Vad krävs för att få skuldsanering beviljad?

Har hamnat hos krf för skulder som jag ej kunnat betala. Krf mäter ut så jag får behålla existensminimum plus hyran. Skulden ökar och jag kommer inte kunna betala inom överskådlig tid. Redan nu över 1miljon och jag är 73 år. Kan jag ansöka om skuldsanering och fortsätta leva på 5700 och hyra istället för att betala livet ut och i alla fall inte kunna betala av skulderna.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline. Jag tolkar din fråga som att du för tillfället är föremål för utmätning för skulder hos Kronofogden och undrar huruvida det går att, istället för utmätning, få skuldsanering beviljad. Skuldsanering för privatpersoner regleras i skuldsaneringslagen.


Vad innebär en skuldsanering?

Skuldsanering innebär att du betalar delar av din skuld enligt en betalningsplan och under tiden lever på existensminimum, medan det som blir över går till att betala din skuld. Det vanliga är att personer som beviljas skuldsanering blir skuldfria efter 5 år, men i vissa fall kan det beslutas om en kortare tid med hänsyn till t.ex ålder. Det ska också nämnas att en person som redan lever på existensminimum kan få skuldsanering utan att betala.


Vad krävs för att få skuldsanering?

För att överhuvudtaget få skuldsanering krävs att du har dina huvudsakliga intressen i Sverige, dvs att du antingen har hemvist i landet, arbetar här eller har skulder som härrör från Sverige (6 § skuldsaneringslagen).

För att få skuldsanering krävs vidare s.k kvalificerad insolvens, dvs att gäldenären inte kan betala sina skulder och denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid (7 § skuldsaneringslagen). Skuldsanering beviljas vidare bara om det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. Vid skälighetsbedömningen ska särskilt beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket gäldenären har medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering (9 § skuldsaneringslagen).


Mot bakgrund av din situation är min bedömning att det bör finnas goda möjligheter för dig att få till en skuldsanering, men Kronofogden kommer göra en bedömning av samtliga omständigheter i fallet. Du kan hitta mer information om skuldsanering samt ansöka om det här.


Jag hoppas mitt svar har gett dig lite klarhet i situationen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo