Kan Kronofogden utmäta min sambos bostadsrätt?

Hej jag har skuld hos kronofogden och min sambo har köpt en bostadsrätt som hon står ägare till 100%, och vi bor i den ihop, kan kronofogden utmäta hennes bostadsrätt?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Regler kring utmätning finns huvudsakligen i utsökningsbalken (UB)


Utmätning av bostadsrätter

Som huvudregel gäller att det bara är gäldenärens (den som har skulden hos Kronofogden) egendom som kan utmätas (4:17 UB). Gällande just bostadsrätter måste det vara utrett att bostadsrätten faktiskt tillhör gäldenären, till skillnad från annan lös egendom (som tex bilar eller möbler) som presumeras (antas) vara gäldenärens egendom om denne har egendomen i sin besittning (har den i omedelbar kontroll) (4:18-19 UB). Men som sagt, bostadsrätter kan bara utmätas om det är utrett att de tillhör gäldenären. 


Dold samäganderätt

Trots att din sambo står som ensam ägare kan det dock föreligga en så kallad dold samäganderätt till bostadsrätten. Så kan vara fallet om din sambo har köpt bostadsrätten för er bådas räkning och om du har bidragit ekonomiskt till förvärvet. Det behöver inte handla om att du har bidragit med en summa till förvärvet, utan kan också vara att du har lagt ner resurser på att exempelvis renovera eller förbättra lägenheten. Om det föreligger en dold samäganderätt anses en del av bostadsrätten tillhöra dig. (se bl.a NJA 2008 s. 826)


Sammanfattning

Hur det kommer se ut för er i praktiken beror alltså på om det är möjligt att utreda om lägenheten tillhör dig med samäganderätt eller inte. Om du vill vara helt på den säkra sidan skulle mitt råd vara att söka juridisk rådgivning så att du kan berätta specifikt hur situationen med bostadsrätten ser ut. Du kan alltid vända dig till oss på info@lawline.se om du vill ha hjälp med hur du skulle kunna gå till väga.


Hoppas att detta förtydligade något. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!


Vänliga hälsningar,

Ida BrodinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo