Hur påverkas skuldsaneringsansökan av en makes ekonomiska ställning?

Hej! Min man har en pågående ansökan om skuldsanering, då vi är gifta så ville dom även ha mina inkomstuppgifter och tillgångar. Dock har jag inga tillgångar idag, jag leasar en bil som är alldeles för dyr och jag har kört över milen. Så jag bestämde mig för att ta ett lån och köpa en billigare bil då jag pendlar nästan 17mil om dagen till jobbet. Har ännu inte köpt bilen men hur kommer det påverka min makes pågående ansökning? Bilen kommer vara min och nyttjas av mig då jag inte kan vara utan bil, det går inte att åka kommunalt till jobbet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din makes ansökan om skuldsanering kommer påverkas av att du kommer äga en bil. Observera att jag inte kommer redogöra för utmätningsfrågor.

Vilken lag är tillämplig?

Det är skuldsaneringslagen (SSL) som reglerar om och när skuldsanering ska beviljas. En skuldsanering betyder att en gäldenär kan helt eller delvis befrias från betalningsansvar av de skulder som omfattas av ett skuldsaneringsbeslut (1 § SSL).

Hur påverkas skuldsaneringsansökan av en makes ekonomiska ställning?

Inledningsvis ska det sägas att varje make ansvarar för egna skulder (1:3 äktenskapsbalken). Det betyder att du aldrig kan bli ansvarig för din makes skulder. Angående skuldsaneringen, så får den bara beviljas om det är skäligt utifrån gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden (9 § 1 st. SSL). I varje fall måste man göra en helhetsbedömning (prop. 1993/94:123 s. 94), till exempel av om gäldenären är i behov av ekonomisk rehabilitering, om gäldenärens make/maka är välbeställd, och om gäldenären uppriktigt har viljan att betala sina skulder (prop. 1993/94:123 s. 96–98). Vidare beaktar man också gäldenärens ålder och hälsotillstånd där praxis pekar mot att äldre och sjukare människor lättare ska kunna beviljas skuldsanering (NJA 2013 s. 128). Ovan är bara ett axplock ur allt det som Kronofogdemyndigheten måste beakta i sin handläggning av ett skuldsaneringsärende.

Angående aspekten med en välbeställd maka framgår av förarbetena att om en gäldenär bor med sin maka som är välbeställd, så ska skuldsanering som regel inte beviljas (prop. 1993/94:123 s. 97). Att en gäldenär till en välbeställd maka inte ska beviljas skuldsanering har också bekräftats i hovrätten (RH 2010:59). Högsta domstolen (HD) har dock tolkat situationen på ett annat sätt. HD menar att ekonomiska förhållanden hänförliga till en maka bara bör tillmätas en betydelse för skuldsaneringsfrågan, om det skulle framstå som stötande ifall gäldenären beviljades skuldsanering (NJA 2014 s. 621 p. 12). Exempel på vad som kan anses vara stötande kan bland annat vara om gäldenären skulle leva bra tack vare makans tillgångar. Att du kommer äga en bil som du behöver borde inte påverka ifall din make får beviljad skuldsanering, eftersom du behöver en bil för att kunna pendla till jobbet och för att du inte behöver vara välbeställd bara för att du äger en bil, samt för att det inte borde anses vara stötande att ens make äger en bil.

Avslutande ord

Svaret på din fråga är följande. Kronofogdemyndigheten tar hänsyn till om gäldenärens maka är välbeställd och generellt ska skuldsanering inte beviljas om bifallet skulle anses vara stötande genom att gäldenären kan leva bra tack vare makans tillgångar. Om du köper en bil borde detta inte påverka din makes ansökan, eftersom en bil kan vara nödvändig för att kunna ta sig till jobbet och ägandet av bilen behöver inte heller indikera att någon är välbeställd.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”