Kan jag bli utmätt under skuldsanering?

2021-05-11 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Får dom ha både sanering och löneutmätning samtidigt eller är det vanligt att man får löneutmätning samtidigt som man har skuldsanering? Även om man tex helt plötsligt får sommarjobb som liksom inte ger någon fast inkomst eller i vilket fall inte varar så länge.
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finns i skuldsaneringslagen.En skuldsanering omfattar alla skulder som har uppkommit innan skuldsaneringen inleddes (30 § skuldsaneringslagen). Nya skulder som uppkommit under själva skuldsaneringen omfattas alltså inte. Den omfattar inte heller fordringar på t.ex. underhållsbidrag eller tvistiga fordringar (31 § skuldsaneringslagen).Sammanfattningsvis kan du bli utmätt för skulder som inte omfattas av skuldsaneringen.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man ingå ett lån trots en pågående skuldsanering?

2021-03-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej.Jag har en pågående skuldsanering hos KFM.Min sambo har en tomt där vi vill bygga på.1. Då hon ansöker om bygglån kommer hon att kunna använda min inkomst i ansökan trots skuldsaneringen?2. Kan jag stå som medsökande?Tusen tack på förhand
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Så som jag uppfattar frågan undrar du huruvida din sambo kan använda din inkomst vid en ansökan om bygglån trots att du har en pågående skuldsanering. Vidare undrar du om du kan stå som medsökande vid en ansökan om lån.Vad gäller första frågan går det dessvärre inte att ge dig ett rakt svar. Anledningen till detta beror helt enkelt på att det varierar från en bank till en annan. Det allra vanligaste är dock att banken vill ha uppgifter kring gäldenärens inkomst, dvs. din sambo, och inte någon annan familjemedlem. I det fall banken exempelvis begär information om hushållets inkomst, kan ni räkna med din inkomst. Vad gäller din andra fråga så finns det inget som hindrar dig från att stå som medsökande när din sambo söker lån. Det finns möjlighet att låna pengar trots en pågående skuldsanering, men sannolikheten att en affärsbank erbjuder dig ett lån är dessvärre inte så stor. Värt att beakta är att skulder du drar på dig efter ditt beslut om skuldsanering inte ingår i din skuldsanering. Med andra ord ska du betala skulden som vanligt.Praktiska rådOm du har en pågående skuldsanering hos Kronofogden så kommer det bli svårt att få din ansökan som medsökande till ett lån godkänd. Det är heller inte sunt att du drar på dig fler skulder i ett sådant läge som du befinner dig i. Om du är i akut behov av pengar så rekommenderar jag att du kontaktar Kronofogden för att diskutera kring din skuldsanering samt att du även kan kontakta en skuldrådgivare hos din kommun.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Hur ansöker jag om skuldsanering?

2021-02-21 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag är fast anställd och har sju månader att gå i pension, Jag har jätte stora skulder hos banker och behöver hjälp. Har svart att betala dem pengarna tillbaka . Hur kan jag söka skuldsanering i Göteborg ?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen.Vad krävs för att beviljas skuldsanering?Det är Kronofogdemyndigheten som prövar ärenden och beslutar om skuldsanering ska beviljas (4 § skuldsaneringslagen). För att beviljas skuldsanering måste vissa krav vara uppfyllda. Ett första krav är att du inte har möjlighet att betala av skulderna och att oförmågan att betala kan antas bestå under en oöverskådlig tid (7 § skuldsaneringslagen). Din förmåga att betala bedöms enligt flera faktorer, bland annat storleken på sin skuld, dina nuvarande och framtida inkomster, din ålder, din arbetsförmåga och utbildning samt eventuell sjukdom.Sedan bedömer Kronofogden om det är skäligt att bevilja skuldsanering med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. I skälighetsbedömningen så beaktas till exempel hur och varför dina skulder uppkommit, vilka ansträngningar du gjort för att betala av skulderna och att du är aktiv och svarar på de frågor som Kronofogden ställer för att kunna pröva din ansökan (9 § skuldsaneringslagen).Hur kan jag ansöka om skuldsanering?Om du vill ansöka om skuldsanering ska du vända dig till Kronofogden. Du kan ansöka genom Kronofogdens hemsida eller genom att fylla i en blankett. Du kan också kontakta Kronofogden via telefon så kan de vägleda dig i din ansökan. Deras telefonnummer är: 0771-73 73 00.Din ansökan ska bland annat innehålla uppgifter om dina inkomster, tillgångar och utgifter. Du ska också ange vilka skulder du har, skuldernas storlek, vem du är skyldig att betala till och deras kontaktuppgifter. Ansökan ska också innehålla en förklaring till hur och varför dina skulderna uppkommit, de ansträngningar du gjort för att betala av dem samt dina personliga och ekonomiska förhållanden som i övrigt har betydelse för ärendet (12 § skuldsaneringslagen).Behöver du stöd och råd kring skuldsanering kan du vända dig till en budget- och skuldrådgivare hos din kommun. Rådgivarna har i uppdrag att hjälpa till före, under och efter en skuldsanering eller med allmän budgetrådgivning. Hjälpen är kostnadsfri och rådgivarna har tystnadsplikt. Kontaktuppgifterna till budget- och skuldrådgivare i Göteborgs kommun kan du hitta om du klickar här.Hoppas du fick svar på din fråga! Jag önskar dig lycka till med din ansökan.Med vänlig hälsning,

Bostadsrätt vid skuldsanering

2021-02-19 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har bostadsrätt och har ansökt om skuldsanering. Först trodde jag att jag var tvungen att sälja bostadsrätten. Skaffade hyresrätt och försökte sälja bostadsrätten. Har bara fått bud som gör att värdet på bostadsrätten understiger 200 000. Fick panik och sa upp hyresrätten. Till saken hör att min bostadsrätt är väldigt dyr, 12000 i mån, men också att jag har sociala skäl till att bo kvar, eftersom jag har en sjukdom behöver jag lugn och stabilitet. Värdet på min bostadsrätt som budgivningen visat överensstämmer med värdet för liknande lägenheter som sålts i området. Har panik, vad är rätt?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fundering. Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du hur din bostadsrätt kommer hanteras vid och inverka på en eventuell skuldsanering. Jag kommer inledningsvis redogöra för hur skuldsanering i stora drag går till för att vi ska få en överblick över processen, varefter jag kommer utreda vad som gäller för bostadsrätten.SkuldsaneringsprocessenRelevant lagstiftning är skuldsaneringslagen. Du har alltså skickat in en ansökan om skuldsanering, där du har angett vilka skulder du har och till vilka borgenärer (12 § p 3-4) samt information om din ekonomiska situation (12 § p 2). I en ansökan kan man också ta med personliga förhållanden som kan ha betydelse för ärendet (12 § p 6). Dessa uppgifter kommer sedan utgöra ramen för en skuldsanering. Nu utreder Kronofogden möjligheterna till skuldsanering. Om sådan beviljas kommer Kronofogden skicka förslag till dina borgenärer och du får besked om hur mycket du ska betala varje månad i enlighet med en av Kronofogden upprättad betalningsplan (29 § p 2). Därefter betalar du enligt planen till Kronofogden varje månad (38 §). BostadsrättenI regel brukar man inte bli beviljad skuldsanering förrän man sålt sin bostadsrätt. Det kan alltså bli så att Kronofogden avslår din ansökan på den grunden. Det kan dock finnas sociala och/eller ekonomiska skäl för att du ska få behålla din bostadsrätt. I ett ställningstagande från Kronofogden står att "skuldsanering kan beviljas trots att den som ansökt bor i en egen fastighet eller bostadsrätt. Vid bedömningen ska hänsyn tas till ekonomiska och sociala skäl". Om bostadsrättens nettovärde skulle understiga 200 000 kr kommer den dock sannolikt inte utgöra ett hinder för skuldsanering. SammanfattningBaserat på informationen i din fråga verkar det som att marknadsvärdet för din bostadsrätt understiger 200 000 kr och således kommer den sannolikt inte utgöra ett hinder för att din ansökan om skuldsanering ska beviljas.Vidare skulle din sjukdom som föranleder speciella behov kunna tas i hänsyn i Kronofogdens bedömning. Jag rekommenderar att du inväntar beslut från Kronofogden innan du vidtar åtgärder med din bostadsrätt och önskar dig lycka till! Vänligen,

Kan man förbetala sin skuldsanering?

2021-04-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej kan man förbetalda sin skuldsanering?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att en avbetalningsplan i enlighet med skuldsanering ska följas. Vill man ändra avbetalningsplanen på grund av att man fått det sämre eller bättre ekonomiskt kan man vända sig till Kronofogden för att ansöka om att få planen ändrad. Kronofogden kan i sådant fall göra en omprövning för att besluta om att ändring ska ske. Det krävs dock att den skuldsattes ekonomiska förhållanden väsentligen har förändrats eller att det finns synnerliga skäl (29 § och 49 § skuldsaneringslag). Om du får det "väldigt mycket bättre" ekonomiskt kan borgenärerna (de som den skuldsatte är skyldiga att betala) vilja ha mer betalt och Kronofogden kan förlänga betalningstiden. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,

Nya skulder under skuldsanering

2021-03-07 i Skuldsanering
FRÅGA |Om en person som lever under existensminimum, lånar pengar av en vän och det upprättas ett lånebrev, vilken laglig bärighet har det avtalet?Det finns en skuldsanering men det privata lånet är inte inkluderat i skuldsaneringen. Lånet togs aldrig med i skuldsaneringen!
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skuldsanering innebär att den skuldsatte helt eller delvis befrias från ansvar för betalning av de skulder som omfattas av skuldsaneringen (1 § SkuldsL). Att dra på sig nya skulder under tiden skuldsaneringen pågår går emot syftet med skuldsaneringen. De nya skulderna ingår inte i skuldsaneringen. Skulder som inte omfattas av skuldsaneringen måste betalas fullt ut, enligt det avtal som ingicks. Att dra på sig nya skulder kan försvåra den ekonomiska situationen. Det kan bli svårt för den betalningsskyldige att följa betalningsplanen i skuldsaneringen. Om betalningsplanen inte följs och avvikelsen inte är ringa kan fordringsägarna ansöka om att skuldsaneringen ska upphöra (48 § SkuldsL). Det finns därför en risk att skuldsaneringen upphör.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Innebär en skuldsanering att skadeståndet inte kommer betalas ut?

2021-02-20 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Min fru blev misshandlad 2012 och fick 5500 kr i skadestånd i tingsrätten. Nu har vi fått brev från Kronofogden att gärningsmannen beviljas skuldsanering. Innebär detta att hennes skadestånd inte kommer betalas ut?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skuldsanering innebär att borgenärernas fordringar skrivs ner, vilket betyder att din fru inte kommer att få sitt skadestånd fullt betalt. Hur mycket fordringarna kommer att skrivas ner är beroende av gärningsmannens betalningsförmåga. Betalningarna fördelas proportionerligt utifrån fordringens andel av den totala skulden. Av beslutet ska det bland annat framgå en betalningsplan och vilket belopp som ska fördelas mellan borgenärerna och hur stor procentandel av varje fordran som ska bli betald. (Se 29 § Skuldsaneringslagen). Om gärningsmannen helt skulle sakna betalningsförmåga skrivs din frus fordran ner helt och hon kommer därmed tyvärr inte få sitt skadestånd betalt. Skuldsaneringen gör nämligen så att gäldenären befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen och i den utsträckning de satts ner (47 § Skuldsaneringslagen)Det beror alltså på vad som framgår av skuldsaneringsbeslutet om din fru kommer få sitt skadestånd betalt eller inte. Men hon lär sannolikt inte få hela skadeståndet ersatt. Som jag förstår det har det gått nio år sedan domen vann laga kraft vilket gör att det är för sent att ansöka om brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten, vilket ska göras inom tre år från då domen vann laga kraft (15 § Brottsskadelagen (BRL)). Men för kännedom, kan ett brottsoffer ansöka om brottsskadeersättning, om alla andra betalningsmöjligheter har uttömts, som t.ex. att gärningspersonen inte kan betala och att försäkring saknas eller inte täcker (se 10 § BRL). Om brottsofferersättning betalas ut, tar Brottsoffermyndigheten över skadeståndsfordran gentemot gärningsmannen och kan då, istället för att brottsoffret ska göra det, försöka driva in betalningen (28 § BRL)Jag hoppas att det löser sig och att skadeståndet i största möjliga mån kan bli betalt! Vänliga hälsningar,

Kan man köpa en bostadsrätt under en pågående skuldsanering?

2021-01-02 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej.jag undrar om jag kan köpa en bostadsrätt när jag är i en pågående skuldsanering?
Line Skaugrud Landevik |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer jag använda mig av skuldsaneringslagen och utsökningsbalken.Verkan av en skuldsaneringEn person kan beviljas skuldsanering om denne har blivit så svårt skuldsatt att denne inte på egen hand kan betala av skulderna inom en överskådlig framtid (7 § skuldsaneringslagen).När en skuldsanering genomförs bestäms och fastställs en betalningsplan för gäldenären. Betalningsplanens längd ska vara fem år, om det inte finns beaktansvärda skäl för att bestämma en kortare tid (34 § skuldsaneringslagen). Genom skuldsaneringen befrias gäldenären från ansvar för betalning av de skulder som omfattas av skuldsaneringen i den utsträckning som dessa sätts ned (47 § skuldsaneringslagen).Skulle du som är i en pågående skuldsanering, köpa en bostadsrätt och således beviljas bolån och därefter inte kunna betala av lånet, kommer skulden alltså inte omfattas av skuldsaneringen. Det innebär alltså att den nyuppkomna skulden för bostadsrätten behöver betalas fullt ut och skulle du vara oförmögen att göra detta kan Kronofogden exempelvis besluta om löneutmätning för den skulden (se 7 kap. 4 § utsökningsbalken). Detta kan i sin tur försvåra dina möjligheter att följa skuldsaneringens betalningsplan. Risken med detta är att fordringsägarna kan kräva att skuldsaneringen avbryts vilket i så fall gör att du är tillbaka med din "grundskuld".Att beviljas bolån under en pågående skuldsanering är dessutom relativt svårt hos de mer "traditionella" bankerna. Bankerna har med en rad olika faktorer som spelar in i deras beslut om att bevilja ett bolån eller inte, däribland din inkomst och ditt skuldläge. Det innebär alltså att bankerna gör en bedömning av din kreditvärdighet. De tittar på huruvida du kommer klara av att betala kostnaderna som lånet medför, dvs ränta och amorteringar. Många långivare ser negativt på faktorer så som kreditupplysningar och skuldsaneringar eftersom detta oftast är indikationer på att du som låntagare inte kommer kunna betala av ditt lån.SammanfattningFör att besvara din fråga så kan kan det högst troligt bli svårt för dig att köpa en bostadsrätt under din pågående skuldsanering. När skuldsaneringen däremot är avklarad och du är skuldfri kan du ta ett lån, så länge du vet med dig att du kan betala tillbaka det. Däremot kan du även då fortsatt stöta på svårigheter med att beviljas ett lån, om du t.ex. ansöker för tidigt efter att skuldsaneringen avslutats. De flesta banker tar som sagt med i bedömningen hur bra du är på att betala tillbaka eller inte baserat på din kreditvärdighet.Jag hoppas du fick svar på din fråga.God fortsättning!Vänligen,