Kan man få skuldsanering trots att skulderna inte finns hos Kronofogden än?

Kan man ansöka om skuldsanering innan allt är hos kronofogden? Skuld på banken som inte är hos kronofogden. Men jagär 54 år och har ca.1.2 miljoner i skuld

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline. Jag tolkar det som att din fråga tar sikte på om det är möjligt att få skuldsanering beviljad trots att skulderna inte ännu är hos Kronofogden. I mitt svar kommer jag att utgå från att du kommer ansöka om skuldsaneringen i egenskap av privatperson och således hänvisa till skuldsaneringslagen.


Vad krävs för att få skuldsanering?

Skuldsanering innebär att du betalar delar av din skuld enligt en betalningsplan och under tiden lever på existensminimum, medan det som blir över går till att betala din skuld.


För att överhuvudtaget få skuldsanering krävs att du har dina huvudsakliga intressen i Sverige, dvs att du antingen har hemvist i landet, arbetar här eller har skulder som härrör från Sverige (6 § skuldsaneringslagen).


För att få skuldsanering krävs vidare s.k kvalificerad insolvens, dvs att gäldenären inte kan betala sina skulder och denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid (7 § skuldsaneringslagen). Skuldsanering beviljas vidare bara om det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. Vid skälighetsbedömningen ska särskilt beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket gäldenären har medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering (9 § skuldsaneringslagen).


Det finns alltså inget krav på att skulderna behöver finnas hos Kronofogden för att du ska bli beviljad skuldsanering, utan det som krävs är som nämnt att du inte kommer kunna betala dina skulder under en överskådlig tid. Kronofogden är den myndighet som kan hjälpa till med skuldsanering.


Jag hoppas mitt svar har gett dig lite klarhet i situationen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo