Kan ett arv påverka min skuldsanering?

Hej om jag har en pågående skuldsanering som jag betalar 2200 i månaden och har haft i 1 år o nu kommer jag ärva ca 140 000kr kommer de hända något med arvet eller skuldsaneringen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktuella regler finns i Skuldsaneringslagen vilket jag kommer utgå ifrån i mitt svar.


Kan ditt arv påverka din pågående skuldsanering?

Ett beslut om skuldsanering är vanligtvis slutgiltigt men om den skuldsattes ekonomiska förhållanden väsentligen förbättrats och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutses vid beslutet får beslutet om skuldsanering genom en omprövning ändras eller upphävas, 48 § första stycket 7 p Skuldsaneringslagen. Ett arv brukar normalt sett utgöra en sådan omständighet som inte har kunnat förutses vid beslutet om skuldsanering och kan innebära en omprövning.


I målet RH 2003:59 fastställde domstolen att ett arv på 400 000 kronor var tillräckligt för att bedöma att den skuldsattes ekonomiska situation hade förbättrats väsentligt, vilket resulterade i att skuldsaneringsbeslutet upphävdes. Domstolen ansåg att en betydande summa erhållen genom arv eller testamente innebar en väsentlig förbättring av den skuldsattes ekonomiska ställning och att det skulle kunna uppfattas som stötande om beslutet om skuldsanering vid sådana omständigheter inte skulle kunna omprövas. Det finns dock inga exakta riktlinjer för vilken summa pengar som kan leda till en sådan omprövning, utan det är upp till domstolen att avgöra i varje enskilt fall. Huruvida ditt arv på 140 000 kronor kan komma att påverka din skuldsanering kan jag därmed inte svara på men det finns en risk att beslutet om din skuldsanering kan komma att ändras.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor!

Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo