Vad händer med en skuld jag har till en familjemedlem om jag blir beviljad skuldsanering?

Hej, Om jag har en privat skuld till t.ex. en familjemedlem, men även andra skulder hos banker och kreditinstitut och är överbelånad så jag inte kan betala och får en godkänd skuldsanering. Vad händer med den skulden jag har till min familjemedlem? Om familjemedlemmen lånat ut t.ex. 150 000 kr, kommer dom få tillbaka hela det beloppet genom min skuldsanering? Eller får dom bara tillbaka en del? Hur fungerar det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Som jag tolkar din fråga så undrar du om din familjemedlem under skuldsaneringen kommer att få tillbaka hela det utlånade beloppet eller endast en del. Regler om skuldsanering finner vi i Skuldsaneringslagen vilket är den jag kommer utgå ifrån.


Vilka skulder ingår i en skuldsanering?

Jag tolkar det som att skulden till din familjemedlem är en skuld som uppkommit innan du blev beviljad skuldsanering vilket är en förutsättning för att skulden ska vara med i skuldsaneringen, 30 § Skuldsaneringslagen. Då jag inte har information om dina övriga skulder eller hur din situation ser ut i övrigt kommer jag allmänt gå igenom skuldsanering och hur skulder i en sådan förhåller sig till varandra.


Hur går en skuldsanering till?

Vid beslut om skuldsanering ska en betalningsplan ska bestämmas och i den ska anges beloppet som gäldenären (den skuldsatte) ska betala, planens längd och när den löper ut samt när och hur gäldenären ska betala, 29 § 2 p. Skuldsaneringslagen. Utgångspunkten är att betalning sker en gång i månaden och beloppet som betalas ska utgöra gäldenärens samtliga tillgångar och inkomster efter avdrag för gäldenärens och dennes familjs försörjning, som exempelvis mat och vanliga levnadskostnader. Ju högre inkomster eller större tillgångar gäldenären har, desto större summa kan gäldenären betala.


Utgångspunkten är att alla skulder som är med ges lika rätt, vilket innebär att skulderna ska behandlas lika, 37 § Skuldsaneringslagen. Din familjemedlems skuld kommer procentuellt sätt bli lika mycket avbetald som resterande skulder som ingår i din skuldsanering. Skulder som ingår i en skuldsanering blir aldrig fullt betalda men kan bli mer eller mindre betalda beroende på hur övriga skulder ser ut samt hur betalningsplanen är upplagd.


Vad händer med skulderna efter en skuldsanering?

En skuldsanering kan pågå i högst fem år och när skuldsaneringen är avslutad så är gäldenären befriad från betalningsansvar för skulderna som har ingått i saneringen vilket innebär att borgenären (den som lånat ut pengar) inte längre kan kräva betalning för den del av skulden som inte är betald, 47 § Skuldsaneringslagen. Genom avslutad skuldsanering upphör på ett vis skulden, eller snarare betalningsansvaret, att existera. Det finns givetvis inget som hindrar dig att ge tillbaka ännu mer pengar till den familjemedlem som lånade ut pengar när du har bättre ekonomi, men det finns ingen juridisk möjlighet för familjemedlemmen att kräva tillbaka dessa pengar.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor!


Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”