag absolut inte har mer än existensminimum ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen (2016:675). Skuldsanering innebär i korthet att du som skuldsatt med stor skuldbörda kan ansöka om att genomgå en process där du under fem år lever på existensminimum. Under skuldsaneringen avbetalar du ett visst belopp enligt betalningsplan som kronofogdemyndigheten fastställt för ärendet. Kronofogdemyndigheten beslutar om en betalningsplanNär det beslutas om skuldsanering bestämmer Kronofogdemyndigheten vilka fordringar som omfattas och en betalningsplan för dessa (29 § Skuldsaneringslagen). I det belopp som bestäms för betalningsplanen tas i anspråk samtliga dina tillgångar och inkomster efter avdrag för vad som behövs för dig och din familjs försörjning (33 § Skuldsaneringslagen). Detta betyder att Kronofogdemyndigheten kommer att göra en beräkning för vad du kan betala och hur mycket du behöver behålla, det som brukar kallas för existensminimum.Det kan i vissa fall begäras en omprövning av beslutet om skuldsaneringEn borgenär (dvs. den du är skyldig pengar) kan begära omprövning av beslutet om skuldsanering för att få till en ändring av din betalningsplan. Så kan ske bland annat om dina ekonomiska förhållanden väsentligen förbättrats och det beror på omständigheter som inte kunde förutses vid beslutet (48 § första stycket p7 Skuldsaneringslagen). Liknande omprövning kan begäras av dig själv med under samma förutsättningar (49 § Skuldsaneringslagen).I ditt fall innebär det att Kronofogden kommer att ta ett beslut om vilket belopp du ska betala varje månad. I de skuldsaneringar jag tagit del av tittar Kronofogden ofta på t.ex. lönespecifikationer en tid tillbaka för att se hur mycket du i regel arbetar övertid m.m. och gör en form av genomsnittsberäkning. Skulle du arbeta över en dag eller två en månad och då få ut lite mer än du normalt får, får du behålla det lilla extra du tjänar.Som synes enligt lagrummet ovan krävs det att din ekonomi väsentligen förbättrats för att en omprövning ska aktualiseras. Det torde således krävas mer än att du arbetar en dag eller två extra en månad. Sådant som definitivt kan göra att din ekonomi väsentligen förbättras är om du ärver pengar/egendom eller om du vinner pengar. I teorin torde det även gå att argumentera för att om du vid skuldsaneringsbeslutet har en halvtidstjänst och du efter ett tag får en heltidstjänst med dubbelt så mycket betalt, har din ekonomi väsentligen förbättrats. Men att du arbetar över en dag eller två, det får du i regel behålla.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Blev beviljad skuldsanering för 20 år sedan. Finns det någon möjlighet till att få skuldsanering igen?

2018-10-24 i Skuldsanering
FRÅGA |Blev beviljad skuldsanering för 20 år sedan. Finns det någon möjlighet till att få skuldsanering igen? Är förtidspensionerad sddan 2008 efter en trafikolycka som nästan tog mitt liv.
Linnéa Carnrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har tidigare blivit beviljad skuldsanering och undrar nu om det finns någon möjlighet till skuldsanering igen. Bestämmelser om skuldsanering återfinns i Skuldsaneringslag 2016:675 (SksanL).Dessa villkor måste vara uppfyllda för att beviljas skuldsanering: Skuldsanering får beviljas för person som har sina huvudsakliga intressen i Sverige (6 § SksanL).För person som inte rätteligen kan betala sina skulder och denna oförmåga förväntas best under en längre tid (7 § SksanL).Skuldsanering får beviljas om det är skäligt med hänsyn till personens personliga och ekonomiska förhållanden. Vid skälighetsbedömningen ska särskilt beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar personen har gjort för att fullgöra sina förpliktelser (9 § SksanL).Om personen tidigare har beviljats skuldsanering, får skuldsanering beviljas endast om det finns särskilda skäl (10 § SksanL).I ditt fall blir det särskilt väsentligt att behandla sista punkten lite närmare. Innebörden av "särskilda skäl" enligt (10 § SksanL).För att kunna få skuldsanering en andra gång krävs särskilda skäl. Tanken är att man enbart ska kunna få skuldsanering en gång under sin livstid. Från denna huvudregel finns dock ett undantag som säger att i speciella undantagssituationer kan det framstå som godtagbart med en andra skuldsanering. Tillämpningen ska dock vara mycket restriktiv. Har den tidigare skuldsaneringen misslyckats ska anledningen till detta särskilt beaktas. I rättsfallet NJA 2013 s. 689 förekom det synnerliga skäl för att bevilja skuldsanering en andra gång. Sedan A.B:s förordnande av god man upphävts, började hennes misskötsamhet med betalningar. Under tiden som hon misskötte betalningarna var hon dessutom allvarligt psykiskt sjuk. Enligt min mening kan din livssituation, med hänsyn till din fruktansvärda trafikolycka, utgöra synnerliga skäl för att bevilja skuldsanering en andra gång. En god idé är att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Detta gör du antingen genom deras e-tjänst eller genom att fylla i en blankett. Mer information finns här.Hoppas verkligen att du fått hjälp på vägen! Jag önskar dig lycka till!

Vilka regler gäller för extra inkomster under en skuldsanering?

2018-09-07 i Skuldsanering
FRÅGA |SKULDSANERING OCH INKOMSTHej. Jag har två frågor angående skuldsanering. Först och främst lever jag idag med en total skuld på nästan en miljon kronor, vilket är helt stört såklart. Skulder som jag bla drog på mig under en lång tids sjukdom där jag inte kunde arbeta under lite mer än tre år. Jag arbetar idag och tjänar ca 19000kr efter skatt, skulderna kostar mig nästan 16000kr per månad och övriga kostnader plus skuld gör att jag har legat minus varje månad under flera år. Hur stor är sannolikheten att bli beviljad skuldsanering? Jag har än så länge också lyckats undvika skuld hos KFM och anmärkningar. Fråga två handlar om inkomst under pågående skuldsanering. Jag har en sidoinkomst i form av handel med aktier. Jag har i nuläget inget kapital, men vad händer/kan hända under en pågående skuldsanering om jag skulle bli några kronor rikare plötsligt, t ex ett arv eller en gåva och använder dessa som kapital och tjänar några extra kronor då och då?Tack på förhand, T.
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.En persons möjligheter till skuldsanering är något som kronofogden tar ställning till i varje enskilt fall. För att beviljas skuldsanering ska situationen för den skuldsatte vara sådan att denne rätteligen inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid, som lagen beskriver i §7 skuldsaneringslagen (2016:675). Detta innebär att du måste visa att du befinner dig i en situation som du omöjligen kan ordna själv. Vid ansökan om skuldsanering görs således en skälighetsbedömning kring personens personliga och ekonomiska förhållanden. I en sådan bedömning tar man även hänsyn till hur skulderna uppstått och vad personen gjort för att lösa situationen. Personen får inte ha beviljats skuldsanering tidigare och behöver även kunna visa på en enorm ansträngning att försökt och fortfarande försöker få situationen bättre. Det blir som sagt en individuell bedömning varje gång någon ansöker om skuldsanering.Mitt råd blir därför att du kontaktar kronofogdemyndigheten för att få en personlig bedömning över din situation. En ansökan om skuldsanering lämnas skriftligen till kronofogden.För den som beviljats skuldsanering upprättas en betalningsplan som gäller under en femårsperiod, § 34 samma lag. Under den perioden får den skuldsatte behålla en uträknad del av alla inkomster och resten ska betalas in till skulderna. Skulle det inkomma extra inkomster någon månad i form av extra lön, avkastningar, gåvor eller arv så kommer dessa att gå till avbetalningen enligt planen. Det är av stor vikt att dessa rapporteras in till kronofogden under den tiden skuldsanering pågår, då detta är en begränsad tid som du ska visa din högsta vilja att betala av. Du får med det heller inte avtacka dig eventuella gåvor och arv.Det finns ett tidigare fall som gick till rätten där en kvinna tre månader före skuldsanering skulle upphöra fick ett arv från sina föräldrar. Hon avstod då arvet till förmån för sina egna barn för att det inte skulle försvinna till borgenärerna. Skuldsaneringen hos KFM upphörde omedelbart utan möjlighet att beviljas ny ansökan. Du skriver att du idag inte har någon skuld hos KFM och heller inga anmärkningar. Har du levt med din situation under lång tid har du nog en god chans att kunna beviljas skuldsanering

Får jag behålla skadeståndsersättning trots skuldsanering?

2018-08-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej har inledande skuldsanering. Kommer att få skadestånd på 60000, för min pappa som blev mördad. Får jag behålla detta? Mvh
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det du bör göra i denna situation är att ansöka om en omprövning av ditt skuldsaneringsbeslut. Detta eftersom 60 000 kr är en så pass stor summa att det skulle kunna betraktas som att ditt betalningsutrymme ökat och att din ekonomi blivit väsentligen bättre (se 49 § skuldsaneringslagen). Det som kan hända efter att du ansökt om en sådan omprövning är att du kan komma att få betala lite mer inom ramen för skuldsaneringen. De kommer dock inte att ta hela summan rakt av.Om du inte ansöker om omprövning själv, finns risken att någon borgenär vars fordran ingår i skuldsaneringen ansöker om omprövning om de skulle få vetskap om skadeståndsersättningen. Detta kan komma att få allvarligare konsekvenser än om du ansöker själv, till exempel att tiden för din betalningsplan förlängs (se 48 § skuldsaneringslagen). Jag rekommenderar därför att du inte väntar utan ansöker själv.Du hittar mer information om omprövning samt ansökningsblankett på Kronofogdens hemsida, se här.Lycka till, och hoppas du fick svar på frågan! Återkom gärna vid fler funderingar.Med vänliga hälsningar,

Drabbar skuldsanering maken?

2018-08-23 i Skuldsanering
FRÅGA |Är gift, om jag måste skuldsanera mig hur drabbar det min make som inte är indragen i det?
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det kommer till skulder är varje person själv ansvarig för sina skulder. Detta gäller också mellan makar vilket innebär att man som make eller maka inte ansvarar för den andres skulder. Se 1 kap. 3 § äktenskapsbalken. När det kommer till skuldsanering är det skuldsaneringslagen som gäller. Beslut om skuldsanering fattas av kronofogdemyndigheten. Myndigheten gör en samlad bedömning av alla omständigheter som i frågan är relevanta. Då det är du som person som själv ansvarar för dina skulder kretsar denna bedömning framförallt kring din ekonomi och din förmåga att kunna betala. Frågan huruvida en makes ekonomi kan komma att spela roll vid bedömning av skuldsanering har tagits upp i Högsta domstolen (det vill säga i högsta instansen som kan besluta i frågan). Högsta domstolen säger att det inte finns något krav på att någon annan än just personen som ansöker om skuldsanering ska behöva bidra till betalning av skulder. Domstolen säger också att en makes ekonomi endast kan vara av relevans vid bedömning av frågan vilken levnadsstandard som personen som ansöker har. Om makens ekonomi medför en så god levnadsstandard för personen som ansöker om skuldsanering att det skulle vara stötande för allmänheten att bevilja en skuldsanering kan det få betydelse vid bedömningen. Du kan läsa en dom från 2014 här. Vid beslut om vad skuldsaneringen ska omfatta och hur mycket som varje månad ska betalas tillbaka utgår kronofogdemyndigheten endast från personen som ansöker och dennes ekonomiska situation. En makes ekonomi tas alltså endast med i bedömning kring om skuldsanering ska beviljas eller ej och inte i bedömning över hur mycket som ska betalas tillbaka. Sammanfattningsvis kan sägas att din make aldrig kommer behöva betala för dina skulder, inte heller om du får ett beslut om skuldsanering. Den enda anledningen för kronofogdemyndigheten att göra en bedömning över din makes ekonomi är vid bedömning av hur din levnadsstandard ser ut. Skuldsaneringen kommer med andra ord inte drabba din make. Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline!Med vänliga hälsningar,