Påverkar sambons inkomst min skuldsanering?

2020-02-28 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag fick min skuldsanering beviljad juli-19Eftersom jag är sjukskriven på heltid men nekad ersättning/sjukpenning/sjukersättning hos FK och är frånskild med en hemmavarande 16-årig dotter har jag försörjningsstöd. Nu finns plan på att bli sambo i aug-20Min pojlvän har fast jobb. Får ut ca 22.000kr/ m efter skattHan har huslån mm men inga betalningsanmärkningar. Jag får inget försörjningsstöd på nya orten. Hur blir det ekonomiskt? Hur räknas hans inkomst vad d gäller min skuldsanering?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Påverkar sambons inkomst din skuldsanering? I Sverige står var och en för sina skulder, vilket innebär att din framtida sambo aldrig kommer att bli betalningsansvarig för dina skulder. Om man går från särbo till sambo sker dock en del förändringar eftersom storleken då förändras på de tillgångar som finns. Det är inte relationen i sig som förändrar skuldsaneringen, utan vad som tillhör hushållet. Det som kan hända med din skuldsanering om ni flyttar ihop, är att de månadskostnader som finns i hushållet då istället kan delas på två personer. Till exempel är ni två personer som kan betala hyra, mat och räkningar. Det kan innebära att mer av din inkomst skulle kunna tas i anspråk i skuldsaneringen, eftersom du då inte beräknas behöva betala lika mycket som tidigare till hushållet.Utmätning? Jag vill också passa på att nämna vad som gäller vid en eventuell utmätning, eftersom det där finns en risk för påverkan för partnern. Om du (eller din sambo) på grund av skulder drabbas av en utmätning, kommer Kronofogden att utgå ifrån att den egendom som finns i ert hushåll tillhör dig, såvida ni inte kan bevisa att den är samägd eller att den ägs av din sambo (4 kap. 19 § UB). Jag rekommenderar er därför att spara kvitton och andra handlingar som visar vilka tillgångar som tillhör vem. Hoppas att du fick svar på din fråga! Varmt välkommen att återkomma vid eventuella funderingar. Hälsningar,

Kan Kronofogden ta en lägenhet jag har ärvt?

2020-01-16 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo ska gifta oss. Han står som ägare till bostadsrätten som vi bor i. Jag står under utredning om skuldsanering. Vad händer med lägenheten om min make skulle avlida. Kan Kronofogden ta bostadsrätten eller kan jag bo kvar eller tillfaller den mig som maka.Med vänlig hälsning Karin.
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Kan Kronofogden ta bostadsrätten?Det finns anledning varför jag inte tror att du kommer behöva flytta. Detta förutsätter givetvis att lägenheten inte är en sådan som det skulle vara orimligt att låta en skuldsatt att bo i. Kronofogden kan kräva att man flyttar ifall bostadens värde är så pass högt att det inte vore rimligt att ha kvar den pga. beneficium (det man inte kan fråntas vid utmätning). Jag kommer i mitt svar förutsätta att lägenheten är av normalt värde och skyddas av beneficie-reglerna (5 kap 1 § 6 punkten Utsökningsbalken).Vem får lägenheten?Ifall din make dör kommer du ärva lägenheten (3 kap 1 § Ärvdabalken). Detta beror på att makan ärver allt, såvida det inte finns särkullebarn med i familjen. Bostaden är och förblir din stadigvarande bostad.Skuldsaneringens omprövningOm ett dödsbo tillfaller någon kan det ge upphov till ändring av beslut om skuldsanering (NJA 2011 s. 957). Annan egendom än bostadsrätten, som tidigare inte Kronofogden kunnat mäta ut, kan komma att mätas ut pga. ökningen av din förmögenhet. En möjlighet till förhållandevis gynnsamma villkor för dig att betala av dina skulder kan vara att ställa ut pantbrev på bostaden, och ta ett nytt bolån. Räntan på bolån är av det lägre slaget, förutsatt att ens ekonomiska historia inte är alltför dålig. Försök nå en överenskommelse, så kan du kanske komma ut ur situationen med överhanden, och din egendom i behåll.Jag hoppas du har fått den hjälp du sökte.Med vänliga hälsningar,

Kan ett arv påverka ett beslut om skuldsanering?

2019-11-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Om jag har skuldsanering och skulle få ärva kontanter skulle då dom ta dom pengarna för mig?
Ellen Hägerström |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag tolkar din fråga, undrar du över hur ett arv kan påverka en pågående skuldsanering. Aktuella regler hittar du i Skuldsaneringslagen. Genom skuldsanering kan en privatperson som hamnat i betalningssvårigheter få hjälp att rätta till sin ekonomiska situation genom att befrias från att betala en del av sina skulder. Tanken är att en överskulsatt gäldenär (någon som tagit lån) under en i beslutet angiven tidsperiod betalar av en del av sina skulder för att efter skuldsaneringen kunna betraktas som skuldfri. Det är kronofogden som beslutar om det finns skäl för skuldsanering, vilka skulder som ska ingå och hur betalningsplanen ska se ut. Under en pågående skuldsanering ska gäldenären hålla sig till betalningsplanen. I vissa fall går det ändå att upphäva eller ändra skuldsaneringsbeslutet. Av 48 § Skuldsaneringslagen framgår ett antal situationer som kan ge upphov till en omprövning av beslutet. En situation som kan ge upphov till ändring av beslutet är om gäldenärens ekonomiska situation väsentligen förbättrats (se p. 7). Ett stort arv kan vara en omständighet som ger upphov till att beslutet omprövas. Det krävs då att en borgenär (långivare) gör en ansökan om att beslutet ändras eller upphävs. För att en borgenär ska kunna göra anspråk på ditt arv måste det vara fråga om en relativt stor mängd kontanter. Det krävs enligt lagens mening att din ekonomiska situation förbättras väsentligt. Är det fråga om ett mindre arv, finns det enligt min tolkning, ingen anledning att anta att beslutet skulle upphävas. I det fallet kommer arvet inte att spela någon roll för skuldsaneringsbeslutet, utan du betalar av skulderna enligt betalningsplanen. Vänligen,

Kan jag betala borgenär med lånade pengar för att få skuldsanering?

2019-10-28 i Skuldsanering
FRÅGA |En skuldsanering har inletts, och jag skulle inte betala något. Men en borgenär godkände inte förslaget. Kan jag betala denne med lånade pengar, utan att de andra får något? Det rör sig om c:a 16.000 kr.
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen.Om avtalets ogiltighetDet strider mot lagen att göra ett sådant avtal som du önskar. En överenskommelse som innebär att gäldenären eller tredje man tillförsäkrar någon borgenär bättre villkor än enligt skuldsaneringen är ogiltig (58 § skuldsaneringslagen). Detta gäller så länge överenskommelsen strider mot något i skuldsaneringen, och om den är till borgenärens fördel. Detta lär vara fallet i din situation.Du kan överklaga beslutet iställetBorgenärerna måste inte acceptera Kronofogdens förslag för att du ska kunna beviljas skuldsanering. Om ditt ärende anses vara avgjort och du nekas skuldsanering kan du överklaga detta. Överklagandet lämnas in till tingsrätten i den ort där du är bosatt (45 § skuldsaneringslagen).Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hur påverkas min skuldsanering om jag flytta ihop med någon?

2020-01-31 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej..Jag har skulder hos kronofogde och har planer på att ansöka om skuldsanering. Detta har jag också berättat för min flickvän om min skuld och varför den uppstod. Så jag undrar om vi vill flytta till en gemensam lägenhet så är min fråga då jag flyttar till annan adress med en en dyrare hyra eller billigare hyra om jag ska betala mer i skuldsanering på grund av att vi är sambo. Räknas hennes inkomst också in i min skuldsanering så att hon också drabbas ekonomiskt? Detta är viktigt för oss att veta innan vi tar beslutet att flytta ihop. Och om vi skulle gifta oss hur räknas det då? Blir hon också en del av min skuld som gifta?
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som huvudregel ansvarar man för sina egna skulder själv, det gäller oavsett om ni är sambo eller ni skulle gifta er.När det gäller skuldsanering så kan det dock påverkas om man flyttar ihop med någon annan. Reglerna om skuldsanering återfinns i Utsökningsbalken.(här). När kronofogden beräknar hur mycket de ska utmäta exempelvis i lön räknar de sambos inkomster tillsammans, och ser på sambornas gemensamma ekonomiska förmåga. De kommer aldrig utmäta hennes lön, men det kan hända att du kommer att betala mer i månaden eftersom eran samlade ekonomiska förmåga bedöms vara större. Kronofogden kommer som huvudregel även att utgå från att all egendom som finns i erat hem tillhör dig som är föremål för skuldsanering – vilket gör att egendomen kommer att kunna utmätas (se Utsökningsbalken 4 kap. 19 §). Dock gäller inte detta ifall ni kan visa upp kvitto eller annat som bevisar att det är din sambo som införskaffat egendomen till henne själv. För att avsluta så påverkas du genom att Kronofogden kommer att räkna era inkomster tillsammans och utifrån det ta ett beslut om hur mycket du ska betala per månad. Hon kommer dock inte vara en del av din skuld, varken som gift eller som sambo. Hoppas du fick svar på din fråga.Mvh,

Skuldsanering - vem ska jag betala till?

2019-12-01 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej, jag har en pågående skuldsanering men har fått ett brev från ett inkasso företag att betala en skuld från 2007 som jag vet ingår i skuldsaneringen. Vad göra?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller?Om skulden ingår i skuldsaneringen, så behöver du bara betala det belopp som framgår av ditt beslut (47 § skuldsaneringslagen). Betalning sker som huvudregel till Kronofogdemyndigheten (38 § andra stycket skuldsaneringslagen). Det framgår av ditt beslut vilka skulder som ingår i skuldsaneringen och hur mycket du ska betala till Kronofogdemyndigheten varje månad (29 § skuldsaneringslagen). Det framgår också när du ska betala (38 § skuldsaneringslagen). Vad ska jag göra nu?Börja med att läsa igenom ditt beslut och se om skulden verkligen omfattas av skuldsaneringen. Om du inte har tillgång till beslutet kan du kontakta Kronofogdemyndigheten. Om skulden som inkassobolaget nu vill ha betalt för ingår i skuldsaneringen, så behöver du inte betala till dem. Huvudregeln är att du ska betala till Kronofogdemyndigheten varje månad, med det belopp som framgår av beslutet. Kom dock ihåg att noggrant läsa igenom ditt beslut. I vissa undantagsfall kan det nämligen vara så att du ska betala direkt till borgenären (inkassobolaget). Kontrollera också så att beslutet fortfarande gäller. I vissa fall kan ett beslut om skuldsanering ändras eller tas tillbaka helt.Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Påverkar framtida arv pågående skuldsanering?

2019-11-13 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Om jag ärver pengar efter ett dödsbo, ska kronofogden få de pengarna då för jag har skuldsanering? Mvh
Isabelle Sewelén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dina fråga regleras dels i utsökningsbalken (UB), dels skuldsaneringslagen. Jag kommer i mitt svar till dig först gå igenom vad som gäller när man har pågående skuldsanering och under den perioden kommer ärva egendom genom framtida arv. Därefter redogöra översiktligt för vilken egendom som får utmätas vid skuldsanering, samt om den egendom man kommer att få ärva genom framtida arv under tiden man har skuldsanering ingår i utmätningen.Påverkar framtida arv skuldsaneringen?Av uppgifterna du lämnat i frågan nämner du att för närvarande har skuldsanering. När beslut om skuldsanering beviljas, upprättar man en återbetalningsplan (29 § skuldsaneringslagen). Skuldsaneringsplanen löper vanligtvis under fem år (34 § skuldsaneringslagen).Om en person har en pågående skuldsanering och under denna period, genom arv kommer ärva egendom, kommer arvet ses som en förmögenhetstillgång (lite beroende på arvets storlek beloppsmässigt). Arvet kan alltså komma att påverka din nuvarande återbetalningsplan.Skulle Kronofogdemyndigheten (KFM) göra den bedömningen att det som du genom framtida arv kommer få ärva skulle innebära att dina ekonomiska förhållanden avsevärt förbättras, kan det alltså leda till att man kommer ompröva ditt tidigare beslut om skuldsanering; särskilt den återbetalningsplan som initialt upprättades (48 § p.7 skuldsaneringslagen). Vilken egendom får KFM utmäta?KFM har rätt att utmäta all egendom som tillhör den som är betalningsskyldig och sådan egendom som kan förväntas inbringa pengar för att betala av skulder (4 kap. 3 § UB). Rätten att utmäta gäller även sådan egendom som den skuldsatte genom framtida arv kommer att ärva, förutsatt att arvskiftet sker under tiden man har pågående skuldsanering (4 kap. 2 § UB).Undantag från utmätningKFM får däremot inte utmäta egendom som det enligt lag, är undantaget. Exempel på detta är sådan egendom som genom föreskrift vid gåva eller testamente inte får överlåtas. Vilket innebär att egendomen inte får bli föremål för utmätning (5 kap. 5 § UB).Sammanfattningsvis: om det framgår av arvet du kommer att tilldelas, genom särskild föreskrift att egendomen inte får överlåtas, får inte egendomen bli föremål för utmätning. Bestämmelsen gäller även om man har pågående skuldsanering; saknas sådan föreskrift kan arvet utmätas. Vidare kan alltså pengarna du kommer att få ärva genom ett framtida arv, göra att KFM vill ompröva ditt tidigare beslut.Om du känner att du behöver vidare hjälp med din frågeställning skulle jag råda dig ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig i ärendet och andra eventuella frågor. Du kan boka tid direkt här: https://lawline.se/bokaHoppas dock att svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Skuldsanering

2019-10-28 i Skuldsanering
FRÅGA |Min särbo vill ansöka om skuldsanering. Skulderna har hon dragit på sig är genom mycket dyra blancolån, minst 500-600 000kr. Hon har kabel-tvabonnemang, lån på TV:n. Och lånat till möblemang m.m. Dessutom har hon en privatleasad bil. Tankkort på kredit osv.Undrar om man får behålla den privatleasade bilen, möbler, kreditkort m.m. OM hon får skuldsanering?Hon har fast arbete.Mycket tacksam för tydligt svar!
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om skuldsanering och beviljande av skuldsaneringSkuldsanering, det vill säga att en fysisk person helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen, regleras av skuldsaneringslagen (1 § SKUL). Kronofogdemyndigheten är den myndighet som prövar ärenden om skuldsanering (4 § SKUL). För beviljande av skuldsanering krävs att följande förutsättningar är uppfyllda- Gäldenären (den skuldsatte) ska ha sina huvudsakliga intressen i Sverige, (6 § SKUL), vilket innebär att personen i fråga antingen måste ha hemvist i landet, arbeta här eller ha skulder som härrör från landet. - Gäldenären måste vara kvalificerat insolvent. Kvalificerad insolvens innebär att gäldenären inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid (7 § SKUL). Av ett rättsfall från Högsta Domstolen (NJA 2010 s.496) framgår att för det fall gäldenären kan betala sina skulder inom 15-20 år, är gäldenären i fråga inte att anse som kvalificerat insolvent och därmed inte berättigad till skuldsanering. - Beviljande av skuldsanering kräver utöver ovanstående även att det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. Vid denna skälighetsbedömning tas hänsyn till omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar gäldenären gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket gäldenären medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsaneringen (9 § SKUL). Hur en skuldsanering genomförs och vad som omfattas Efter beviljande av skuldsanering upprättas ett förslag om skuldsanering av Kronofogdemyndigheten tillsammans med gäldenären (25 § SKUL). Förslaget innehåller en femårig betalningsplan av vilka skulder som ska omfattas av saneringen, vilka belopp gäldenären ska betala, planens längd och när den löper ut samt när och hur gäldenären ska betala (29 § SKUL). Skuldsaneringen innebär därmed att gäldenären betalar en andel av sina skulder under några år och under dessa år lever på ett existensminimum. Vid tidpunkten då skuldsaneringen är färdig och betalningsplanen har löpt ut, är gäldenären helt skuldfri från de skulder som ingick i skuldsaneringen. Exekutiva åtgärder vid skuldsaneringVad det gäller exekutiva åtgärder, i form av att egendom tas i anspråk, kan detta enligt 42 § SKUL ske om skuldsanering är avgjord genom ett beslut som fått laga kraft, samt att utmätning sker för en fordran som omfattas av skuldsaneringen. För det fall utmätning sker tas hänsyn till ett så kallat beneficium, vilket innebär att kläder och andra föremål som används för personligt bruk, möbler, husgeråd och annan utrustning som gäldenären använder för yrkesverksamhet och pengar upp till ett visst förbehållsbelopp inte ska tas i anspråk (5 kap. 1 § utsökningsbalken). Kronofogdemyndigheten gör därmed en bedömning av om gäldenärens olika tillgångar är av skäligt värde och faller under någon av undantagen från utmätning som anförts ovan. Det kan exempelvis hända att föremål som tjänar uteslutande för gäldenärens personliga bruk, som faller under ett undantag från utmätning, har ett oskäligt värde och därmed kan tas i anspråk. Det görs en helhetsbedömning där skälig hänsyn tas till eventuell familj och vad familjen brukar och behöver. Möblerna skulle sannolikt omfattas av undantaget från utmätning om de inte är oskäligt dyra och TV-apparater brukar också gäldenären få behålla om den inte är oskäligt dyr. Bilen råder det större osäkerhet kring. Det är upp till Kronofogdemyndigheten i slutändan att dra gränserna för vad gäldenären och dess familj med hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet behöver i sin vardag och vad som därmed kan undantas från utmätning. Det går därmed inte att utifrån de omständigheter jag fått information om i frågan, dra några säkra slutsatser kring huruvida egendomen kan komma att tas i anspråk. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen! Vänligen,