Kan jag behålla mitt gamla torp utan att det utgör hinder för att bli beviljad skuldsanering?

Hej, kan man få skuldsanering trots man har ett gammalt torp som man ska flytta dit Innefattas det av lagen för Krfm kan vilja man ska sälja det?? Mvh Anonym

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar det så är det du som äger det gamla torpet du har tänkt flytta till. Jag uppfattar det även som att du undrar om du kommer behöva sälja torpet för att bli beviljad skuldsanering. För att besvara detta kommer jag att gå in i Skuldsaneringslag.


Vad krävs för att bli beviljad skuldsanering?

För att bli beviljad skuldsanering krävs bland annat att gäldenären, det vill säga den skuldsatte, är insolvent och så skuldsatt att denne med hänsyn till samtliga omständigheter inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid, 7 § Skuldsaneringslag. Att vara insolvent innebär att man inte kan betala sina skulder innan de förfaller och detta ska även bedömas bestå under en överskådlig tid. Det är alltså menat att endast skuldsatta som har allvarliga och varaktiga skuldproblem ska bli beviljade skuldsanering.


Innan Kronofogdemyndigheten (KFM) beviljar skuldsanering gör de även en så kallad skälighetsbedömning där de bland annat kollar gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden, 9 § Skuldsaneringslag. Det krävs att gäldenären har gjort allt för att försöka betala av sina skulder, som att exempelvis sälja av sig värdefull egendom. Nu vet jag inte hur mycket det gamla torpet är värt, men detta skulle antagligen vara egendom som kan bringa in en del pengar vilket kan medföra att KFM väljer att avslå din ansökan. Du nämner att du har tänkt flytta in i torpet och om tanken är att det ska bli din permanenta bostad skulle du kunna behålla torpet och bli beviljad skuldsanering under förutsättning att torpet inte är värt mer än 200 000 kr. I tidigare avgöranden från domstolen har nämligen bostäder som är värda mer än 200 000 kr ansetts utgöra ett hinder för att bli beviljad skuldsanering.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor!

Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”