Blir man av med skuldsanering om man får nya skulder? Blir man av med skuldsanering om man begår brott?

Om jag får en skuld som hamnar hos kronofogden under min skuldsanering blir jag av med skuldsaneringen då och även vill fråga om brott under skuldsaneringen fängelse straff alternativ böter t ex blir man av med saneringen omedelbart?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du dels undrar huruvida man blir av med sin skuldsanering om man ådrar sig ännu en skuld under tiden då skuldsaneringen pågår, och dels om man blir av med skuldsaneringen om man begår ett brott under tiden. För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till skuldsaneringslagen, propositionen till skuldsaneringslagen samt Kronofogdens hemsida.


Vad är skuldsanering?

Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen (1 § skuldsaneringslagen). Skuldsaneringen handläggs av Kronofogden. För att beviljas skuldsanering krävs bl.a. att gäldenären är en fysisk person (5 § skuldsaneringslagen) och att gäldenären är insolvent och så skuldsatt att hen inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig tid (7 § skuldsaneringslagen).


Blir man av med skuldsanering om man får ytterligare skulder?

Det som ingår i skuldsaneringen är som huvudregel de skulder som uppkommit före dagen då inledandebeslutet togs (30 § skuldsaneringslagen). Det här innebär alltså att skulder som uppkommit efter att inledandebeslutet togs inte omfattas av skuldsaneringen, varför det är av stor vikt att undvika att dra på sig nya skulder då skuldsaneringen pågår. Det är dock inte så att du blir av med hela skuldsaneringen om du får ytterligare skulder.


Vad händer om man begår ett brott under skuldsaneringen?

Såsom jag förstår det finns inga specifika bestämmelser i skuldsaneringslagen som reglerar det fall att en person som fått skuldsanering beviljat begår ett brott med böter eller fängelse som påföljd. I prop. 1993/94:123 konstateras att en person som har dömts till ansvar för brott inte automatiskt ska vara förhindrad att erhålla skuldsanering. Det förhållandet att en gäldenär gjort sig skyldig till brott bör dock vara något som vägs in i den totalbedömning som görs i ett skuldsaneringsärende.


Det ska vidare nämnas att borgenärer av olika skäl dock kan begära att en skuldsanering upphävs, t.ex om personen lämnat oriktiga uppgifter vid ansökan om skuldsanering, inte betalat enligt betalningsplanen eller har fått det väsentligt mycket bättre ekonomiskt under din skuldsanering utan att ansöka om omprövning.


Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”