Kan man få skuldsanering trots fast arbete?

Hej! Jag har en skuld på 12.000 hos kronofogden. Eftersom att jag inte kan betala och har krediter mm så får nästan hela lönen åt det. Kan man göra en skuldsanering trots att man har ett fullt fungerande och fast arbete vilket jag har? Mvh Magdalena

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline. I mitt svar kommer jag att redogöra för kraven för att få skuldsanering beviljad samt vad utfallet sannolikt hade blivit i ditt fall. För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till skuldsaneringslagen.


Vad innebär en skuldsanering?

Skuldsanering innebär att du betalar delar av din skuld enligt en betalningsplan och under tiden lever på existensminimum, medan det som blir över går till att betala din skuld. Det vanliga är att personer som beviljas skuldsanering blir skuldfria efter 5 år, men i vissa fall kan det beslutas om en kortare tid med hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet.


Vad krävs för att få skuldsanering?

För att överhuvudtaget få skuldsanering krävs att du har dina huvudsakliga intressen i Sverige, dvs att du antingen har hemvist i landet, arbetar här eller har skulder som härrör från Sverige (6 § skuldsaneringslagen).


För att få skuldsanering krävs vidare s.k kvalificerad insolvens, dvs att gäldenären inte kan betala sina skulder och denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid (7 § skuldsaneringslagen). Skuldsanering beviljas vidare bara om det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. Vid skälighetsbedömningen ska särskilt beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket gäldenären har medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering (9 § skuldsaneringslagen). Som exempel kan nämnas att HD i fallet NJA 2010 s.496 bedömde att en kvinna med en månadsinkomst om 20 000 kr och förfallna skulder om 350 000 kr inte kunde anses vara kvalificerat insolvent och således beviljades hon inte skuldsanering.


Att du har ett fungerande fast arbete utgör mot bakgrund av ovanstående inget hinder för att få skuldsanering beviljad. Däremot är det osannolikt att du beviljas skuldsanering om dina skulder endast uppgår till 12 000 kr, då det som nämnt krävs kvalificerad insolvens.


Jag hoppas mitt svar har gett dig lite klarhet i situationen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.


Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo