Att överta skulder i syfte att ansöka om skuldsanering

2020-07-09 i Skuldsanering
FRÅGA |Hejsan!Jag har ställt till det rejält. Min mor har ställt upp under många år. Tagit blancolån i sitt namn. Nu kan jag inte betala, funderar på att ansöka om skuldsanering. Men behöver då ha lånen överskrivna i mitt namn. Hur går man tillväga och kan man äns göra det?Tacksam för svar
Erik Karlsson |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag inleder svaret med att gå igenom hur och när du kan ta över någon annans skulder. Vidare berör jag vilka eventuella utsikter du har att få en skuldsanering beviljad.Du kan ta över lånen med långivarnas samtyckeDet är möjligt att skriva över lånen i ditt namn. Dock kräver det långivarnas samtycke. Detta följer av de allmänna avtalsrättsliga principerna om avtalsfrihet och att avtal ska hållas (jfr 1 § skuldebrevslagen). Man kan inte ensidigt ändra villkoren eller byta parter i ett avtal om det inte särskilt framgår i någon lag. Någon sådan lag finns inte i ditt fall. Du måste alltså komma överens med långivarna om att låta lånen skrivas över till dig. Kan du inte betala lånen är det tyvärr osannolikt att någon långivare går med på det, framför allt om det görs i syfte att ansöka om skuldsanering (långivarna vill alltid ha betalt). Däremot kan det givetvis vara värt att kontakta långivarna och försöka nå en överenskommelse!Svårt att få en skuldsanering beviljad oavsettFör att beviljas skuldsanering ska det var skäligt med hänsyn till den sökandes personliga och ekonomiska förhållanden (9 § 1 st skuldsaneringslagen). Vid denna bedömning beaktas särskilt när, hur och varför den sökande har skuldsatt sig och huruvida den sökande gjort allt för att försöka betala av skulderna ifråga (9 § 2 st skuldsaneringslagen).Tyvärr är det osannolikt att en skuldsanering skulle bedömas vara skälig om du skuldsätter dig när du redan saknar medel att betala av skulder med, enbart i syfte att kunna ansöka om skuldsanering. Om du därtill endast har skulderna i ditt namn under en kortare tid kan det komma att ifrågasättas om du verkligen gjort allt för att försöka betala av skulderna (tidsaspekten är ofta viktig)Det är alltså tveksamt att du skulle beviljas skuldsanering även om långivarna skulle gå med på att låta dig ta över lånen. SammanfattningFör att sammanfatta är det möjligt att med långivarnas samtycke att låta dig ta över lånen. Det handlar om att nå en överenskommelse med långivarna. Däremot är det oavsett osannolikt att du i sådant fall skulle beviljas skuldsanering om du tar över skulderna enbart i syfte att ansöka om skuldsanering. Hoppas du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa fler!

Vad krävs för att få skuldsanering?

2020-06-10 i Skuldsanering
FRÅGA |HejOm man dragit på sej skulder på grund av ett bedrägeri och detta är ganska färskt, vi vill lösa detta innan det går för långt. Kan man söka skuldsanering.
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vem kan få skuldsaneringBåde företagare och privatpersoner kan få hjälp med skuldsanering. Det är Kronofogden som sköter skuldsaneringar (4 § skuldsaneringslagen). Kronofogden är en statlig myndighet. För att få skuldsanering måste man ha skulder som man omöjligen kommer kunna betala på flera års tid (7 § skuldsaneringslagen). Man ska ha sina huvudsakliga intressen i Sverige, med det menas vanligen att man är bosatt här, arbetar här och har sina skulder här (6 § skuldsaneringslagen). Driver man en näringsverksamhet ska den vara enkel att utreda. Man får inte heller ha näringsförbud (8 § skuldsaneringslagen). Sedan görs en prövning av Kronofogden för att avgöra om det är rimligt att man får skuldsanering med hänsyn till ens personliga och ekonomiska förhållanden (9 § skuldsaneringslagen). Det är bara möjligt att få skuldsanering mer än en gång om det föreligger särskilda skäl (10 § skuldsaneringslagen).Hur får man skuldsaneringMan behöver göra en skriftlig ansökan till Kronofogden (11 § skuldsaneringslagen). Den kan göras digitalt direkt på Kronofogdens hemsida eller så skriver man ut en blankett från deras hemsida. Det går bra att fylla i ansökan själv men behöver man hjälp finns det budget- och skuldrådgivare hos kommunen som ska hjälpa till (5 kap. 12 § socialtjänstlagen). Kronofogden tar emot ansökan och utreder sedan om skuldsanering kan beviljas. Om skuldsanering beviljas får man en betalningsanmärkning vilken försvinner efter 5 år. Vid beviljad skuldsanering kan ens skulder sättas ned eller avskrivas helt (47 § skuldsaneringslagen). Om skuldsanering inte beviljas finns en möjlighet att överklaga beslutet hos en domstol (45 § skuldsaneringslagen).Rekommendation Du kan kontakta din hemkommuns budget- och skuldrådgivare för att få individuella råd om din situation. Om du känner att din situation passar in på Kronofogdens krav och att en skuldsanering skulle gynna dig kan du ansöka om skuldsanering. Om din ansökan avslås kommer Kronofogden att motivera varför skuldsanering inte är möjligt. Med vänliga hälsningar,

Vad händer om en gäldenär får pengar under en skuldsanering?

2020-05-17 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Jag har skuldsanering och har lånat ut pengar till en vän utomlands. Dessa ska jag troligtvis få tillbaka innan min sanering är klar. Det är 40 000:-.Får jag behålla dessa eller måste jag uppge för KF när jag fått dom?Hälsningar Anette
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga handlar om skuldsanering vilket det finns regler om i skuldsaneringslagen.Ska en gäldenär informera Kronofogden om förändrade ekonomiska förhållanden?En gäldenär som genomgår en skuldsanering har ingen generell upplysningsplikt till Kronofogden. Däremot ska en ansökan om skuldsanering innehålla uppgifter om gäldenärens inkomster, tillgångar och utgifter (12 § skuldsaneringslag). Om gäldenären har en fordran är detta att betrakta som en tillgång. En gäldenär kan självmant vända sig till Kronofogden för att ansöka om omprövning av skuldsaneringen på grund av väsentligt förändrade ekonomiska förhållanden (49 § 1 p. skuldsaneringslag). Vad kan hända om en gäldenär självmant inte informerar om förändrade ekonomiska förhållanden?En borgenär vars fordran ingår i skuldsaneringen kan ansöka om omprövning av skuldsaneringsförfarandet. Omprövningsrätten föreligger i flera fall, ett exempel är om gäldenären i sin ansökan om skuldsanering eller annars under ärendets handläggning medvetet har lämnat oriktiga uppgifter till men för borgenären. Ett annat fall som kan leda till att skuldsaneringen upphör, är om gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättrats efter beslutet om skuldsanering och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutses vid beslutet. (48 § skuldsaneringslagen).Vad är en väsentlig förbättring?För att bedöma om gäldenärens ekonomiska förhållanden är en väsentlig förbättring ska en helhetsbedömning göras, då förändringen ska vara bestående i cirka 4 månader. En förbättring är exempelvis om gäldenären får högre lön, deltidsarbete som övergått i heltid eller regelbunden övertid. Det kan även vara en större lotterivinst eller ett stort arv.Sammanfattning och rekommendationDet finns ingen generell upplysningsplikt förutom vid inledandet av ett skuldsaneringsförfarande. En borgenär kan ompröva skuldsaneringsbeslutet på grund av en väsentlig förbättring av din betalningsförmåga eller på grund av oriktiga uppgifter. Jag kan inte göra en bedömning huruvida 40.000 kr innebär en väsentlig förbättring då det är en helhetsbedömning som ska göras. Min rekommendation är därför att du ska höra av dig till en handläggare på Kronofogden för att fråga om pengarna utgör en väsentlig förbättring i ditt fall.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Förutsättningar för att beviljas skuldsanering med skulder på ca 350 000 kr

2020-04-27 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej! Jag vill ansöka om skuldsanering. Jag är 36 år gammal, ensamstående, frisk och har en anställning som socialsekreterare. Mina förfallna skulder uppgår vid ansökan till cirka 350 000 kr. Min månadslön för heltid är 25 000 kr och jag arbetar 75 %. Under åren 2016 och 2017 har min bruttoinkomst varit 27 000 kr i månaden, då jag arbetat övertid och på obekväm arbetstid. Om jag ansöker om skuldsanering, vilka förutsättningar finns för att Kronofogdemyndigheten ska bevilja ansökan?
Erika Redelius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skuldsanering hittas i skuldsaneringslagen.Allmänna krav för skuldsaneringFör att en ansökan om skuldsanering ska beviljas ställs krav på kvalificerad insolvens (7 § skuldsaneringslagen). Detta innebär att du ska sakna möjlighet att betala dina skulder, även över många års tid. Som riktlinje har Högsta Domstolen tidigare sagt att man inte ska kunna göra sig skuldfri på 15 år. Andra krav för att beviljas skuldsanering är att den ska anses rimlig utifrån din speciella situation (9 § skuldsaneringsslagen). Detta behandlar bland annat omständigheterna vid skuldernas tillkomst och ansträngningar som gjorts för att betala av skulderna tidigare. Du ska även ha skulderna i Sverige, alternativt arbeta eller bo i landet (6 § skuldsaneringslagen).Uppfyller du kravet?Din situation är jämförbar med den för kvinnan i NJA 2010 s. 496. Personen i fråga arbetade där deltid som socialsekreterare med 20 000 kr i lön, 350 000 kr i vanliga skulder och 280 000 kr studieskuld. Kvinnan i fallet ansågs utifrån förutsättningarna inte vara i en så pass dålig ekonomisk situation att hon kunde beviljas skuldsanering.Skulle det beviljas?Utifrån en jämförelse med det tidigare rättsfallet anser jag att förutsättningarna för att du kommer att beviljas skuldsanering är låga, eftersom du verkar ha en mer förmånlig ekonomisk situation än kvinnan i det fallet vars omständigheter fortfarande inte ansågs tillräckliga. Jag kan dock inte säga säkert att du skulle nekas skuldsanering. Jag rekommenderar att du, om du vill ha skuldsanering, kontaktar Kronofogden för att få en preliminär bedömning direkt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag få skuldsanering trots att jag är dömd till att betala solidariskt skadestånd?

2020-06-26 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag är solidariskt dömd att betala ett skadestånd. Hur kan jag gå till väga för att få en skuldsanering eller är detta ens möjligt pga den solidariska domen?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen.Det finns en mängd faktorer som spelar in i om du kommer beviljas skuldsanering eller ej. Att vara dömd till skadestånd kan tala emot att det skulle beviljas, men det innebär definitivt inte att det är omöjligt.Vem kan få skuldsanering?För att en ansökan om skuldsanering ska beviljas ställs först och främst krav på kvalificerad insolvens (7 § skuldsaneringslagen). Detta innebär att du ska sakna möjlighet att betala dina skulder, även över många års tid. Detta inkluderar förstås alla dina skulder och inte bara skadeståndet. Som riktlinje har Högsta Domstolen tidigare sagt att man inte ska kunna göra sig skuldfri på 15 år. Andra krav för att beviljas skuldsanering är bland annat att det ska anses rimligt utifrån din speciella situation (9 § skuldsaneringsslagen). Detta behandlar bland annat omständigheterna vid skuldernas tillkomst och ansträngningar som gjorts för att betala av skulderna tidigare. Det är här skadeståndet kan spela in, men endast Kronofogden kan göra den exakta bedömningen i just ditt fall. Om allt annat talar för att du bör beviljas skuldsanering bör skadeståndet dock inte förhindra det, särskilt eftersom du endast är solidariskt ansvarig.Hur ansöker man om skuldsanering?Ansökan sker till Kronofogden och den ska vara skriftlig (11 § skuldsaneringslagen). Ansökan görs lättast via Kronofogdens hemsida, där du även kan läsa mer om vad som händer vid en eventuell skuldsanering.Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Får kronofogden utmäta arv?

2020-05-20 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej mina föräldrar har avlidit och efterlämnar sig ett hus som arv. De skrev ett testamente vilket lyder:....Den egendom som bröstarvingar erhåller efter bådas död skall utgöra deras enskilda egendom i äktenskap respektive ej omfattas av bodelningsreglerna enligt lagen om sambors gemensamma hem. Motsvarande skall gälla avkastningen av egendomen och vad som träder i dess och avkastningens ställe omfattas av övertagande-rätt eller rådighetsinskränkningar enligt äktenskapsbalken respektive lagen om sambors gemensamma hem. Våra testamentstagare medges dock rätt att genom äktenskapsförord eller i förekommande fall genom avtal bestämma att egendomen, avkastningen därav och vad som träder i dess och avkastningens ställe, skall vara giftorättsgods respektive omfattas av bodelningsreglerna enligt lagen om sambors gemensamma hem....Jag har en pågående skuldsanering och undrar om kronofogden kan ta del av arvet?Tack på förhand!
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om utmätning hittas i utsökningsbalken och regler om skuldsanering i skuldsaneringslagen.I mitt svar kommer jag först gå igenom vad som gäller när man har pågående skuldsanering och under den perioden får ett arv. Därefter redogöra översiktligt för vilken egendom som får utmätas vid skuldsanering, samt om den egendom man kommer att få ärva genom arv under tiden man har skuldsanering ingår i utmätningen.Påverkar arvet skuldsaneringen?Det framgår i din fråga att för närvarande har skuldsanering. När beslut om skuldsanering beviljas, upprättar man en återbetalningsplan (29 § skuldsaneringslagen). Skuldsaneringsplanen löper vanligtvis under fem år (34 § skuldsaneringslagen).I vissa fall är det möjligt att ompröva ett beslut om skuldsanering och få återbetalningsplanen ändrad (48 § skuldsaneringslagen). En sådan omständighet föreligger när gäldenären fått en väsentligt bättre betalningsförmåga under skuldsaneringen. En gäldenär som genomgår en skuldsanering som fått en oväntad inkomst genom tex. ett arv riskerar att få villkoren för skuldsaneringen ändrad. Ändringen kan innebära att avbetalningarna ökas eller förlängs eller att skuldsaneringen helt upphävs.Skulle Kronofogdemyndigheten göra bedömningen att arvet från dina föräldrar innebär att dina ekonomiska förhållanden avsevärt förbättras, kan det alltså leda till att man kommer ompröva ditt tidigare beslut om skuldsanering. (48 § p.7 skuldsaneringslagen).Vilken egendom får Kronofogdemyndigheten utmäta?Kronofogdemyndigheten har rätt att utmäta all egendom som tillhör den som är betalningsskyldig och sådan egendom som kan förväntas inbringa pengar för att betala av skulder (4 kap. 3 § utsökningsbalken). Rätten att utmäta gäller även sådan egendom som den skuldsatte genom framtida arv kommer att ärva, förutsatt att arvskiftet sker under tiden man har pågående skuldsanering (4 kap. 2 § utsökningsbalken).Kronofogdemyndigheten får däremot inte utmäta egendom som det enligt lag är undantaget. Som exempel på sådan egendom kan nämnas: egendom som genom föreskrift vid gåva eller testamente inte får överlåtas. Vilket innebär att egendomen inte får bli föremål för utmätning (5 kap. 5 § utsökningsbalken). I testamentet har dina föräldrar gjort egendomen till enskild egendom vilket innebär att den inte ska ingå i en framtida bodelning. I din fråga framgår dock inte om dina föräldrar även skrivit in ett överlåtelseförbud i testamentet. Ett överlåtelseförbud innebär att fastigheten inte får säljas, skänkas eller bytas bort.SammanfattningArvet kan innebära att beslutet om skuldsanering omprövas (förutsatt att dina ekonomiska förhållanden avsevärt förbättras).Om det framgår i testamentet genom särskild föreskrift att egendomen inte får överlåtas så får inte egendomen bli föremål för utmätning. Bestämmelsen gäller även om man har pågående skuldsanering. Om en sådan föreskrift saknas kan arvet utmätas. I din fråga framgår endast att dina föräldrar gjort fastigheten till enskild egendom vilket inte är detsamma som ett överlåtelseförbud.Om du känner att du behöver vidare hjälp med din frågeställning skulle jag råda dig ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig i ärendet och andra eventuella frågor. Du kan boka tid direkt här: https://lawline.se/bokaHoppas du fått svar på din fråga!

Hur länge kan man begära betalt för skulder och hur gör jag för att få bli skuldfri?

2020-04-29 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej ! Jag undrar om det kan vara möjligt att kräva pengar för 20-30 år gamla inkassoskulder av olika bolag av slik sort?Dessutom har kronofogden dragit på lönen så fort dom haft en möjlighet.De sista 10 åren har jag levt på existensminimum,soc.bidrag eller utmätning.Det gäller 400 000 I skulder som är äldre än 20 år.+200.000 hos Fogden .Kronofogdeskulden vill jag betala för jag fick ett litet arv,men de andra urgamla skulderna blev en kalldusch av rang!!Som dessutom är från mitt förra äktenskap,Han har lurat av mej ALLT jag äger & har ägt.Smycken,diamanter,m.m,fina äkta stenar,konst bl.a Andy Warhol tavlor,äkta mattor,konstglas,ja allt ! Känner mej maktlös!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningHur länge man kan begära betalt för en skuld sker utifrån reglerna om preskription. Reglerna om preskription finns i preskriptionslagen. För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år. För en treårig preskriptionstid krävs att det gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet som företagaren i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit dig som konsument för huvudsakligen enskilt bruk (2 § andra stycket Preskriptionslagen). Exempel på sådana tjänster är t.ex. en privat telefonräkning eller en postorderskuld. Skulder som inte är konsumentskulder faller under den allmänna preskriptionstiden om tio år (2 § första stycket Preskriptionslagen).Preskriptionen avbryts genom att:- Du betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den, - Du får ett skriftligt krav om skulden från borgenären (den som vill ha betalt), eller - Borgenären väcker talan mot dig vid t.ex. domstol eller hos KronofogdemyndighetenAtt preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar gälla från dagen för avbrottet (5 § Preskriptionslagen). Om skulden uppkom den 1 januari 1990 preskriberades den samma datum år 2000, under förutsättning att preskriptionsavbrott inte skett. Om det skett ett preskriptionsavbrott är det däremot möjligt att hålla skulden levande, i princip hur länge som helst. Om det för en skuld som uppkom 1990 skedde ett preskriptionsavbrott exempelvis januari 1999 blir det nya datumet för preskription januari 2009 osv. Därför är det helt enkelt möjligt att hålla skulder levande i 20 år som i ditt fall.Skuldsanering kan vara ett alternativ för digReglerna om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen. Skuldsanering innebär i korthet att en skuldsatt person (gäldenär) som har en stor skuldbörda kan ansöka om att genomgå en process där vederbörande under fem år lever på existensminimum. Under skuldsaneringen avbetalar den skuldsatte ett visst belopp enligt betalningsplan som Kronofogdemyndigheten fastställt för ärendet.I skuldsaneringen ingår alla fordringar mot den skuldsatte, med vissa undantag (30 § Skuldsaneringslagen). Det som är undantaget är fordringar på familjerättsliga underhåll, fordringar för vilka fordringsägaren har panträtt eller annan säkerhet, fordringar för vilka fordringsägaren har fått ett utmätningsbeslut innan gäldenären har fått ett beslut om inledande av skuldsanering, fordringar som inte är förfallna och som är beroende av att fordringsägaren utför sin avtalsprestation, samt fordringar som är tvistiga(dvs gäldenären har någon sorts invändning mot fordringsägarens betalningskrav) (31 § Skuldsaneringslagen). När skuldsaneringen är slutförd är personen befriad från de skulder som ingick i skuldsaneringen, och det går då inte att kräva vederbörande på mer betalt (47 § Skuldsaneringslagen).För att beviljas skuldsanering krävs det att gäldenären är kvalificerat insolvent, innebärande att vederbörande inte kan betala skulden under överskådlig tid (7 § Skuldsaneringslagen). Om en skuldsatt uppfyller villkoren för skuldsanering avgörs i det enskilda fallet, dock krävs det i regel att man inte kan betala av skulden under en tidsrymd av 15-20 år. Om du har väldigt stora skulder som inte kan betalas finns det helt enkelt en möjlighet till skuldsanering, om du sköter skuldsaneringen i fem år är du därefter skuldfri.Min rekommendation är att du kontaktar budget- och skuldrådgivaren i din kommun. Skuldrådgivaren kan du få kontakt med genom att ringa till kommunens växel och be om att få bli kopplad. Du kan få hjälp att se över din ekonomi och hjälp att fylla i ansökan om skuldsanering.Sammanfattningsvis finns det möjlighet att hålla skulder levande för indrivning i princip hur länge som helst, under förutsättning att det sker ett preskriptionsavbrott. Min rekommendation är att du kontaktar skuldrådgivningen i din kommun och får hjälp med att ansöka om skuldsanering för att bli skuldfri i förlängningen.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan nya skulder ingå i en skuldsanering?

2020-04-17 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har skuldsanering och har fått restskatt från ett vårdbidrag som var skattad.Har inga tillgångar att betala detta med i och med skuldsaneringen. Kan jag få hjälp med detta så det ingår i skuldsaneringen också eller betala av eller något annat sätt?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om skuldsanering för privatpersoner vilket det finns regler om i Skuldsaneringslagen.Din fråga är om den uppkomna kvarskatten ingår eller kan ingå i din skuldsanering. I mitt svar utgår jag från att du har blivit beviljad skuldsanering och att beslutet har vunnit laga kraft.Vilka skulder ingår i en skuldsanering?När en privatperson ansöker om skuldsanering ska Kronofogden fatta ett så kallat inledandebeslut om ansökan om skuldsanering inte ska avvisas eller avslås (17 § skuldsaneringslagen).De skulder som har uppkommit före dagen då inledandebeslutet togs ingår normalt i skuldsaneringen. Det innebär att skulder som har uppkommit efter att inledandebeslutet har tagits inte omfattas av skuldsaneringen (30 § skuldsaneringslagen). Nya skulder efter ett beslut om skuldsanering kan inte ingå i skuldsaneringen.Vad kan hända om man inte betalar kvarskatt som inte ingår i skuldsaneringens betalningsplan?Om kvarskatt inte betalas i tid kan Kronofogden t.ex. besluta om löneutmätning (7 kap. 1 § UB). Detta trots att gäldenären (den person som är skyldig en borgenär pengar) har blivit beviljad skuldsanering och betalar in pengar enligt skuldsaneringens betalningsplan. En utmätning under pågående skuldsanering kan därför påverka gäldenärens förmåga följa skuldsaneringens betalningsplan.En borgenär som har en fordran som ingår i skuldsaneringen kan ansöka om att skuldsaneringen ska upphävas om gäldenären avviker från att betala enligt betalningsplanen och att avvikelsen inte är ringa (48 § 6 p. skuldsaneringslagen).AvslutningsvisJag rekommenderar att du tar kontakt med din handläggare på Kronofogden och diskuterar ditt problem. Enligt lag så ingår inte nya skulder i skuldsaneringen, då skulden inte ingår i skuldsaneringsplanen. Det betyder att nya skulder ska betalas av samtidigt som skuldsaneringens betalningsplan ska följas. Utmätning av nya skulder kan påverka betalningsförmågan enligt betalningsplanen. Om betalningsplanen inte följs och avvikelsen är stor, kan i borgenärerna kräva att skuldsaneringen ska upphöra. Det är därför viktigt att kommunicera med din handläggare så att en potentiell avvikelse från betalningsplanen inte blir för stor.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,