Utmätning av en bil som tillhör tredje man

Hej Jag har skulder hos kf Men jag lånar min mammas bil som hon äger helt ensam. Vi bor inte tillsammans Vi har skrivit nyttjanderättsavtal mellan varandra att jag lånar bilen tillsvidare Hon betalar alla lån skatt, för bilen Ända ja betalar är driv kostnaderna Vi har upprättat ett avtala mellan varandra. Kan kf utmäta bilen ändå? Eller räcker avtalat vi har när polisen stoppar mig att jag visar den ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du kommer till Lawline med din fråga!

Lagrum:

Din frågar handlar om utmätning. Detta regleras i Utsökningsbalken (UB).

Vad kronofogden (KF) får utmäta:

Genom utmätning får KF ta egendom som inte är undantagen på grund av bestämmelser i utsökningsbalken (se 4 kap. 2 § UB).

Fordon anses vara lös egendom. Lös egendom får utmätas, om det framgår att egendomen tillhör gäldenären eller om den lösa egendomen ska anses tillhöra gäldenären (se 4 kap. 17 & 18 §§ UB).

Du skriver att bilen inte tillhör dig. Dock så finns det en presumtion att lös egendom som finns i gäldenärens besittning tillhör gäldenären om det ej framgår att egendomen tillhör annan. (se 4 kap. 18 § UB). Det är ovanligt att kronofogden skulle utmäta dig medans du är ute och kör, men om det sker eller du har den på en egen parkeringsplats eller liknande, kan KF komma att utmäta den.

Jag kan tyvärr inte fastställa hur en kronofogde kommer ställa sig till om du visar upp avtalet och om det kommer anses bevisa att egendomen tillhör annan. Min gissning är att det inte kommer räcka. Din mamma ska då som tredje man yrka bättre rätt till bilen.

Tredje mans bättre rätt till egendom:

Om bilen blir utmätt ska din mamma som tredje man yrka bättre rätt till bilen. När tredje man yrkar bättre rätt skall KF, om skäl föreligger, förelägga tredje mannen att inom en månad från det att föreläggandet delgavs honom väcka talan i saken mot sökanden och gäldenären. Detsamma gäller, om tredje man påstår bättre rätt först sedan utmätning har skett (se 4 kap. 20 § UB). Gör hon inte detta kommer hon förlora sin bättre rätt och KF kan då utmäta bilen.

Vad som kan bryta presumtionen att bilen tillhör dig kan variera från fall till fall, men det finns  domstolspraxis om detta:

  • Presumtionen bröts när ett företag bevisade att fordon var registrerade i deras namn, samt att fordonet hade betalats med företagets medel. KF kunde då inte utmäta bilen. Se NJA 1999 s. 594.
  • I ett rättsfall hade tredje man bevisat att hen urprungligen hade köpt fordonet. Dock kunde hen inte bevisa att fordonet ägdes av hen när utmätningen skedde. Se NJA 2008 s. 444.

Domstol kan döma olika från fall till fall, men utifrån praxis för att din mamma ska kunna styrka att hon äger bilen borde hon vara redo att visa att hon initiellt har köpt bilen, att hon betalar allt förutom driftkostnaderna samt att hon fortfarande äger bilen när en potentiell utmätning sker (t.ex genom registrering i hennes namn).

Överklagande av KF:s beslut:

Överklagande av KF:s beslut ska skickas till tingsrätt. Beroende på vart ni bor ska överklagande ske vid viss tingsrätt (se 18 kap. 1 § UB + 17 kap. 1 § Utsökningsförordningen).

Hon kan överklaga till KF, som då kommer skicka vidare överklagandet till rätt tingsrätt.

Hur ett överklagande ska vara upprättat kan du se här.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor! Har du flera frågor är du mer än välkommen att vända dig till Lawline igen! Vill du få svar snabbare kan du ställa en expressfråga!


Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo