Kan en summa pengar som jag ärvt som enskild egendom påverka pågående skuldsanering?

Hej! Jag har pågående skuldsanering och har nu ärvt en summa efter min pappa. Har dock ärvt dessa som enskild egendom. Kommer arvet påverka min skuldsanering? Och i så fall hur?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktuella regler finns i Skuldsaneringslagen vilket jag kommer utgå ifrån i mitt svar.


Kan ett arv påverka pågående skuldsanering?

Utgångspunkten är att beslut om skuldsanering ska vara definitivt (prop. 1993/94:123 s. 78). En borgenär (den som har ett betalningskrav) har dock under vissa omständigheter rätt att ansöka om att skuldsaneringen ska upphöra, (48§ Skuldsaneringslagen). Beslut om skuldsanering får upphävas eller ändras om gäldenärens (den som är skyldig pengar) ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättrats och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutses vid beslutet (48 § första stycket 7 p Skuldsaneringslagen). Vanligtvis brukar arv utgöra en sådan omständighet som inte har kunnat förutses vid beslutet om skuldsanering och frågan blir därför om arvet kan medföra en sådan väsentlig förbättring av gäldenärens ekonomiska förhållanden.


I målet RH 2003:59 ansåg domstolen att ett arv om 400 000 kronor var en sådan förmögenhetsökning som gjorde att gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen hade förbättrats och upphävde beslutet om skuldsanering. Enligt domstolen innebar ett betydande belopp som genom arv eller förordnande i testamente skulle tillfalla gäldenären att gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen förbättrats i den mening som avses i bestämmelsen. Någon närmare vägledning gällande summa på arvet finns dessvärre inte utan det är upp till domstolen att bedöma. Att du har ärvt summan som enskild egendom saknar betydelse i förhållande till skuldsaneringen och det finns alltså en risk att din skuldsanering kan ändras eller upphävas vid en eventuell omprövning.


Sammanfattningsvis kan din pågående skuldsanering påverkas av ditt arv om någon av dina borgenärer får reda på denna omständighet och väljer att ansöka om omprövning av din skuldsanering.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor!

Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo