Skuldsanering - när försvinner anmärkning?

2021-09-14 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej! Jag har skuldsanering men betalat bara i 3 år och den är klar i januari 2022, alltså 3,5 månader kvar. Min fråga är kan man få anmärkningen bortplockad i förtid? Jag har betalt allt som skulle betalas.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du undrar alltså när uppgifterna om skuldsanering kommer tas bort och om detta kan ske tidigare med tanke på att du betalat klart i förtid.Skuldsanering En skuldsanering ansöker man om hos Kronofogden. Både företag och privatpersoner kan vara föremål för en skuldsanering, som innebär att man under en begränsad tid åtar sig att betala av sina skulder. En betalningsplan upprättas och man betalar därefter successivt av skulderna. Uppgifter om skuldsanering Enligt Kronofogden och Integritetsskyddsmyndigheten finns uppgifter om skuldsanering kvar i 5 år från den dag då Kronofogden beslutat om skuldsaneringen. Detta gäller även vid en kortare betalningsplan. Om skuldsaneringen skulle pågå i längre än 5 år gallras den ut när betalningsplanen löper ut - med andra ord den dag då skuldsaneringen är klar.Slutsats Uppgifter om skuldsanering finns alltid kvar i minst 5 år från den dag då beslut om skuldsanering fattats. Således spelar det tyvärr ingen roll att du betalat av dina skulder i förtid, eftersom anmärkningen ändå kommer finnas kvar i 5 år. Hade din betalningsplan stäckt sig över en längre tidsperiod än 5 år hade uppgifterna tagits bort när skuldsaneringen avslutats.Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Vad händer med borgenärens fordran om gäldenären saknar betalningsförmåga vid skuldsanering?

2021-08-23 i Skuldsanering
FRÅGA |När gäldenären inte kan betala alls vid skuldsanering, får jag inga pengar tillbaka då?
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad händer med borgenärens fordran om gäldenären saknar betalningsförmåga vid skuldsanering?En person som har fått skuldsanering betalar en del av sina skulder under några år. När den skuldsatta personen är klar med sin skuldsanering har inte personen kvar skulderna som ingick i skuldsaneringen. För borgenären, det vill säga personen som gäldenären har en skuld till, innebär detta att dennas fordran kommer att skrivas ner. Detta innebär alltså att borgenären inte kommer att få fullt betalt. Hur mycket fordran, det vill säga gäldenärens skuld, kommer skrivas ner beror på gäldenärens betalningsförmåga. Om gäldenären som har fått skuldsanering helt saknar betalningsförmåga skrivs borgenärens fordran helt ner. Detta innebär att borgenären inte kommer få betalt alls. Sammanfattning Om gäldenären saknar betalningsförmåga kommer borgenären inte få betalt alls. Detta innebär alltså att om du är borgenär och gäldenären inte kan betala fordran, så kommer fordran skrivas ner helt och du kommer inte få betalt. Det du kan göra som borgenär är att ansöka om en omprövning av skuldsaneringen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny! Med vänliga hälsningar,

Förmögenhetsökning under pågående skuldsanering

2021-08-17 i Skuldsanering
FRÅGA |Vad händer om jag under pågående / beviljad skuldsanering som vunnit laga kraft får en bonus från arbetet säg 25000:-Kommer KFM att ta allt eller riskerar jag skuldsaneringen?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bonus kommer att betraktas som en förmögenhetsökning. En fordringsägare, som har en fordran som omfattas av skuldsaneringen, kan ansöka om att beslutet om skuldsanering ska upphävas eller ändras om dina ekonomiska förhållanden "väsentligen har förbättrats" efter beslutet om skuldsanering och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutsättas vid beslutet (48 § första stycket 7 p. skuldsaneringslagen).Vad innebär "väsentligen har förbättrats"?I rättsfallet RH 2003:59 ansågs ett belopp om ca 400 000 kr vara ett betydande belopp som skulle göra att skuldsaneringen skulle upphävas. Den ekonomiska situationen hade väsentligen förbättrats. Min bedömning är att en bonus om 25 000 kr inte innebär en väsentlig förbättring av de ekonomiska förhållandena, vilket därmed inte kommer att påverka skuldsaneringen.Tiden för ansökan om upphävning eller ändringEn fordringsägare måste dock ansöka om upphävande/ändring av skuldsaneringen inom fem år från dagen för inledandebeslutet, eller om en betalningsplan löper ut senare, ska ansökan senast göras den dag då planen löper ut (48 § andra stycket skuldsaneringslagen).Kan pengarna utmätas?Utgångspunkten är att utmätning inte får ske för fordringar som uppkommit innan beslutet om skuldsanering (42 § skuldsaneringslagen). Däremot kan beloppet utmätas om du får en fordran som hamnar hos Kronofogden efter beslutet och såldes inte omfattas av skuldsaneringen.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad händer om man missar att betala en månad vid skuldsanering?

2021-07-31 i Skuldsanering
FRÅGA |Om man inte har möjlighet att betala till kronofogden 1 månad vid misskötsamhet under skuldsanering,läggs den på totala skulden eller blir det löneutmätning direkt då?
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om du missar en betalning så kommer du få en påminnelse av Kronofogden angående betalning. Om du skulle missa fler betalningar så kan Kronofogden kontakta borgenären att du inte betalar. Då skulle borgenären kunna ansöka om att din skuldsanering ska ändras eller upphävas (48 § 6 punkten skuldsaneringslagen). Dock sker detta vid misskötsel av betalningarna och inte vid en enstaka miss. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Hur länge finns uppgifter om skuldsanering kvar?

2021-08-24 i Skuldsanering
FRÅGA |Min skuldsanering varade i 4 år pga sjukdom. Blev klar med den i juli. När försvinner min prick då?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar när uppgifterna om skuldsaneringen kommer att försvinna. Om kreditupplysning I kreditupplysningsregister finns uppgifter om betalningsanmärkningar som hämtas från bland annat Skatteverket och Kronofogden. Registret är tänkt att utgöra underlag vid kreditgivning. Skuldsanering Enligt Kronofogden och Integritetsskyddsmyndigheten finns uppgifter om skuldsanering kvar i 5 år från den dag då Kronofogden beslutat om skuldsaneringen. Om skuldsaneringen skulle pågå i längre än 5 år gallras den ut när betalningsplanen löper ut - med andra ord den dag då skuldsaneringen är klar. Din skuldsanering har pågått i 4 år, vilket innebär att uppgifterna om denna kommer att försvinna ur registret inom ett år. Uppgifterna om skuldsaneringen kommer alltså att tas bort inom 5 år från att din skuldsanering inleddes. Betalningsanmärkning Uppgifter om betalningsanmärkningar finns kvar i 3 år från den dag då anmärkningen tillkom. SammanfattningUppgifter om skuldsanering finns kvar i 5 år från och med att skuldsaneringen inleddes och betalningsanmärkning finns kvar i 3 år. I ditt fall kommer uppgifterna om skuldsaneringen att tas bort inom ett år, eftersom den pågått i 4 år. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Påverkas min skuldsanering av att jag väljer att ha en inneboende?

2021-08-23 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har skuldsanering. Vad händer om jag vill ha en inneboende. Påverkar det min skuldsanering?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om skuldsanering återfinns i skuldsaneringslag. Jag kommer gå igenom och förklara de regler som är aktuella för just din fråga.Vad innebär en skuldsanering?En skuldsanering innebär att Kronofogden upprättar en plan över hur en skuldsatt person ska betala tillbaka sina skulder. Planen innehåller bland annat hur mycket som ska betalas, när betalning ska göras och hur betalningen ska ske (29 § skuldsaneringslag). Denna plan grundas på hur den ekonomiska situationen ser ut för den skuldsatta personen, det vill säga hur stor förmögenhet som personen har.Vad kan påverka en pågående skuldsanering?Eftersom en skuldsanering grundar sig på en persons ekonomiska situation, innebär detta att skuldsaneringen kan påverkas av att den ekonomiska situationen ändras. Om en persons ekonomiska situation förbättras väsentligt, så kan en omprövning av skuldsanering göras (48 § 7 punkten skuldsaneringslag). Jag förstår din situation som att du funderar på att ha en inneboende hos dig. Beroende på om och hur mycket din inneboende betalar för att bo hos dig, så skulle detta kunna utgöra en väsentlig förbättring av din ekonomiska situation. En sådan förbättring av din ekonomi skulle kunna leda till att Kronofogden väljer att ompröva din skuldsanering, och ändra betalningsplanen. En sådan ändring skulle kunna innebära att du betalar mer pengar vid inbetalning, eller liknande. I vissa fall kan även beslutet om skuldsanering helt och hållet upphävas, men för detta krävs att den ekonomiska situationen förbättras så pass mycket att skuldsaneringen inte längre anses behövas.Sammanfattning samt rekommendationBeroende på hur mycket en skuldsatt persons ekonomiska situation ändras, så kan en skuldsanering omprövas och därmed ändras. Detta innebär att din skuldsanering och därmed betalningsplan kan komma att omprövas, beroende på om din ekonomi förbättras väsentligt i och med att du har en inneboende hos dig. Jag kan inte helt svara på om så kommer vara fallet, eftersom jag inte vet hur mycket din ekonomi kommer att förbättras av det. Mitt råd är därför att du kontaktar Kronofogden och meddelar att du eventuellt kommer ha en inneboende hos dig, och hur det kommer att påverka din ekonomiska situation.Med detta, hoppas jag att jag har kunnat besvara din fråga. Om du har fler funderingar, är du alltid välkommen att återkomma med dessa till oss här, på Lawline!Vänligen,

Hur länge gäller betalningsanmärkning vid skuldsanering?

2021-08-02 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej min skuldsanering blev klar 24/6-21 Hur länge tar det innan min prick försvinner sen?Mvh Marianne
Martin Carleheden |Hej! tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppgifter om skuldsanering, betalningsanmärkning, försvinner normalt fem år efter dagen skuldsaneringen inleddes.Med vänlig hälsning!

Utmätning av arv under pågående skuldsanering

2021-07-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej! Angående arvslott, min mor är 80+ år gammal och kommer inom kort att gå bort vi är 3 syskon som får dela på arvet min mor har inte skrivit något testamente men problemet är att jag har skuldsanering fram till feb 2022 ( 5 år har då gått) kan Kronofogden då utmäta min arvslott? Jag har en dotter som är 13 år kan jag avstå från arvet till förmån för min dotter?Vad bör jag göra för att skydda min arvslott från utmätning?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan arv utmätas?Utgångspunkten är att Kronofogden får utmäta egendom tillhörande den skuldsatte, det vill säga även sådant som tillfallit den skuldsatte genom arv (4 kap. 2 § UB och 4 kap. 17 § UB).Kan arv utmätas under skuldsanering?Ett arv som tillfaller den som är föremål för pågående skuldsanering kommer att betraktas som en förmögenhetsökning. En fordringsägare som har en fordran som omfattas av skuldsaneringen kan ansöka om att beslutet om skuldsanering ska upphävas eller ändras om dina ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättrats efter beslutet om skuldsanering och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutsättas vid beslutet (48 § första stycket 7 p. skuldsaneringslagen). Att oväntat få ett arv kan möjligtvis påverka dina ekonomiska förhållanden i väsentlig mån, vilket gör att det finns anledning att upphäva eller åtminstone ändra skuldsaneringen.Tiden för ansökan om upphävning eller ändringEn fordringsägare måste dock ansöka om upphävande/ändring av skuldsaneringen inom fem år från dagen för inledandebeslutet, eller om en betalningsplan löper ut senare, ska ansökan senast göras den dag då planen löper ut (48 § andra stycket skuldsaneringslagen).Vad innebär "väsentligen har förbättrats"?I rättsfallet RH 2003:59 har en skuldsanering upphävts när den betalningsskyldige fått ökad förmögenhet genom testamente, trots att denne avstod från testamentslotten. Ett belopp om ca 400 000 kr, ansågs enligt hovrättens mening vara ett betydande belopp som skulle göra att skuldsaneringen skulle upphävas. Den ekonomiska situationen hade väsentligen förbättrats.Den som har en pågående skuldsanering anses få en förmögenhetsökning trots att denne väljer att avstå från ett arv eller en testamentslott. Förmögenhetsökning anses ske redan vid den tidpunkt som arvlåtaren avlider. Den betalningsskyldiges ekonomiska förhållanden anses väsentligen förbättrats trots att hon eller han inte längre förfogar över tillgångarna.Även i rättsfallet NJA 2011 s. 957 upphävdes ett beslut om skuldsanering när den som hade skuldsanering avstod sin laglott om ca 500 000 kr till förmån för sina barn genom ett testamente.I ditt fallMed andra ord kan ditt beslut om skuldsanering ändras eller upphävas om arvet innebär att dina ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättrats, vilket därefter innebära att arvet kan utmätas av Kronofogden.Vad kan du göra?Kronofogden får inte utmäta egendom om det framgår av ett villkor vid gåva eller i testamente att viss egendom inte får överlåtas (5 kap. 5 § UB). Ett arv kan inte utmätas om det finns ett testamente där det framgår att egendomen inte får överlåtas. Din mor kan därför se till att hon har ett testamente som innehåller en föreskrift om överlåtelseförbud av arvslotten för att förhindra utmätning av arvet.Ytterligare rådgivningOm något behöver förtydligas eller om du är intresserad av ytterligare hjälp från en av våra duktiga jurister, t.ex. att upprätta ett testamente, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.Med vänlig hälsning,